назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfБрусенцова, Н. Окреслення меж сімейних ділянок борсука європейського (Meles meles) за допомогою ГІС // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 72–76.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 72–76.

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 72–76.

   

Determination of Family Territory Borders in the European Badger (Meles meles) by GIS

Окреслення меж сімейних ділянок борсука європейського (Meles meles) за допомогою ГІС

   
Brusentsova, N. Брусенцова, Н.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The shape and size of badger family territories are associated with the location of underground shelters. Studies were conducted on badger sett systems within the monitoring area of “Gomilshanski lisy” National Nature Park. The QGIS program was used for data analysis and visualization. It was proposed to define a family territory by using the average nearest neighbor distance (ANND) between all setts of a sett system. ANND for four sett systems within the monitoring area of the Park are the following: 1 — 0,147 ± 0,086 km; 2 — 0,131 ± 0,087 km; 3 — 0,161 ± 0,120 km; 4 — 0,121 ± 0,079 km. Buffers around the point objects (setts) were built in QGIS by using the calculated distance. Buffers were united into a polygon, which represents the family territory. The area of family territory polygons for badger sett systems in the NNP “Gomilshanski lisy” are the following: 1 — 39.6 hectares, 2 — 48.9 hectares, 3 — 30.8 hectares, 4 — 54.1 hectares.

Конфігурація та площа сімейних територій борсуків пов’язана з розташуванням підземних сховищ. Дослідження були проведені для норових систем борсуків на моніторинговій ділянці Національного природного парку «Гомільшанські ліси». Для аналізу даних та їх візуалізації використовували програмний пакет QGIS. Запропоновано для окреслення сімейної ділянки використовувати показник середнього найближчої сусідньої відстані (ANND) між усіма норами норової системи. ANND для чотирьох норових систем моніторингової ділянки Парку: 1 — 0,147 ± 0,086 км; 2 — 0,131 ± 0,087 км; 3 — 0,161 ± 0,120 км; 4 — 0,121 ± 0,079 км. За розрахованими відстанями із застосуванням інструментів QGIS будували буфери навколо крапкових об’єктів (нір). Буфери об’єднували у полігон, який і відображав сімейну ділянку. Для норових систем борсуків в НПП «Гомільшанські ліси» площі полігонів сімейних територій: 1 — 39,6 га, 2 — 48,9 га, 3 — 30,8 га, 4 — 54,1 га.

Key words:
European badger, family territory, geographical information system.

Ключові слова:
борсук європейський, сімейна ділянка, геоінформаційна система.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page