назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfZagorodniuk, I. Changes in Taxonomic Diversity of Ukrainian Mammals for the Last Three Centuries: Extinct, Phantom, and Alien Species // Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 3-16.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 3-16

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 3-16

   

Changes in Taxonomic Diversity of Ukrainian Mammals for the Last Three Centuries: Extinct, Phantom, and Alien Species

Зміни таксономічного різноманіття ссавців України за три останніх століття: вимерлі, чужорідні та фантомні види

   
Zagorodniuk, I. Загороднюк, І.
   

Paper language: English

Мова статті: англійська

   

   

Abstract

Резюме

The species composition in the mammal fauna of Ukraine for the last three centuries has been analyzed. Estimates of species richness were presented for families, superfamilies, suborders and orders. The data were grouped into superorders: Glires (58 species, 52 of them in the modern fauna), Lipotyphla (14, 12), Chiroptera (29, 28), Ferae (23, 21), Ungulata (22, 18). The modern mammal fauna includes 131 species (among them 23 alien species); in addition, 15 species became extinct during the last 300 years. Thus, the complete list of Ukrainian mammal fauna (including extinct mammals) includes 146 species. There are also 9 “phantom” species which were not included in diversity indices or fauna changes calculations. The index of fauna changes (IFR) is 15.4 %; it has the maximum in Ungulata (42.9 %) and Ferae (23.5 %), and the minimum in Lipotyphla (7.1 %) and Chiroptera (5.6 %). The rates of fauna changes are increasing over time, and they reached the highest values in the last few decades.

Проведено аналіз видового складу ссавців, відомих у складі фауни України впродовж останніх трьох століть. Оцінки видового багатства наведено за родинами, над родинами, підрядами й рядами. Весь матеріал згруповано за надрядами: Glires (58 видів, 52 з них у сучасній фауні), Lipotyphla (14, 12), Chiroptera (29, 28), Ferae (23, 21), Ungulata (22, 18). У загальному списку сучасної теріофауни (131 види) є 123 види вихідного переліку, з яких 15 вимерли, та 23 чужорідних видів. Повний список фауни (включно з вимерлими) включає 146 видів. У переліку фауни є також 9 «фантомних» видів, які не включено у розрахунки показників різноманіття або змін фауни. Індекс ротації фауни в цілому склав IFR = 15,4 %, найбільшим він є у унгулят (42,9 %) та хижих (23,5 %), найменший він у комахоїдних (7,1 %) та рукокрилих (5,6 %). Темпи змін фауни наростають у часі і є найбільшими в останні кілька десятиліть.

Key words:
mammals, taxonomic richness, extinction, alien species, Ukraine.

Ключові слова:
ссавці, таксономічне багатство, вимирання, чужорідні види, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 30.04.2016

Locations of visitors to this page