в с. Почапинці

Лєна
Годлевська

(все про кажанів та про gis)

русский english

Адреса:
Інститут зоології Національної академії наук України,
вул. Богдана Хмельницького 15, Київ-30 МСП, 01601, Україна.
E-mail: blackblua@yahoo.com
головна домашня сторінка на сайті kazhan.org.ua

Публікації

  • Godlevsky L. Research of Kyiv's area's bat fauna: past and present // Studia Chiropterologica. -2000. - Vol. 1. - P. 9-12.
  • Годлевська Л. Лилики та пергачі: Vespertilio et Eptesicus // Міграційний статус кажанів в Україні. - Київ: Укр. теріологічне тов-во, 2001. - С. 73-76. (Novitates Theriologicae. Pars 6).
  • Годлевська Л. Огляд та підсумки кільцювання кажанів в Україні // Міграційний статус кажанів в Україні. - Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. - С. 29-33. (Novitates Theriologicae. Pars 6).
  • Годлевська Л. Характеристика видів // Кажани України та суміжних країн (керівництво для польових досліджень). - Київ: Укр. теріологічне тов-во НАНУ, 2001 рік. - С. 85-94.
  • Годлевська Л., Петрушенко Я., Кондратенко О. Нові знахідки нічниці Наттерера (Myotis nattereri Kuhl, 1817) на території східної та південної України // Вестник зоологии. - 2002. - Т. 35, № 6. - С. 52.
  • Godlevsky L., Tyshchenko V., Negoda V. First records of Pipistrellus kuhlii from Kyiv // Vestnik zoologii. - 2000. - Т. 34, № 3. - P. 78.
  • Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних // Міграційний статус кажанів в Україні. - Київ: Укр. теріологічне тов-во, 2001. - С. 122-156. (Novitates Theriologicae. Pars 6).
  • Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров'ї: видовий склад, поширення та чисельність // Вестник зоологии. - 2003. - Т. 37, № 2. - С. 31-39.
  • Петрушенко Я. В., Годлевська О. В. Зимові знахідки рукокрилих (Chiroptera) на території Керченського півострова // Актуальні питання вивчення та збереження біологічного різноманіття: Матеріали студентської наукової конференції (13 травня 2001 р.). - Київ, МСУ, 2001. - С. 35-37.
  • Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк І. В. Дослідження населення кажанів в заплаві Сіверського Донця // Вісник Луганського пед. університету. - 2002. - Т. 45, № 1. - С. 121-124.

створено 27 серпня, 2003.

<<< повернутися