на сторінку хроніки

Друга українська школа теріологів
"Моніторингові дослідження і методи обліку теріофауни"

 

Друга щорічна Школа-семiнар теріологів природно-заповiдних територій та біологічних стаціонарів відбулась 23-27 жовтня 1995 р. на базі Канiвського природного заповідника. Темою чергової Школи було обговорення циклу питань щодо мети та практики монiторингових досліджень та методів обліку теріофауни. В програмі роботи Школи було вісім головних тем, об'єднаних у два розділи. Головною метою семінару було обговорення методик обліків різних груп ссавців та можливість уніфікації результатів обліків різних груп та запровадження геоінформаційних систем (ГIС) як базових для розвитку монiторингових спостережень терiофауни. У роботі Школи взяли участь представники восьми природних заповідників, природного національного парку, Національної Академії наук України, Мiнекобезпеки України та вищої школи, загалом 15 учасників: I. Полiщук (Біосферний заповідник "Асканiя-Нова"), Я. Довганич, В. Покиньчереда (Карпатський біосферний заповідник), О. Киселюк (Карпатський природний національний парк), С. Жила (Полiський природний заповідник), Н. Ружиленко (Канiвський природний заповідник), Н. Антонець (Днiпровсько-Орiльський природний заповідник), Є. Роман (Херсонський відділ Одеської Потичумної станції), С. Гладкевич (Нiжинська інспекція Мiнекобезпеки), Л. Грiнкевич, В. Таран, Є. Шкляревський (Мiжнародний Соломонів університет), I. Загороднюк, О. Федорченко (Iнститут зоології НАН України), I. Зенiна (Прип'ятський заповідник, Бiлорусь). Заповiдники східної України та Криму на Другій Школі, як і на попередній, знов не були представлені.

Перша традиційна частина роботи Школи - ознайомлення із базовим заповідником, його унікальними ділянками, особливостями його теріофауни та станом моніротингових досліджень. Учасників Школи привітав директор Канівського заповідника М. Чорний, який розповів про історію створення та розширення та теперішній статус заповідника, видавничу діяльність та роль заповідника як заповідної одиниці і як наукового центру в системі територій природно-заповідного фонду. Науковий співробітник Канівського заповідника Н. Ружиленко докладно розповiла про особливості терiофауни Канiвського заповідника, стан популяцій різних видів ссавців, історичні зміни фауни, особливості теріофауністичних угруповань різних екосистем заповідника. Учасники Школи мали можливість ознайомитись з типовими біотопами заповідника під час оглядової екскурсії нагiрною частиною, яку цікаво провів директор М. Чорний. Про історiю наукових досліджень, історію заповідника та регіону в цілому розповiла завідуюча Музею природи заповідника Р. Колодько. Учасники відвідали національний заповідник "Музей Тараса Шевченка" та могилу Кобзаря.

Друга частина семінару включала огляд методів обліку 4 головних екологічних груп теріофауни - дрібних ссавців, кажанів, хижих та копитних. Кожний з розділів вів відповідний фахівець. 1) I. Полiщук представив доповідь про практику та порівняння результатів обліків різними методами i типами пасток (площинки, лінії, циліндри, погадки) видового складу та чисельності дрібних ссавців. Доповідь проілюстрована результатами вивчення дрібних ссавців Асканiйського степу та аналізом історичних змін фауни цього регіону у зв'язку із освоєнням цілинних земель протягом останнього століття. 2) Доповідь В. Покиньчереди присвячена найменш дослідженій групі - кажанам. Розглянуто особливості екології видів та їх розподілу за різними типами сховищ, проблеми визначення видів цього ряду з урахуванням досвіду роботи з цією групою в Карпатському регіоні. 3) Про особливості обліків хижих, насамперед кунових, доповів Є. Роман - по слідах, на світло, на приманку тощо; доповідь цікаво ілюстрована результатами обліків хижих (куновi, дикий кіт, вовк) в плавнях Дніпра, Дністра та Дунаю. 4) Узагальнену характеристику різних методик обліку копитних подав Я. Довганич: прогін, сліди, картки спостережень, повторний клад, на рев тощо; звернута увага на мобільність популяційних угруповань. На прикладі оригінальних монiторингових досліджень проілюстровано особливості обліків копитних у гірських та лісових районах; звернуто увагу на добір методик, прийнятних для конкретної місцевості.

Третя частина семінару присвячена колу питань щодо уніфікації методик обліку та узгодження їх результатів, перспектив створення ГIС в заповідниках та на біостаціонарах України. Я. Довганич розповів про суть ГIС, яка набула широкого застосування за кордоном i тепер створюється у Карпатському заповіднику. Детально розглянуто можливості ГIС для опрацювання інформації та побудови реальних i прогностичних моделей змін фауни та екосистем в цілому. Як рекомендації для всіх заповідників та біостаціонарів розглянуто питання: 1) створення єдиної системи обліків дрібних ссавців, для можливого порівняння результатів моніторингу терiофауни у різних регіонах та для рекомендації цієї схеми як мінімально необхідної у тих заповідниках, де відсутній штатний теріолог. Схема передбачає закладення 2-3 стаціонарних облікових ліній у типових біотопах та проведення обліків двічі на рік (доповіді І. Поліщука, О. Федорченка); 2) розробка уніфікованої шкали оцінок чисельності різних груп ссавців з використанням різних методик як основи створення єдиної бази даних щодо стану та динаміки терiофауни заповідників та біологічних стаціонарів (I. Загороднюк, Я. Довганич).

Вирішено розробити та підготувати до наступної Школи такі матеріали:
1) польовий визначник кажанів та схему їх розподілу за типами сховищ (В. Покиньчереда);
2) єдину методику i мінімальну схему обліку дрібних ссавців на стаціонарах (І. Полiщук, О. Федорченко, І. Зенiна);
3) уніфіковану шкалу оцінок чисельності різних груп ссавців (І. Загороднюк, Я. Довганич);
4) звернутися до Мiнекобезпеки України та дирекцій заповідників і національних парків з рекомендацією про впровадження єдиної системи моніторингу дрібних ссавців;
5) визначити можливість виготовлення та придбання пасток єдиної моделі для уніфікації обліків дрібних ссавців на стаціонарах (О. Федорченко, І. Полiщук);
6) вивчити можливість входження Школи в Українську Лігу заповідників (Н. Ружиленко);
7) затвердити тему наступної Школи як "Аналіз фауністичних угруповань";
8) місцем проведення наступної Школи визначити Полiський заповідник (запасний - Чорноморський заповідник); орієнтовний час проведення - вересень-жовтень 1996 р.; організаційний комітет третьої Школи - I. Загороднюк, О. Федорченко, С. Жила, Л. Грiнкевич.
9) Розіслати звіт про роботу Другої Школи всім її учасникам та у всі природні заповідники і національні парки (І. Загороднюк, О. Федорченко).

Учасники та Оргкомітет Школи висловили щиру подяку директору Канiвського природного заповідника М. Чорному, науковому співробітнику заповідника Н. Ружиленко за сприяння в організації та проведенні II Школи-семiнара, а також завідуючій Музею природи Р. Колодько за ознайомлення з історією Канiвського заповідника.

Контактна адреса Оргкомітету Школи: 253105 Київ-105, а/с 11 (І. Загороднюк).

І. Загороднюк, І. Зеніна, О. Федорченко, Н. Ружиленко

 

Звіт опубліковано:
Загороднюк І., Зеніна І., Федорченко О., Ружиленко Н.
Друга українська Школа теріологів "Моніторингові дослі-дження і методи обліку фауни" // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 3. — С. 82–83.

 


Про проведення третьої школи-семінару теріологів
на стаціонарі Ніжинського педінституту "Ядути"

Вельмишановний колега, Третя Нацiональна Школа-семiнар терiологiв ПЗТБС, для участi у якiй запрошуються всi терiологи, що ведуть монiторинговi дослiдження у природних заповiдниках, нацiональних парках та на бiологiчних стацiонарах вiдбудеться протягом 1 тижня з 14 (21) жовтня 1996 року на базі Науково-дослідного стаціонару Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя в таборі "Лісове озеро" (с. Ядути Борзнянського району, 1 год. дороги залізницею від м. Бахмач). Зараз проходить узгодження з керiвництвом НДПI термiну та умов проведення Школи. Кiнцева iнформацiя з путiвником, програмою та запрошенням буде надiслана близько 15 вересня. Згiдно з Резолюцiєю 2-ї Школи, основною темою наступної визначено: "Аналіз фауністичних угруповань: концепція, підходи, перспективи".

Оргкомiтет з пiдготовки Третьої Школи:

Загороднюк Iгор: 253105, Київ-105, а/с 11. тел. (044) 266-3380 сл., e-mail: zag@palmuz.freenet.viaduk.net, dudkin@mam.freenet.kiev.ua. Федорченко Олександр: 252601, Київ-30, Богдана Хмельницького 15; тел. (044) 266-3380 сл. та 266-8720 д. Вобленко Олександр: 251200 Ніжин, Кропив'янського, 2, НДПІ, природничо-географічний факультет; тел. (04736) 2-2327 сл. Просимо повiдомити про Вашу можливiсть прийняти участь у роботi Школи та тему Вашої доповiдi або Круглого столу, що пропонується Вами. 15.08.1996 р.

 

<<< повернутися на сторінку з хронікою шкіл