назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfKoval, N. The Beaver’s (Castor fiber L.) Appearance in the Uzhanskyi National Park And Perspectives of Emer-gence of its Mountain Populations in Zakarpattia // Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 61–67.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 61–67

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 61–67

   

The Beaver’s (Castor fiber L.) Appearance in the Uzhanskyi National Park And Perspectives of Emergence of its Mountain Populations in Zakarpattia

Поява бобра (Castor fiber) в Ужанському національному парку і перспективи формування його гірських популяцій у Закарпатті

   
Koval, N. Коваль, Н.
   

Paper language: English

Мова статті: англійська

   

   

Abstract

Резюме

Investigations of habitats of the European beaver were carried out within the Uzhanskyi NNP. The preconditions and ways of the species dispersal are analyzed. The appearance of the European beaver in the park is considered as a consequence of reintroduction of this rodent species in neighboring Poland, namely in the mountain part of the San river’s valley divided by the state border of Ukraine. Now beavers are actively occupying and adapting the territory to their own needs. Detailed investigation of signs of the species’ presence showed that a persistent beaver colony exists in the park. The present status of the population is shown, as well as the perspectives of montane beaver populations’ emergence in the Transcarpathian region. Due to instinctive engineering abilities to transform biotopes beavers are able to live under mountain conditions.

Проведено моніторингові дослідження місць поселення бобра європейського на території Ужанського НПП. Проаналізовано передумови і шляхи появи та розселення даного виду. Поява бобра європейського на території парку розглядається як наслідок процесу реінтродукції даного виду гризуна в сусідній Польщі в долині гірської ріки Сяну, поділеній державним кордоном з Україною. Тепер вони активно освоюють її, пристосовуючи до своїх потреб. Детальний огляд ознак перебування виду показав, що на території парку реально існує постійне боброве поселення. Показано сучасний стан його наявної популяції, як перспектива формування гірських популяцій бобра в Закарпатті. Вроджене інженерне вміння бобрів змінювати оточуюче середовище дає йому можливість проживати і в гірських умовах.

Key words:
beaver, Castor fiber, distribution, beaver colony, Zakarpattia, Ukraine.

Ключові слова:
бобер, Castor fiber, поширення, поселення бобрів, Закарпаття, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page