назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЕвстафьев, И. Итоги тридцатилетнего изучения мелких млекопитающих Крыма. Часть 1. Введение, состав фауны, ареалы // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 20–34.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 20–34

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 20–34

   

Results of a 30-Years-Long Investigation of Small Mammals in Crimea. Part 1. Introduction, Fauna Composition, Ranges

Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 1. Вступ, склад фауни, ареали

   
Evstafiev, I. Євстаф’єв, І.
   

Paper language: Russian, with English summary

Мова статті: російська, з резюме українською

   

   

Abstract

Резюме

The present paper deals with the final results of a 30 years-long research of the small mammal’s fauna in the Crimean peninsula, including data on history of investigations within the region as well as on the species’ geographical ranges (in form of maps with dots that indicate the catching points of species). It also contains information concerning the analysis of micromammalian faunal assemblages in the peninsula considering the latest changes in the systematics. During the period of investigation, 627’500 trap-nights were processed and 63’000 small mammals were collected. In addition, we have also processed 14’000 pellets of raptors (mainly pellets of Asio otus) identifying osteological remains of about 31’000 individuals of different rodent and shrew species. It was discovered that the current terrestrial small mammalian fauna (Micromammalia) consists of 19 species of insectivores (Insectivora, family Soricidae — 4 species of 3 genera) and rodents (Rodentia — 14 species of 8 genera). The species distribution in different natural zones and biotopes of the Crimean peninsula was studied along with their ectoparasites and role in functioning of natural foci of viral and bacterial infections.

Наведено підсумкові дані за 30-річний період вивчення фауни дрібних ссавців на території Кримського півострова, що включають історію їх досліджень в даному регіоні, дані по видових ареалах (приведені у вигляді карт з нанесеними точками вилову особин даного виду) і аналіз фауністичних комплексів Micromammalia півострова, з урахуванням змін систематики. За період вивчення відпрацьовано 627,5 тис. пастко-ночей і відловлено більше 63 тис. дрібних ссавців, а також зібрано близько 14 тис. пелеток хижих птахів (в основному сови вухатої, Asio otus), у яких по кісткових залишках було визначено близько 31 тисячі особин різних видів землерийок та гризунів. Встановлено, що на даний час у складі наземної фауни дрібних ссавців (Micromammalia) налічується 19 видів, рядів комахоїдних (Insectivora, родина Soricidae — 4 види із 3 родів) і гризунів (Rodentia — 14 видів із 8 родів). Вивчений їх розподіл по різних природних зонах і біотопах на території Кримського півострова, а також їх ектопаразитофауна і роль у функціонуванні природних осередків зоонозних вірусних і бактеріальних інфекцій.

Key words:
fauna, small mammals, rodents, shrews, geographical ranges, Crimea.

Ключові слова:
фауна, дрібні ссавці, гризуни, землерийки, ареали, Крим.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page