назад на попередню сторінку

Хорологія ссавців та знахідки раритетів

Novitates Theriologicae • Pars 11 • 2020

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Хорологія ссавців та знахідки раритетів
: збірник наукових праць. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2020. 208 с. (Novitates Theriologicae; Pars 11).

Chorology of mammals and records of rarities: collection of articles. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 208 pp. (Novitates Theriologicae; Pars 11).

ISSN 2709-4928 (online)
ISSN 2709-491X (print)

PDF-версія одним файлом >>> (згодом)


 

Анотація

Випуск 11 Бюлетеню Novitates Theriologicae (Теріологічні новини) присвячено дослідженням, підсумки яких стосуються переважно унікальних знахідок видів ссавців. До останніх віднесено пласт знахідок, які засвідчують зміни фауни або зміни наших знань про фауну, зокрема: 1) знахідки рідкісних і мало досліджених видів, 2) місця виявлення чужорідних видів, зокрема й насамперед неозоонтів, 3) знахідки видів на межах їхніх ареалів і загалом в маргінальних умовах існування. Наповнено цінними матеріалами також «традиційні» розділи — про склад фауни, про дослідження колекцій і видів ex situ, хронікальний розділ. Загалом у збірнику представлено 30 матеріалів, упорядкованих у п’ять розділів. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та редколегії видання Праці Теріологічної Школи.

Редколегія випуску:
З. Баркасі (заступник голови), А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстаф’єв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, П. Хоєцький.

 

Передмова

 

 

Фауністика та аналіз змін фауни як одна з ключових задач регіональних зоологічних досліджень (передмова редактора)

4–5

>>>

 

 

 

Частина 1. Склад теріофауни

 

 

Марковська, О. Видовий склад мікромамалій основних біотопів околиць смт Коломак (Харківщина)

6–13

>>>

Саварин, А. Находки малоизученных насекомоядных (Lipotyphla) в Беларуси: критический анализ и проблемы диагностики

14–24

>>>

Терлецький, В. Місцеві назви ссавців у селі Лібухова на Львівщині

25–28

>>>

 

 

 

Частина 2. Заповідні фауни

 

 

Артамонов, В., Легкий, С. Ссавці регіону Національного природного парку Бузький Гард

29–37

>>>

Добривода, І. Нові знахідки рідкісних і нечисленних видів ссавців Природного заповідника Медобори та його околиць

38–44

>>>

Задорожна, Г., Ганжа, Д. Про фауну кажанів Природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»

45–49

>>>

Лазарєв, Д., Мороз, В., Королецька, Л. Види ссавців-фітофагів Стрільцівського степу та значення їхньої середовищетвірної діяльності для екосистем заповідника

50–60

>>>

Цвелих, О. Дослідження теріофауни Святошинсько- Біличанського лісового масиву в межах Національного природного парку «Голосіївський»

61–65

>>>

 

 

 

Частина 3. Знахідки та огляди рідкісних видів

 

 

Войтко, П. Знахідки рідкісних та маловідомих хижих ссавців на Волині: шакал та дикий кіт

66–68

>>>

Дребет, М. Знахідки чисельних зимових скупчень широковуха (Barbastella barbastellus) на Поділлі як індикатор його популяційного росту

69–73

>>>

Евстафьев, И. Л.  Хорология степной мышовки на Крымском полуострове

74–81

>>>

Ільюхін, Ю. Надродина Стрибакуваті (Dipodoidea) в колекції Музею природи Харківського університету імені В. Н. Каразіна

82–87

>>>

Новак, В. О., В. В. Новак. Моніторинг популяції хом’яка звичайного Cricetus cricetus у регіоні Верхнього Побужжя

88–93

>>>

Панченко, П., Пилипюк, К. О распространении горностая в Причерноморье

94–99

>>>

Пирхал, А. Материалы о трех редких видах полевки в Центральной Подолии: подземная, темная, экономка

100–104

>>>

Шевчик, Л. О., Лечаченко, С. А. Хом’як звичайний (Cricetuscricetus) на Поділлі: опис нового поселення та зустрічі меланістичної форми

105–110

>>>

 

 

 

Частина 4. Види на межах ареалів

 

 

Barkaszi, Z. The pygmy wood mouse (Sylvaemus uralensis) in the region of the Ukrainian Carpathians.

111–115

>>>

Весельський, М. Хом’як та ховрах (Cricetus cricetus et Spermophilus odessanus) на півночі свого ареалу в Житомирській області

116–119

>>>

Вікирчак, О. Курганцева миша (Musspicilegus) на Поділлі: експансія на лівобережжі Дністра

120–125

>>>

Евстафьев, И. Л. Случайные и преднамеренные перемещении животных и возбудителей природно-очаговых инфекций на новые территории

126–135

>>>

Загороднюк, І. Особливості географічного поширення мишаків групи Apodemus microps & Sylvaemus uralensis у Східній Європі

136–145

>>>

Мороз, В. Кріт європейський (Talpa europaea) в Придінців’ї: нові дані про поширення виду в Луганській області ....................................

146–151

>>>

Омельченко, Ю. Соня лісова (Dryomys nitedula) на півночі Одеської області: нова знахідка у приморських областях Україн

152–154

>>>

 

 

 

Частина 5. Дослідження окремих видів

 

 

Волох, А., Горлов, П, Сіохін, В., Поліщук, І. Визначення видової належності вечірниці велетенської (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780) за виявлення її детектором

155–165

>>>

Загороднюк, І.  Ховрахи війни: історія зоологічних досліджень та колекцій Spermophilus в умовах Райхскомісаріату Україна

166–188

>>>

Терлецький, В. Знахідки надземних гнізд гризунів у селі Лібухова Старосамбірського району Львівської області

189–192

>>>

Тороп, С. О. Куниця кам’яна (Martes foina) в районі Нікополя

193–195

>>>

 

 

 

Частина 6. Хроніка, інформація, точка зору

 

 

Волох, А., Домніч, В. Рецензія на статтю В. В. Приймак та К. В. Дашевського «Сучасний стан Азово-Сиваського національного парку»

196–200

>>>

Загороднюк, І. Огляд публікацій Теріологічної Школи у фахових виданнях та випуски Праць Теріологічної Школи «фахового» періоду

201–205

>>>

Лисенко, В. І. Чому не треба заносити бабака до Червоної книги України

206–208

>>>

 

 

 

 


на сторінки: хроніка семінарів >>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 31 грудня 2020 р., поновлено 03.01.2021

Locations of visitors to this page