назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfBarkasi, Z. Muroid Rodents of the Lowland Part of Transcarpathia: State of Populations and Morphophysiology. Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 3–10.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 3–10

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 3–10

   

Muroid Rodents of the Lowland Part of Transcarpathia: State of Populations and Morphophysiology

Гризуни надродини Muroidea рівнинного Закарпаття: стан популяцій та морфофізіологія

   
Barkasi, Z. Баркасі, З.
   

Paper language: English

Мова статті: англійська

   

   

Abstract

Резюме

The present paper deals with the results of investigation of muroid rodent populations inhabiting on the Transcarpathian lowland. The field works to collect materials were held in three types of biotopes within the Berehove raion. The paper contains information on the most common species of muroid rodents within the studied area, which is a typical lowland region of Transcarpathia. The relative abundance and tendencies in the sex and age structure of populations are analyzed. The lengths of the body, tail, foot and auricle were measured to investigate the age- and sex-related variability of morphological features. The relative weight of physiologically important organs such as heart, liver, kidneys and adrenal glands were defined with the aim to study the patterns of variability of morphophysiological indexes. All data were subjected to statistical analysis to obtain information on the variability of those parameters in different intrapopulation groups. In some species there were analyzed the age-related and seasonal variability of morphophysiological indicators in different intrapopulation groups, and also the interspecific variability of these parameters in order to study the effect of the environmental factors on the organism’s physiology.

Праця присвячена результатам досліджень рівнинних популяцій мишуватих гризунів на Закарпатті. Польові роботи зі збору матеріалів проведено у трьох типових біотопах у межах Берегівського району. У праці подано відомості про найбільш поширені види мишуватих гризунів в межах району як типового рівнинного регіону Закарпаття. Проаналізовано відносну чисельність цих видів, а також тенденції у статево-віковій структурі популяцій. Для дослідження вікової і статевої мінливості морфологічних ознак проведено проміри довжини тіла, хвоста, стопи і вушної раковини. З метою вивчення мінливості морфофізіологічних показників тіла визначено відносну масу фізіологічно важливих органів, зокрема серця, печінки, нирок і наднирників. Всі дані були статистично оброблені з метою аналізу мінливості цих параметрів у різних внутрішньопопуляційних груп, а також міжвидової мінливості цих показників з метою вивчення впливу факторів середовища на фізіологію організму.

Key words:
Muroidea, Transcarpathia, abundance, sex and age structure, morphophysiology.

Ключові слова:
Muroidea, Закарпаття, чисельність, статево-вікова структура, морфофізіологія.


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 15 серпня 2016 р.
поновлено: 14.06.2018

Locations of visitors to this page