назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfGol’din, P., Gladilina, E., Startsev, D. The Latest Dated Historical Record of the Wildcat (Felis silvestris) from Crimea // Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 57–60.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 57–60

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 57–60

   

The Latest Dated Historical Record of the Wildcat (Felis silvestris) from Crimea

Найпізніша датована історична знахідка кота лісового (Felis silvestris) з Криму

   
Gol’din, P., Gladilina, E., Startsev, D. Гольдін, П., Гладиліна, О., Старцев, Д.
   

Paper language: English

Мова статті: англійська

   

   

Abstract

Резюме

The wildcat became extinct in Crimea. The specimen reported here, a sub-complete skeleton, was collected in 2013 on the archaeological site of Neyzats (Neusatz) and dated to ca. 1600 years BP. It differs from domestic cats with its large body and skull size, nasal and orbit anatomy, and therefore is identified as a wildcat. In the skull size and proportions, as well as in the nasal shape, it generally fits the Caucasian population of European wildcats Felis silvestris silvestris. The shape of presphenoid also fits well the Asian wildcat Felis silvestris ornata or the African wildcat Felis silvestris lybica; however, the posterior extension of nasals is the distinct trait of European or Caucasian cats. There are two main ideas to explain this unusual morphology. On the one hand, the Crimean cat can be a hybrid of the Caucasian and the domestic cat (which originates from F. s. lybica) showing the heterosis. On the other hand, it can be a member of an ancestral population with the archaic mixed features of both subspecies. Thus, the genetic relationships of wildcats in this region, as well as their taxonomy, are worth to be examined and revised with regard to their history and geographical position within the species range.

Лісовий кіт є зниклим видом для Криму. Екземпляр, відомості про якого наведені у статті, — майже повний скелет, знайдений 2013 р. в археологічному місцезнаходженні Нейзац і датований віком 1600 років. Він відрізняється від свійських котів великими розмірами тіла і черепа, анатомією носових кісток і глазниць, і тому визначений як дикий кіт. За розміром і пропорціями черепа, як і за формою носових кісток, він в цілому відповідає діагнозу кавказької популяції європейського підвида Felis silvestris silvestris. За формою пресфеноіда він добре відповідає діагнозам азійського і африканського підвидів Felis silvestris ornata і Felis silvestris lybica; але видовжені назад носові кістки — це характерна риса саме європейських і кавказьких котів. Ця незвична морфологія може бути пояснена двома гіпотезами. По-перше, кримський кіт може бути гібрідом кавказького і свійського кота (який походить від F. s. lybica) з ознаками гетерозісу. По-друге, він може бути представником предкової популяції з архаїчними змішаними рисами обох підвидів. Таким чином, генетичні відносини котів в цьому регіоні, як і їх таксономія, мають бути досліджені і переглянуті з урахуванням їх історії і географічного розташування в ареалі виду.

Key words:
wildcat, Crimea, Holocene.

Ключові слова:
кіт лісовий, Крим, голоцен.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page