назад на попередню сторінку

 

Праці Теріологічної Школи. Том 14:
Екологія та географія ссавців

українська версія Резюме. Том присвячено дослідженням ссавців переважно фауни України. Загалом у випуску представлено 20 матеріалів, згрупованих у 6 розділів: «Фауна та систематика» (3), «Ссавці в колекціях» (3), «Дослідження видів» (4), «Моніторинг та екологія» (4), «Теріологічні нотатки» (2), «Хроніка та інформація» (4). Особливістю випуску є значна увага до екології та особливостей просторового розміщення ссавців, розділ про описи колекцій ссавців та дослідження окремих видів. В розділі хронік вміщено два нариси про відомих українських дослідників фауни та правида для авторів.
Цей випуск є першим, який має затверджений статус фахового видання.


 

хроніки теріошколи
випуски праць школи
бібліотека теріошколи
сторінка для авторів
редакція, редколегія

 

сторінки випусків

том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
том 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія

Праці Теріологічної Школи. — Київ, 2016. — Том 14. — 180 с. — ISSN 2312–2749.
Proceedings of the Theriological School. — Kyiv, 2016. — Vol. 14. — 180 p. — ISSN 2312–2749.


 

Зміст

1–2 pdf

 

 
Фауна та систематика  
   
Баркасі, З.  Ендемізм у теріофауні Карпат
Загороднюк, І. «Земляний заєць» у Східній Європі: Ochotona чи Allactaga?
16–33 pdf
Різун, Е., Бондаренко, В. Динамічні тенденції стану популяцій мисливської теріофауни України та пропозиції щодо вдосконалення облікових робіт
34–40 pdf
   

Ссавці в колекціях

 

   
Затушевський, А., Шидловський, І., Тимків, І. Репрезентативність колекції ссавців Зоологічного музею Львівського університету
41–48 pdf
Ільюхін, Ю. Представники надряду Ungulata у краніологічній колекції проф. О. Браунера в Музеї природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
49–55 pdf
Синявська, І., Ребров, С., Міщенко, Л. Полівки (Arvicolinae) в колекції Лабораторії популяційної екології Інституту зоології НАН України
56–70 pdf
   

Дослідження видів

 

   
Гащак, С., Гуляйченко, Є., Бересфорд, Н. А., Вуд, М. Д. Бурий ведмідь (Ursus arctos L.) у Чорнобильській зоні відчуження (Україна)
71–84 pdf
Коробченко, М., Загороднюк, І. Сліпак з Хортиці у світлі морфологічних та географічних взаємин між Spalax zemni та S. microphthalmus
85–94 pdf
Скубак, Є. Поширення та чисельність крота європейського (Talpa europaea L.)  на півночі Донецької області
95–98 pdf
Шпак А., Ларченко, А.  Розширення ареалу нетопира білосмугого (Pipistrellus kuhlii) в Білорусі
99–102 pdf
   

Моніторинг та екологія

 

   
Євстаф’єв, І. Л. Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 2. Екологія видів
103–120 pdf
Зізда, Ю. Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців
121–133 pdf
Савенко, О., Іванчикова, Ю., Гулак, Б., Деркачева, Т. Зустрічі китоподібних у водах Морського порту «Южний» (Григорівський лиман, Чорне море) у 2015–2016 роках
134–138 pdf
Стецула, Н., Баркасі, З., Загороднюк, І. Різноманіття угруповань мишуватих гризунів у ключових біотопах Сколівських Бескид (Східні Карпати)
139–146 pdf
   

Теріологічні нотатки

 

   
Дребет, М., Ярошинська, О. Перша знахідка нічниці північної Myotis brandtii в Чернівецькій області, Україна
147–148 pdf
Мерзлікин, І. Ігрова та агресивна поведінка зайця сірого (Lepus europaeus) у стосунку до псів (Canis familiaris)
149–151 pdf
   

Хроніка та інформація

 

   
Дятлова О., Черничко Й., Василюк О. Микола Роженко — видатний зоолог та природоохоронець (з нагоди 60-річчя колеги)
152–157 pdf
Загороднюк, І. Дослідник фауни України Богдан Пилявський (1931–2010)
Зайцева-Анциферова, Г., Дребет, М. Популяризація знань про вовчків в Україні: здобутки і перспективи
166–177 pdf
Випуски «Праць Теріологічної школи» та правила для авторів
178–180 pdf

 


Замовити випуск можна в редакції за адресою mammalia@ukr.net


 

 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 17 листопада 2016 р.
поновлено: 30.04.2017

Locations of visitors to this page