назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfМерзлікін, І. Еколого-фауністичні дослідження ссавців природного заповідника «Михайлівська цілина» (Сумська область) // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 26–37.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 26–37

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 26–37

   

Ecological and Faunal Research of Mammals in the Natural Reserve «Mykhailivska Tsilyna» (Sumy Region)

Еколого-фауністичні дослідження ссавців природного заповідника «Михайлівська цілина» (Сумська область)

   
Merzlikin, I. Мерзлікін, І.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The list of mammals registered in the Mykhailivska Tsilyna includes 40 species of 17 families and 7 orders. In recent years 20 mammal species were constantly recorded there, 6 species periodically visit that area, and 2 synanthropic species inhabit Mykhailivska Tsilyna territory in a warm period. Twenty species of mammals reproducewithin the reserve: 4 Insectivora species, 1 Lagomorphaspecies(Lepus europaeus), 11 Rodentia species, 3 Carnivora species and 1 Artiodactyla species (Capreolus capreolus). At present, 14 species of small mammals inhabit the steppe reserve area. Some steppe species (Crocidura suaveolens, Spermophilus suslicus, Allactaga major, Cricetulus migratorius) are now extinct from the Mykhailivska Tsilyna territory. Among the species listed in the Red Data Book of Ukraine, only Sicista severtzovi and Cricetus cricetus inhabit the territory of reserve.

Список ссавців, яких зустрічали на території Михайлівської цілини, налічує 40 видів із 17 родин та 7 рядів. В останні роки на території відділення постійно реєстрували 20 видів, 2 синантропних види вселяються туди на теплий період часу, 6 видів періодично відвідують Михайлівську цілину. На території заповідника виводить потомство 20 видів ссавців: 4 види комахоїдних, 1 вид зайцеподібних, 11 видів гризунів, 3 види хижих та 1 вид парнокопитних. Наразі на степовій ділянцізаповідника мешкають 14 видів дрібних ссавців. Частина степових видів з території Михайлівської цілини зникла — Crocidura suaveolens, Spermophilus suslicus, Allactaga major, Сricetulus migrato­rius. Із видів, що занесені до «Червоної книги України», на території заповідника живуть тільки Sicista severtzovi та Cricetus cricetus.

Key words:
The Ukrainian Steppe Natural Reserve, Mykhailivska Tsilyna, fauna, mammals, steppe.

Ключові слова:
Український степовий природний заповідник, Михайлівська цілина, фауна, ссавці, степ.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page