назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2010. Vol. 10 (Monitoring of mammal fauna)
Праці Теріологічної Школи. 2010. Том 10 (Моніторинг теріофауни)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


Голенко, А. Діяльність Центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку в 1999–2009 роках // Праці Теріологічної Школи. 2010. Том 10: 175–178.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2010. Vol. 10: 175–178.

Праці Теріологічної Школи. 2010. Том 10: 175–178.

   

The work of the Centre for bat rehabilitation in Kyiv Zoo in 1999–2010

Діяльність Центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку в 1999–2009 роках

   

Golenko, A.

Голенко, А.

   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

During 1999–2009, the Center for bat rehabilitation worked on the basis of Kyiv Zoo. The centre conducted the physical rehabilitation of injured bats and study of species of the local fauna. In addition, the Center introduced educational programs. This article provides a brief overview of the Center’s activities and presents the situation in which the organization has appeared recently.

Протягом 1999-2009 років на базі Київського зоопарку працював Центр реабілітації кажанів. Центр здійснював фізичну реабілітацію потерпілих кажанів та вивчення видів місцевої фауни. Крім того, Центр запровадив освітні програми. Стаття містить короткий огляд діяльності Центру та описує ситуацію, в якій ця організація опинилася останнім часом.

Key words:
Centre for Bat Rehabilitation, synanthropic species, fauna conservation, Kyiv Zoo.

Ключові слова:
Центр реабілітації кажанів, синантропні види, охорона фауни, Київський зоопарк.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 22.12.2017 р.
поновлено: 22.12.2017

Locations of visitors to this page