назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfБоровик, Е. Изменения структуры семейных участков сурка (Marmota bobak) в условиях резерватных сукцессий // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 12: 81–88.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 81–88

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 81–88

   

Structural Changes of the Steppe Marmot (Marmota bobak) Family Areas Under Succession in Reserve Areas

Зміни структури сімейних ділянок бабака (Marmota bobak) в умовах резерватних сукцесій

   
Borovyk, E. Боровик, Є.
   

Paper language: Russian, English summary

Мова статті: російська

   

   

Abstract

Резюме

The structure and development of marmot family areas were studied in conditions of the long-term decline in animal abundance caused by the succession of vegetation in the Striltsivsky Steppe (Luhansk Oblast) after the area has been protected from human use. The size of family area, effective area, average length of the paths and burrow number were used as assessment criteria. The majority of family areas in the reserve belongs to unstable type with low animal abundance, unstable structure, small area and burrow numbers. Development stages of the family areas were distinguished as follows: steady decline of the family group size, changes in the area structure, fragmentation and disappearance.

Досліджено структуру сімейних ділянок бабака та їх розвиток в умовах тривалого зменшення чисельності, спричиненого резерватними сукцесіями рослинності в Стрільцівському степу (Луганщина). Для аналізу стану сімейних ділянок використано показники площі ділянки, середньої довжи­ни стежок, числа нір та ефективної площі. Більшість сімейних ділянок у заповіднику належать до нестійкого типу, з низькою чисельністю, нестійким складом, невеликою площею та числом нір. Виділено стадії розвитку сімейних ділянок: стійке зниження розмірів сімейної групи, зміна структури сімейної ділянки, фрагментація та зникнення ділянки.

Key words:
Marmota bobak, structure of family area, length of the path, effective area.

Ключові слова:
Marmota bobak, структура сімейної ділянки, довжина стежки, ефективна площа.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page