назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfБрусенцова, Н. Рік Борсука в Україні (2014) // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 134–137.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 134–137

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 134–137

   

The Badger Year in Ukraine (2014)

Рік Борсука в Україні (2014)

   
Brusentsova, N. Брусенцова, Н.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

In 2014 several educational and scientific events dedicated to the Badger Year in Ukraine were held. Environmental educational activities aimed to increase awareness about ecological conditions, understanding of biology and importance of European badger’s conservation. Research concerns the structure of certain species populations, environmental factors influence and monitoring organization. Involvement of conservation institutions and environmental organizations to events devoted to years of mammals in Ukraine will attract more attention to the problems of biodiversity conservation.

У 2014 році проведено кілька еколого-освітніх та наукових заходів, присвячених Року Борсука в Україні. Еколого-освітні заходи були спрямовані на збільшення інформованості населення щодо екології, біології та важливості збереження борсука європейського. Наукові дослідження стосувалися структури окремих популяцій виду, впливу на них чинників навколишнього середовища та організації моніторингу. Залучення до проведення заходів, присвячених рокам звірів в Україні, природоохоронних установ та екологічних організацій приверне більше уваги до актуальних проблем збереження біорізноманіття.

Key words:
badger, conservation, years of mammals, Slobozhanskyi National Nature Park.

Ключові слова:
борсук, збереження, роки звірів, Національний природний парк «Слобожанський».


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page