назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfПарнікоза, І. Пасивна охорона теріофауни в рамках наявних концепцій створення природоохоронних територій // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 101–113.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 101–113.

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 101–113.

   

Passive Protection of the Mammalian Fauna in Frames of Existing Conceptions on Nature Conservation Territories

Пасивна охорона теріофауни в рамках наявних концепцій створення природоохоронних територій

   
Parnikoza, І. Парнікоза, І.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The concepts of protected areas currently implemented worldwide are discussed in a Ukrainian context. The influence of passive protection on populations of rare animal and plant species was studied. The positive effect for some species and the negative for others were shown. This situation has a simple decision: to use the Krasnytsky-Dyrenkov principle which proclaims the need to distinguish passive and active protection in various types of protected areas. The passive protection should be realized in nature reserves and absolutely protected zones of national and regional landscape parks, while the active protection within other zones of parks and small objects such as zakazniks, natural monuments etc. Other necessary steps to make the passive protection’s position stronger in the protected areas of Ukraine are also discussed. The world experience in creation IUCN Category Ia protected areas in Europe and worldwide is also analyzed.

В українському контексті розглянуто концепції заповідної справи, які реалізовані в сучасному світі. Аналізується вплив режиму пасивної охорони (заповідності) на популяції рідкісних видів тварин та рослин. Показано позитивний ефект для одних видів, та негативний для інших. Це протиріччя знімає принцип Краснитського-Диренкова, який проголошує необхідність розмежування пасивної охорони та активної охорони на різних природоохоронних територіях. Першій задачі мають служити природні заповідники та заповідні зони національних та регіональних ландшафтних парків, другій — інші зони цих парків та малі об’єкти: заказники, пам’ятки природи тощо. Розглянуто інші необхідні для пасивної охорони заходи для об’єктів природно-заповідного фонду України. Проаналізовано також світовий досвід створення об’єктів 1а IUCN в Європі та світі.

Key words:
protected areas, fauna protection, Krasnytsky-Dyrenkov principle, mammals.

Ключові слова:
заповідники, охорона фауни, принцип Краснитського-Диренкова, ссавці.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page