назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfКоваль, Н., Загороднюк, І. Звіт про XX Теріологічну школу «Таксономічне різноманіття ссавців заповідних та природних територій» // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 147–150.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 147–150

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 147–150

   

Report on the XX Theriological School “Taxonomic Diversity of Mammals in Reserved and Natural Areas”

Звіт про XX Теріологічну школу «Таксономічне різноманіття ссавців заповідних та природних територій»

   
Koval, N., Zagorodniuk, I. Коваль, Н., Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The XX Theriological School-Workshop “Taxonomic Diversity of Mammals in Reserved and Natural Areas” was held from the 30th of September to the 5th of October, 2013. The school-workshop was organized by the Ukrainian Theriological Society and the Carpathian National Nature Park. In the school took part 47 zoologists from different regions of Ukraine, Belarus and Poland representing 30 institutions. The workshop consisted of several blocks such as fundamental opening reports, presentations on the fauna of protected areas, reports on regional fauna aspects and population biology, roundtables, excursions and field practices. The “Mizhrichynskyi” Regional Landscape Park was announced to organize the next Theriological school-workshop and Andrii Sagaidak was elected as head of the next school’s organizing committee.

ХХ Теріологічну школу-семінар проведено 30 вересня до 5 жовтня 2013 р. на тему «Таксономічне різноманіття ссавців заповідних та природних територій». Організаторами виступили Українське теріологічне товариство та Карпатський НПП. Всього у роботі ХХ школи-семінару взяв участь 47 зоологів з різних областей України, Білорусі та Польщі. Загалом представлено 30 установ. Семінар проведено у рамках кількох блоків: блок установчих доповідей, блок доповідей щодо фауни заповідних територій, доповіді щодо регіональних особливостей фауни, щодо біології та динаміки популяцій, круглі столи, екскурсійний блок та теренові заняття. Місцем проведення наступної Теріошколи рекомендовано РЛП «Міжрічинський»; головою Оргкомітету наступної школи обрано Андрія Сагайдака.

Key words:
Theriological School, workshop, Carpathian National Park, Ukraine.

Ключові слова:
Теріологічна школа, семінар, Карпатський національний парк, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 22 жовтня 2016 р.
поновлено: 22.10.2016

Locations of visitors to this page