назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfКрасовська, А. Угруповання мишуватих гризунів (Muroidea) Національного природного парку Кременецькі гори // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 28–34.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.028


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 28–34.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 28–34.

   

Muroid rodent (Muroidea) communities in the Kremenets Mountains National Nature Park

Угруповання мишуватих гризунів (Muroidea) Національного природного парку Кременецькі гори

   
Krasovska, A. Красовська, А.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The analysis of Muroidea communities in the Kremenets Mountains National Nature Park was provided. The research results conducted in 6 types of habitats of the park during 2012–2015 were processed. It was established that there are 9 species of the superfamily Muroidea in the Kremenets Mountains National Nature Park, among which the most common are Myodes glareolus, Sylvaemus tauricus, and Microtus arvalis. The hornbeam-oak forests, logs and meadows have the highest parameters of species and taxonomic richness of muroids. A direct proportional relationship between the distribution of the species in the region and the overall level of its population was indicated. The widely spread species have the highest population abundance belonging to eurytopic and forest assemblages. The high degree of species diversity in these habitats is due to the high availability and supply of environmental conditions for these rodents. The species diversity in the park’s territory is provided by a high variety of habitats and trophic resources.

Проведено аналіз угруповань мишуватих гризунів Національного природного парку «Кременецькі гори». Опрацьовано результати досліджень за 2012–2015 рр. проведених у шести біотопах Парку. Встановлено, що на території НПП «Кременецькі гори» нараховується 9 видів мишуватих гризунів, серед яких найчастіше трапляються нориця руда, мишак жовтогрудий та полівка європейська. Найбільшим показником видового та таксономічного багатства характеризуються грабово-дубові ліси, зруби та луки. Встановлено прямо пропорційний зв’язок між поширенням виду в регіоні і загальним рівнем його чисельності. Найвищий середній бал чисельності мають широко розповсюдженні види, що належать до евритопного та лісового комплексів. Високий ступінь видового різноманіття у цих біотопах пояснюється високою доступністю та забезпеченістю екологічними умовами для мишуватих гризунів. Видове різноманіття на території Парку забезпечується високою різноманітністю біотопів та достатніми трофічними ресурсами.

Key words:
Muroidea, species diversity, Kremenets Mountains, structure of the communities.

Ключові слова:
мишуваті гризуни, видове багатство, Кременецькі гори, структура угруповань.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 20.11.2017 р.
поновлено: 21.11.2017

Locations of visitors to this page