назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfІльюхін, Ю. Пам'яті Володимира Криволапова (1951–2015) // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 143–144.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 143–144

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 143–144

   

In Memory of Volodymyr Kryvolapov (1951–2015)

Пам'яті Володимира Криволапова (1951–2015)

   
143–144 Ільюхін, Ю.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The paper is devoted to Vladimir Krivolapov (21.07.1951 — 4.02.2015), the chief custodian of the Nature Museum of V. N. Karazin Kharkiv National University. It contains information about his biography and career in the Museum, also on expeditions with his participation organized by the Museum. The role of V. Kryvolapov in the development of expositions and research in the museum is described. The researcher devoted the last years of his life to studying the Museum’s history and to systematization of Prof. O. O. Brauner’s mammalogical collection stored in the Museum.

Нарис про головного зберігача Музею природи Харківського університету Володимира Криволапова (21.07.1951 — 4.02.2015). Наведені дані по його біографії і роботі у музеї, а також у далеких експедиціях, які проводилися музеєм. Відзначена його важлива роль у роботах по розвитку експозицій музею і наукових дослідженнях у музеї. В останні роки дослідник особливу увагу проділяв роботі з колекцією проф. О. О. Браунера, яка зберігається в МП ХНУ, а також історії розвитку музею.

Key words:
Volodymyr Kryvolapov, history of zoology, museology, Ukraine.

Ключові слова:
Володимир Криволапов, історія зоології, музеологія, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 22 жовтня 2016 р.
поновлено: 22.10.2016

Locations of visitors to this page