Volodymyr Tyschenko:
selected bibliography

Articles, notes
Abstracts

english

homepage >>>


Articles, notes

1. Тищенко В. Знахідки Myotis nattereri та M. bechsteinii (Mammalia, Chiroptera) на півдні Тернопільської області // Вестник зоологии. - 1999. - т. 33, № 3. - С. 100.

2. Тищенко В.М. Лилик пізній - Eptesicus serotinus // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / За ред. І.В. Загороднюка. (Праці Теріологічної школи. Вип. 2). - К., - 1999. - С. 81-90.

3. Загороднюк І., Тищенко В. Уточнення щодо кажанів у Бернських списках // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / За ред. І.В. Загороднюка. (Праці Теріологічної школи. Вип. 2). - К., - 1999. - С. 182-184.

4. Тищенко В.М. Особливості розташування сховищ дендрофільних видів рукокрилих (Сhiroptera) на території заповідника "Медобори" // Науковий вісник Національного аграрного університету. Зб. наукових праць. - Вип.25. - Лісівництво. - 2000. - С.166-176.

5. Godlevsky L., Tyshсhenko V., Negoda V. First Records of Pipistrellus kuhlii from Kyiv // Вестник зоологии. - 2000. - т. 34, № 3. - С. 78.

6. Zagorodniuk I., Tyshchenko V., Petrushenko Ya. Horseshoe bats (Rhinolophus) in the Dnister region as most east-northern part of their range in Europe // Studia Chiropterologica. - Krakow, 2000, vol. 1. - P. 115-132.

7. Тищенко В.М. Сучасний стан та екологічні особливості нічниці водяної (Myotis daubentonii) на Поділлі // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2001, № 12. - С. 132-140.

8. Тищенко В. Вечірниці - Nyctalus // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І.В. Загороднюка. (Novitates Theriologicae. Pars 6) - Киів: Українське теріологічне товариство. - 2001. - С. 57-64.

9. Матвєєв М., Тищенко В. Зимовий аспект хіроптерофауни Національного природного парку "Подільські Товтри" // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І.В. Загороднюка. (Novitates Theriologicae. Pars 6). - Киів: Українське теріологічне товариство. - 2001. - С. 93-94.

10. Тищенко В.М., Матвєєв М.Д. Фауна кажанів м. Кам'янця-Подільського // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присв'яченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції, 15-16 квітня 2002 року. - Т. 2. - 2002. - С. 120-122.

Abstracts

1. Tyschenko V. The role of ancient fortification constructions of Podillya in preservation of rare bat species // Bats & Man: Million Years of Coexistence. Abstracts VIII European Bat Research Symposium, Krakow, Poland, 23-27 August 1999. - Institute of Animal Systematic and Evolution PAS in Krakow, 1999. - P. 67.

2. Tyshchenko V. In addition to methods of bat roosts detection in the forest tracts of Western Ukraine // Abstracts of III International Conference Carpathian Bats "State and Prospects of the Carpatian Bats Investigations in the Verge of Millenium". Rakhiv, Ukraine, 8-11 September 2000.- Carpathian Biosphere Reserve Press, Rakhiv, 2000. - P. 20.

3. Tyschenko V., Storozhuk S. Leisler's bat (Nyctalus leisleri) under Medobory Nature Reserve conditions // Abstracts of III International Conference on Carpathian Bats "State and Prospects of the Carpatian Bats Investigations in the Verge of Millenium". Rakhiv, Ukraine, 8-11 September 2000.- Carpatian Biosphere Reserve Press, Rakhiv, 2000. - P. 21.

4. Tyschenko V.M. Some biological and ethological peculiarities of parti-coloured bat (Vespertilio murinus) in captivity // Advances in Ethology № 35: supplements to Ethology / 3 International Symposium on Physiology and Ethology of Wild and Zoo Animals: Berlin, Germany, 4-7 October 2000. - Berlin; Viena [u.a.]: Blackwell Wiss. -Verl., 2000, - P. 55.

5. Тищенко В., Негода В. Діяльність центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку // Актуальні питання вивчення та збереження біологічного різноманіття: Матеріали студентської наукової конференції (13 травня 2001 р.). - К.: МСУ, 2001. - С. 37-39.

6. Тищенко В.М. Роль природно-заповідних територій Подільських Товтр у збереженні рідкісних видів кажанів // Матеріали українсько-польської наукової конференції "Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття". - Гримайлів, природний заповідник "Медобори", 2002. - С. 108-110.

7. Тищенко В.М., Тищенко О.В. Еколого-фітоценотична приуроченість лісових стацій рукокрилих природного заповідника "Медобори" // Матеріали українсько-польської наукової конференції "Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття". - Гримайлів, Природний заповідник "Медобори", 2002. - С. 110-111.

8. Тыщенко В.Н. Фауна рукокрылых (Chiroptera) лесов Западного Подолья (Украина) // Леса Евразии в XXI веке: Восток - Запад: Материалы II Международной конференции молодых ученых, посвященной профессору И.К. Пачоскому. - М.: МГУЛ, 2002. - С. 210-212.

9. Тищенко В. Штучні підземелля як ключові помешкання кажанів // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.). - Канів, 2003. - С. 290-292.


14 вересня, 2003.

<<< back to homepage