назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfСіренко, В., Сіренко, Н., Подпрятов, О., Сіренко, О. Стан популяції перегузні (Vormela peregusna) на південному сході України // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 37–41.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 37–41

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 37–41

   

State of the Marbled Polecat (Vormela peregusna) Population in Southeastern Ukraine

Стан популяції перегузні (Vormela peregusna) на південному сході України

   
Sirenko, V., Sirenko, N., Podpriatov, O., Sirenko, О. Сіренко, В., Сіренко, Н., Подпрятов, О., Сіренко, О.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The article presents summarized materials concerning the records of the marbled polecat during the last decades, a rare mammal species of the steppe fauna in the Pryazovia and in the Central Donbas. Analysis of the quantity, time and places of findings of this species demonstrates an increasing in their abundance. Relationships with the man, peculiarities of seasonal and daily activity, diversity of biotopes inhabited in the first decades of the XXI century were described. The greatest attention was paid to possible causes of prolonged depression of the marbled polecat abundance in the second half of the XX century. In the authors’ opinion, the most influence have had the intense grazing and overgrazing of large and small cattle, accompanied by herding dogs without muzzles in the remains of virgin steppe regions such as the southeast of Ukraine. Authors propose tested methods of census of the marbled polecat and methods of identification of its places of residence. In addition, they also propose educational and nature protection events for the media and farmers to avoid capture or death of marbled polecats.

Узагальнено матеріали зустрічей в останні десятиріччя з рідкісним видом ссавців степової фауни — перегузнею в Північному Приазов’ї та Центральному Донбасі. Аналіз кількості, часу та місць зустрічей даного виду засвідчує збільшення його чисельності; описано відносини з людиною, особливості сезонної та добової активності, різноманіття обжитих біотопів в перші десятиліття ХХІ століття. Найбільша увага приділена можливим причинам затяжної депресії чисельності перегузні в другій половині XX століття. З точки зору авторів, цьому найбільшою мірою сприяв інтенсивний випас та перевипас великою та малою рогатою худобою, в супроводі пастуших псів без намордників, що відбувалося на залишках цілинних степів в таких регіонах південного сходу України. Пропонуються апробовані авторами методики обліку перегузні та виявлення місць її перебування, а також освітні та природоохоронні заходи для засобів масової інформації та фермерів з метою недопущення відлову або загибелі перегузні.

Key words:
Vormela peregusna, state of population, steppe, Southeastern Ukraine.

Ключові слова:
перегузня, Vormela peregusna, стан популяції, степ, південний схід України.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page