назад на попередню сторінку

Теріофауна заповідних територій
та збереження ссавців

Novitates Theriologicae • Pars 8 • 2001

(матеріали XIX Теріологічної школи, Залізний Порт, 24-29 вересня 2012 р.)


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

 

 

бібліографія
Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців: зб. наук. пр. / Упорядники: І. Загороднюк та З. Селюніна. — Гола Пристань: Українське теріологічне товариство, 2012. — 76 с. (Novitates Theriologicae. Pars 8). — ISBN 978-966-1510-81-3

Theriofauna of protected areas and mammal protection / Compiled by I. Zagorodniuk and Z. Selyunina. Hola Prystan', Ukrainian Theriological Society, 2012. 76 pp. (Novitates Theriologicae. Pars 8).
ISBN 978-966-1510-81-3

повна PDF-версія бюлетеню одним файлом >>> (0,77 мб)
повний звіт про XIX теріошколу (з резолюцією) на цьому сайті у pdf-форматі >>>

 


 

Анотація

Восьмий випуск Бюлетеню "Теріологічні новини" (Novitates Theriologicae) присвячено матеріалам XIX Міжнародної теріологічної школи-семінару, що проходила 24-29 вересня 2012 року в с. Залізний Порт (Херсонська обл.). У випуску вміщено головні документи школи (програма, звіт про роботу та резолюція), тези доповідей і круглих столів на школі-семінарі 2012 року та поточні повідомлення колег про підсумки нових теріологічних досліджень. Загалом представлено 62 інформаційних матеріали, упорядкованих у п'яти розділах. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та ухвалено резолюцією XIX Теріологічної школи-семінару.


 

ЗМІСТ

Теріологічна школа-семінар "Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів" (передмова). — С. 6

 

Частина 1. Офіційні матеріали XIX Теріошколи

Загальна інформація про XIX Міжнародну теріологічну школу-семінар (2012). — С. 8
Програма міжнародної конференції "XIX Теріологічна школа-семінар" (2012). — С. 9
Юрченко А. Чорноморському біосферному заповіднику 85 років (Вітальне слово учасникам ХІХ Теріошколи). — С. 10
Загороднюк І. Базові поняття і терміни у галузі вивчення та охорони теріофауни на заповідних територіях та поза ними. — С. 11

 

Частина 2. Тези доповідей на XIX Теріошколі

Антонець Н. В. Динаміка видового складу фауністичних комплексів дрібних ссавців Дніпровсько-Орільського заповідника. — С. 13
Бахтіарова Л. І. Еколого-освітня робота в Чорноморському біосферному заповіднику. — С. 14
Біатов А. П., Брусенцова Н. О. Досвід накопичення наукових даних, адаптованих для візуалізації у ГІС, на територіях природно-заповідного фонду. — С. 15
Брусенцова Н. О. Щодо вивченості фауністичних комплексів Національного природного парку "Слобожанський". — С. 16
Годлевская Е. В. Контакт-центр по рукокрылым: результаты работы. — С. 17
Загороднюк І. Криптичне різноманіття ссавців заповідних територій України. — С. 18
Заїка С. Строкатка степова (Lagurus lagurus) на Луганщині. — С. 19
Зайцева-Анциферова Г. Ю., Затушевський А. Т., Лисачук Т. І. Вовчки на заповідних територіях Волинської області. — С. 20
Зізда Ю., Крон А., Маркович М. Огляд зимових знахідок кажанів-мігрантів у м. Ужгород. — С. 21
Зітенюк А., Зітенюк П. Природні комплекси та теріофауна НПП "Верховинський". — С. 22
Кириченко В. Е. Современное распространение степной мышовки (Sicista loriger) в Николаевской области. — С. 23
Киселюк О. Фауністичні комплекси дрібних ссавців на території Карпатського НПП. — С. 24
Книга О. Урбанофауна міста Херсона. — С. 25
Коваль Н. П., Башта А.-Т. Раритетні види ссавців на території Ужанського національного природного парку. — С. 26
Коробченко М. Роль підземних гризунів-землериїв у функціонуванні степових екосистем. — С. 27
Кусьнеж О. В., Домбровський В. Ч., Скирпан М. В. Знахідки Barbastella barbastellus та Myotis brandtii у Природному парку "Прип'ятський" (Білорусь). — С. 28
Мерзликин И. Р. Млекопитающие в добыче домашнего кота (Felis catus). — С. 29
Мудрак Т. О. Використання можливостей природно-заповідного фонду Херсонщини при організації дослідницької діяльності юннатів. — С. 30
Саварин А. А., Гасанов Н. А. Добавочные кости в черепе ежей (Erinaceidae): диагностический признак или проявление патогенеза? — С. 31
Селюнина З. В. Природні комплекси Чорноморського біосферного заповідника. — С. 32
Сикорский И. А. Современное состояние фауны млекопитающих в Опукском природном заповеднике. — С. 33
Скубак Е. Распространение и численность крота европейского в НПП "Святые Горы". — С. 34
Скубак Е. Встреча перевязки (Vormela peregusna) на севере Донецкой области. — С. 34
Стекленьов Є. П., Смаголь В. О. Оцінка стану асканійської популяції сайгака (Saiga tatarica) за показниками розвитку рогів. — С. 35
Товпінець М. Мишівка південна (Sicista loriger) у Криму як індикатор незайманого степу. — С. 36
Токарский В. А., Волох А. М., Токарская Н. В. Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber L.) на левобережной Украине. — С. 37
Хоєцький П. Використання кластерного аналізу в окресленні меж популяцій мисливських звірів. — С. 38
Шепітько В. Теріофауна перспективних для заповідання степових ділянок на півночі Луганщини. — С. 39
Шпак А. Детекторные учеты рукокрылых на территории Национального парка "Нарочанский". — С. 40

 

Частина 3. Матеріали круглих столів на XIX Теріошколі

Бахтіарова Л. І. Вплив гідромеліоративного будівництва на природне середовище південних районів України. — С. 42
Годлевская Е. В. Зоо-популяризация — просто и необходимо. — С. 43
Загороднюк І. Дистанційна діагностика великорозмірних водних ссавців внутрішніх водойм України. — С. 44
Коробченко М. Можливості діагностики видів сліпаків за екстер'єрними ознаками. — С. 45
Лобков В. А. Особенности функционирования изолированных (островных) популяций млекопитающих. — С. 46
Москаленко Ю. О. Концептуальна модель таксономічного блоку реляційних баз даних, призначених для зберігання результатів обліків тварин. — С. 47
Товпінець М. Безпека досліджень при роботі в потенційних осередках зоонозів. — С. 48

 

Частина 4. Повідомлення від заочних учасників XIX Теріошколи

Боровик Є. Вплив пожежі на популяцію бабака в заповіднику "Стрільцівський степ". — С. 50
Волох А. М. Динаміка чисельності кулана на півострові Бірючому (Азово-Сиваський НПП). — С. 51
Гольдин П. Е. Перспективы охраны китообразных в заповедных акваториях Черного моря. — С. 52
Дулицкий А. О репрезентативности природоохранных территорий для сохранения биоразнообразия млекопитающих в Крыму. — С. 53
Евстафьев И. Горно-лесной Крым как резерват изолированных популяций млекопитающих. — С. 54
Зыков А. Е. О таксономическом статусе горных популяций кротов (Eulipotyphla: Talpidae, Talpa) из Украинских Карпат. — С. 55
Каштальян А. П., Спрингер А. М. Территориальное распределение Myodes glareolus и Sylvaemus flavicollis в припойменной дубраве Березинского заповедника. — С. 56
Овчаров А., Евстафьев И. Заповедные территории, как центры очаговости природно-очаговых экосистем. — С. 57
Парнікоза І. Ю., Борейко В. Є. Фосфід цинку - загроза для фауни України. — С. 58
Поліщук І. К. Стан популяцій "червонокнижних" видів ссавців у природному ядрі Біосферного заповідника "Асканія-Нова". — С. 59
Ребров С. Знахідки нетопирів (Pipistrellus) на Луганщині у сховищах антропогенного походження. — С. 60
Сагайдак А. Хижі ссавці регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський". — С. 61
Тищенко В., Сагайдак А. До фауни кажанів РЛП "Міжрічинський". — С. 62
Шейгас І. М. Особливості організації та ведення мисливського господарства за сучасних умов. — С. 63

 

Частина 5. Хроніка та інформація

Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару "Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів". — С. 65 >>>
Резолюція XIX Теріологічної школи-семінару (24 29.09.2012 р.). — С. 69 >>>
Список учасників XIX Теріологічної школи-семінару. — С. 71
Загороднюк І., Ємельянов І. Українському теріологічному товариству — 30 років. — С. 73 >>>
Види-символи та тематичні роки звірів в Україні. — С. 74 >>>
Інформація про випуски Novitates Theriologicae. — С. 75

 


на сторінки:
хроніка семінарів
>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 2 грудня 2012 р.
поновлено 24.04.2020

Locations of visitors to this page