назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfБіляк, Б. Домашні тварини як основа формування ландшафту Карпат: карпатський буйвіл та гуцульський кінь // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 98–100.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 98–100.

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 98–100.

   

Domestic Animals as Basis of Formation of the Carpathian Landscape: the Carpathian Buffalo and the Hutsulian Horse

Домашні тварини як основа формування ландшафту Карпат: карпатський буйвіл та гуцульський кінь

   
Bilіak, B. Біляк, Б.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The current status and distribution of Bubalus bubalis in the region of the Ukrainian Carpathians are analyzed. The decrease in number of this species in Transcarpathia is established. The paper also contains information on some features of the Hutsulian horses, including issues of conservation and restoration of these animals in the region. To extend the experience of maintenance of these species in the Carpathian region was proposed, as well as a program of recreational tourism development and preservation of traditional forms of nature exploitation.

Проаналізовано сучасний стан та поширення Bubalus bubalis в регіоні Українських Карпат. Встановлено зменшення чисельності виду у Закарпатті. Розглянуто також відомості про гуцульських коней, зокрема питання збереження та відновлення популяції цих коней в регіоні. Для того, щоби розширити досвід утримання цих двох видів в Карпатському регіоні, запропоновано програму розвитку рекреаційного туризму та збереження традиційних форм природокористування.

Key words:
Carpathian Buffalo, Hutsulian horse, restoration of population.

Ключові слова:
карпатський буйвіл, гуцульський кінь, відтворення поголів’я.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page