назад на попередню сторінку

Хорологія ссавців та знахідки раритетів

Novitates Theriologicae • Pars 11 • 2020

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Хорологія ссавців та знахідки раритетів
: збірник наукових праць. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2020. ххх с. (Novitates Theriologicae; Pars 11).

Chorology of mammals and records of rarities: collection of articles. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. ххх pp. (Novitates Theriologicae; Pars 11).

ISSN хххх-хххх (online)
ISSN хххх-хххх (print)

PDF-версія одним файлом >>> (згодом)


 

Анотація

Випуск 11 Бюлетеню Novitates Theriologicae (Теріологічні новини) присвячено дослідженням, підсумки яких стосуються переважно унікальних знахідок видів ссавців. До останніх віднесено пласт знахідок, які засвідчують зміни фауни або зміни наших знань про фауну, зокрема: 1) знахідки рідкісних і мало досліджених видів, 2) місця виявлення чужорідних видів, зокрема й насамперед неозоонтів, 3) знахідки видів на межах їхніх ареалів і загалом в маргінальних умовах існування. Наповнено цінними матеріалами також «традиційні» розділи — про склад фауни, про дослідження колекцій і видів ex situ, хронікальний розділ. Загалом у збірнику представлено 25 матеріалів, упорядкованих у п’ять розділів. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та редколегії видання Праці Теріологічної Школи.

Редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, П. Хоєцький.

 


на сторінки:
хроніка семінарів >>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 06 жовтня 2020 р.
поновлено 23.10.2020

Locations of visitors to this page