на титульну сторінку

Theriologia Ukrainica

Східноєвропейський теріологічний журнал
(до 2018 як Праці Теріологічної Школи)
ISSN 2616-7379 (Print) • ISSN 2617-1120 (Online)


 

головне

про журнал
зміст томів
для авторів
редполітика

редколегія
історія видання
контакти

 

зовнішні посилання

гугл-академія
репозитарій АН
сайт НБУВ
сторінка ННПМ
про теріошколу

 

Google

 

 

english version  Theriologia Ukrainica (до 2018 року як Праці Теріологічної школи) — науковий рецензований журнал з вільним доступом, заснований 1998 року Українським теріологічним товариством, що діє при Національному науково-природничому музеї НАН України (м. Київ). Видає журнал Національний науково-природничий музей НАН України двічі на рік. Зміст журналу вільно доступний за умовами ліцензії CC BY-SA 4.0.

 

Профіль журналу

Видання друкує статті з результатами оригінальних досліджень різних аспектів біології ссавців, зокрема фауни, екології, поширення, еволюції, таксономії, мінливості, різноманіття та проблем охорони. Видання також приймає огляди, статті з історії науки та досліджень, короткі повідомлення, хроніки теріологічних заходів, але не розглядає прості фауністичні списки без їх аналізу.

Основна тематика статей 

диверситологія та еволюція
мінливість та систематика
фауна та біогеографія

екологія популяцій
екологія угруповань
питання охорони

історія досліджень
теріологічні нотатки
хроніка та інформація

Завантажити флаєр (pdf) >>>

 

Періодичність та доступність

Журнал виходить два рази на рік (до 2018 р. один раз на рік). Терміни підготовки видання такі: всі етапи роботи з авторами закінчуються: для випуску за 1 півріччя до 30 червня, за друге півріччя — до 30 грудня. Редакційна підготовка змісту та викладення на сайті веб-сторінок — протягом наступних 60 днів, до кінця серпня і до кінця лютого, відповідно.

Всі статті, що були опубліковані у Theriologia Ukrainica (до 2018 Праці Теріологічної школи), розміщено у вільному доступі на власному сайті журналу, сайті Національного науково-природничого музею НАН України (розділ журнали) та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як головного депозитарію НАН України.

Крім того, відповідно до політики журналу щодо вільного його поширення на умовах ліцензії CC статті різних авторів викладаються дослідниками на різних інтернет ресурсах, зокрема й researchgate та academia.edu

 

Редакційний процес

Вся робота з авторами та їхніми рукописами ведеться в електронному форматі. Відповідальний автор має надіслати до редакції рукопис статті, оформлений згідно з правилами, у електронному вигляді (див. сторінку «для авторів»). Те саме стосується всіх додаткових матеріалів — рисунків (фото, графіки, карти тощо) і таблиць.

Всі отримані від автора матеріали проходять попереднє (внутрішнє) рецензування головним редактором або його заступниками. Ця процедура є обов’язковим етапом роботи, що передбачає аналіз надісланих матеріалів на відповідність їх профілю видання, дотримання автором правил оформлення та загального рівня дослідження, його глибини та актуальності. Після цього текст з відповідними коментарями надсилають автору для виправлення зауважень та підготовки статті до зовнішнього рецензування. Під час як редакційного, так і зовнішнього рецензування, поданий рукопис перевіряється на плагіат і негайно відхиляється у разі виявлення будь-яких ознак неетичного використання даних.

Після зовнішнього рецензування та прийняття редакцією рішення про друк статтю готують до видання. У більшості випадків статті проходять попереднє редагування на всіх стадіях роботи з ними. Редагувань звичайно три: наукове, технічне та мовне. Автору надсилають всі проміжні та кінцеву версії статті, у тому числі: 1) після реєстрації та перших редакційних правок та попередніх зауважень редакторів, 2) після рецензування та отримання зауважень рецензента (разом з рецензією), 3) після редагування редакторами, 4) після підготовки пробної версії pdf, 5) фінальний файл, що запущений до друку.

 

Рецензування

Після виправлення зауважень редакторів всі статті, окрім статей з інформаційних розділів («історія», «хроніка», «інформація», «рецензії»), надсилають на обов'язкове зовнішнє оцінювання. Редакція сама обирає рецензентів, без узгодження їх з авторами. Рецензенту надсилають текст статті (без відомостей про особу автора) та бланк рецензії. Кількість рецензій визначається редакцією, звичайно їх дві; при потребі призначаються додаткові рецензування.

Мета цієї процедури — отримати від фахівців у відповідній галузі оцінку якості дослідження і доцільності публікації таких матеріалів. Звичайно процедура рецензування триває місяць, після чого автору надсилають відгук, разом із коментарем редакції. Ім’я рецензента не розголошується, окрім випадків, коли про це просить сам рецензент. При суперечних оцінках рецензентів рішення про запуск статті у друк приймає головний редактор.

 

Редакційна політика і публікаційна етика

Редакція і видавець журналу Theriologia Ukrainica дотримуються послідовної і справедливої політики, а також закликають авторів дотримуватися правил наукової етики. Звертаємо увагу на потребу дотримання норм гуманного ставлення до об'єктів дослідження.

Редакційна колегія журналу дотримується рекомендацій щодо публікаційної етики та недобросовісного поводження, відповідно до документів Комісії з публікаційної етики (COPE): Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors та Code of Conduct for Journal Publishers to ensure ethics and quality in publication.

Для уникнення суперечливих або конфліктних ситуацій та дотримання етичних вимог редколегія просить авторів повідомити про їхній внесок та про потенційний конфлікт інтересів. Для цього кожен автор статті повинен заповнити бланк авторської декларації, який редколегія надсилає всім авторам статті зразу після прийняття рукопису до розгляду.

Важливим аспектом політики журналу є пошук та підтримка нових авторів та сприяння їм у підготовці статей як порадами з оформлення рукописів, так і доброзичливими зауваженнями.

 

Фаховий статус

Журнал включено до переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), і, починаючи з тому 14 (2016), публікації в журналі є підтвердженням апробації даних для дисертацій за фахом "біологія". Із 2018 року видання перереєстроване під поточною назвою Theriologia Ukrainica, з ISSN 2616-7379 (print) та 2617-1120 (online). Із 2020 року видання пройшло переатестацію в ДАК та отримало категорію «Б» за спеціальностями "біологія" та "екологія" (Додаток 4 до наказу МОН 02.07.2020 № 886) та спеціальністю "лісове господарство" (Додаток 5 до наказу МОН України 24.09.2020 № 1188).

 

Профіль в Google Академії: статистика

google-scholarПрофіль нашого видання в гугл-академії (google scholar) >>>
За даними на 14.05.2023 відомо 2537 посилання на 390 публікації з нашого видання, у тому числі 1206 за останні 5 років; індекс Гірша становить h = 20, індекс i10 = 79 (кількість праць із 10 та більше цитуваннями).

 

Профілі в базах даних про видання

Журнал має реєстрації та профілі в наступних сервісах

Google Scholar >>>
CrossRef, з 2010 р. >>>
DOAJ, з 2019 р. (5/05/19) >>>
портал issn — ISSN 2616-7379 >>>
OUCI (Open Ukrainian Citation Index), з 2019 р. >>>
Index Copernicus, з 2018 р., індексація з 2019 р. >>>
Реєстр наукових фахових видань України, з 2020 р. >>>
Електронна бібліотека періодичних видань НАН України, since 2016 >>>


до бібліотеки теріологічного товариства >>> 

автори сторінки: Ігор Загороднюк, Золтан Баркасі

створено 26.10.2017,
поновлено 14.05.2023 

 

Locations of visitors to this page