назад на попередню сторінку

Динаміка біорізноманіття 2012

збірник наукових праць (теріологічна вибірка)

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

бібліотека школи

праці школи
збірки семінарів
монографії
дисертації
огляди фауни
види-двійники
медтеріологія
давні статті
інші конференції

 

тематичні добірки

тлумачники
ссавці степу
ссавці Полісся
визначники
ссавці в пелетках
інші бібліотеки

 

важливі розділи

обнови сайта
школа-семінар
наша фауна
персоналії
наші новини

наш форум

інтернет

Google

 

 

бібліографія

Динаміка біорізноманіття 2012 : зб. наук. пр. / за ред. І. Загороднюка ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". — Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. — 252 с. ISBN 978-966-617-297-9
Zagorodniuk I. (ed.). Dynamics of Biodiversity 2012 (Collection of scientific articles). — Luhansk: Taras Shevchenko Luhansk Natl. Univ. Press, 2012. — 252 pp. — ISBN 978-966-617-297-9.
(In Ukrainian, with English summary).

pdf всього тому "Динаміка біорізноманіття 2012" >>> (1,8 mb)
звіт про конференцію з інформацією про це видання >>> (pdf 1,9 mb)
інформаційна сторінка про конференцію 2013 року >>> (pdf 1,1 mb)
інформаційна сторінка про конференцію 2014 року >>> (pdf 0,4 mb)


Резюме
Збірник присвячено аналізу сучасного стану і змінам біотичних угруповань та окремих видів рослин і тварин у просторі й часі. Основну увагу приділено флорі й фауні України з увагою до раритетної біоти, інвазійних видів і закономірностей еволюційної динаміки біоти. Матеріали (78 праць 103 авторів) згруповано у сім основних розділів, присвячених вивченню і моніторингу біорізноманіття в цілому, стану популяцій рідкісних видів, аналізу появи чужорідних видів, змінам видового складу біоти у природних і антропогенно трансформованих місцезнаходженнях. В основі збірника — статті і короткі повідомлення за матеріалами доповідей на І науковій конференції з циклу "Динаміка біорізноманіття" (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 19-21.04.2012).

Summary
"Dynamics of Biodiversity 2012" is a collection of scientific articles, mainly proceedings of the First All-Ukrainian Scientific Conference of the cycle "Dynamics of Biodiversity". Issue includes 78 articles by 103 authors, which deal with different aspects of changes in both biotic communities and separate species in time and space. All works are arranged in 7 main chapters, related to the investigation and monitoring of biodiversity as a whole, with the analysis of the species invasions, the rare species populations conditions, and changes of biota composition in both natural and human-transformed habitats. This issue is intended for specialists in the field of biodiversity research, monitoring and protection, zoologists, botanists, and ecologists.

 


Зміст

Тут представлено назви і pdf-версії праць теріологічного й загальнобіологічного спрямування, разом у збірці — 25 таких праць:

 

Вступна частина
Домашлінець В. Актуальні проблеми вивчення та збереження біорізноманіття С. 9-11. >>> pdf
Загороднюк І., Різун В. Динаміка біорізноманіття як концепт (до 20-річчя Конвенції про біорізноманіття) — С. 12-17. >>> pdf

1. Загальні питання
Вишневский Д., Смирнова Е. Природоохранный потенциал хозяйственно-освоенных территорий — С. 20-24. >>> pdf
Гнатюк В., Улинець В. Національний природний парк "Подільські Товтри" - скарбниця біорізноманіття Поділля — С. 25-28. >>> pdf
Дикий І., Утєвський А., Трохимець В. Біотичне різноманіття архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика) — С. 29-32. >>> pdf
Дулицький А. Біорізноманіття, біотехнія та созологія — С. 33-34. >>> pdf
Заїка С. Моніторинг біорізноманіття пелетковим методом — С. 35-36. >>> pdf
Загороднюк І. Ротація біорізноманіття крізь призму змін знань, фаун і парадигм — С. 37-43. >>> pdf
Колесников В., Кузнецов В. Мониторинг зооантропонозов и популяций мелких млекопитающих подразделениями СЭС — С. 44-47. >>> pdf
Коробченко М. Модель просторової динаміки популяцій сліпака упродовж року — С. 48-51. >>> pdf

2. Раритетна біота
Дребет М. Динаміка населення кажанів НПП "Подільські Товтри" — С. 61-63. >>> pdf
Різун Е. Стан і перспективи існування лопатинської субпопуляції біловезьких зубрів в угіддях ДП "МГ Стир" — С. 74-75. >>> pdf

3. Інвазійні й карантинні види
Загороднюк І. Чужорідні види тварин у синантропних місцезнаходженнях Луганщини — С. 86-92. >>> pdf

4. Природні угруповання
Боровик Є. Сучасний стан популяцій мікромамалій Стрільцівського степу — С. 118-120. >>> pdf
Зізда Ю. Динаміка чисельності популяцій вивірки звичайної і куниці лісової в умовах західних регіонів України — С. 125-128. >>> pdf
Мерзлікін І. Дрібні ссавці степових ділянок заповідника "Михайлівська цілина" і вплив на них різних режимів заповідності — С. 133-136. >>> pdf
Скубак Е. Динамика численности микротериофауны НПП "Святые Горы" — С. 142-143. >>> pdf
Стецула Н. Таксономічне багатство мишовидих гризунів НПП "Сколівські Бескиди" — С. 144-146. >>> pdf
Тимошенков В. Опыт использования ловчих канавок для мониторинга наземных позвоночных в степных заповедниках — С. 147-149. >>> pdf
Товпинец Н. Статистическая структура численности населения мелких млекопитающих Крыма — С. 150-153. >>> pdf

5. Біорізноманіття урбанізованих територій
Ребров С. Використання кажанами сховищ антропогенного походження (на прикладі Луганської області) — С. 166-167. >>> pdf

6. Угруповання антропогенних екосистем
Антонець Н. Багаторічні зміни фауни дрібних ссавців під впливом антропогенного чинника — С. 180-183. >>> pdf
Ульяновський Д. Особливості динаміки населення мишоподібних гризунів в умовах пірогенного ряду соснових лісів — С. 209-211. >>> pdf

8. Соціум, хроніки
Бондаренко В. Етнокультурні та соціальні аспекти мисливства — С. 240-242. >>> pdf
Загороднюк І., Колесніков М. Лабораторія "Корсак": підсумки п'яти років діяльності — С. 246-249. >>> pdf

 


повернутися до бібліотеки >>>

автор і ведучий сторінки: Ігор Загороднюк
створено 5.09.2012 р.
поновлено 19.11.2017 р.

 

Locations of visitors to this page