назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfАнтонець, Н. Таксономічне багатство ссавців Дніпровсько-Орільського природного заповідника // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 17-21.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 17-21

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 17-21

   

Taxonomic Richness of Mammals in the Dnipro-Orel Natural Reserve

Таксономічне багатство ссавців Дніпровсько-Орільського природного заповідника

   
Antonets, N. Антонець, Н.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Results of long-term investigations of mammals within the reserve’s territory are presented. The list of mammal taxa includes 40 species of 6 orders, 14 families and 31 genera. That is 63.5 % of the Dnipropetrovsk Region’s fauna composition and 73.7 % of the taxonomical variety of families and 70.5 % of genera diversity. Accordingly, the taxonomic richness of the reserve’s mammal fauna is ST = 92 (40+31+14+6+1), but for the Dnipropetrovs’k Region it is ST = 133 (63+44+19+6+1). The list of fauna includes 7 species of Insectivora, 6 Chiroptera, 9 Carnivora, 1 Duplicidentata, 13 Rodentia and 4 Artiodactyla. The high similarity of mammal species diversity and supraspecies taxa in the reserve and Dnipropetrovsk Region in a whole was determined. Among mammal species, there are 4 aliens and 6 species included to the Red Book of Ukraine. During 1991–2014, 4 mammal species new for the Dnipropetrovsk Region in general were established in the reserve.

Представлено результати багаторічних досліджень ссавців у заповіднику. Список таксонів ссавців включає 40 видів з 6 рядів, 14 родин, 31 роду. Це складає 63,5 % від складу фауни області та 73,7 % таксономічного різноманіття родин і 70,5 % — різноманіття родів. Відповідно, таксономічне багатство теріофауни заповідника складає ST = 92 (40+31+14+6+1), а для всієї області —  ST = 133 (63+44+19+6+1). У складі фауни є 7 видів Insectivora, 6 Chiroptera, 9 Carnivora, 1 Duplicidentata, 13 Ro­dentia, 4 Artiodactyla. Виявлено високу подібність різноманітності видів і надвидових таксонів ссавців заповідника у порівнянні з Дніпропетровською областю. Серед 40 видів ссавців є 4 види-інтродуценти; 6 видів ссавців занесені до Червоної книги України. Протягом 1991–2014 рр. автором виявлено у складі заповідної фауни 4 нових для області види ссавців із 4-х різних родин.

Key words:
mammals, taxonomical richness, Dnipropetrovsk Region.

Ключові слова:
ссавці, таксономічне багатство, Дніпропетровщина.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page