на титульну сторінку

Theriologia Ukrainica

Східноєвропейський теріологічний журнал
(раніше як Праці Теріологічної Школи)
ISSN 2616-7379 (Print) • ISSN 2617-1120 (Online)


 

головне

про журнал
зміст томів
для авторів
редколегія
нарис історії
контакти

 

зовнішні посилання

гугл-академія
сайт НБУВ
сторінка ННПМ
про теріошколу

 

сторінки випусків

том 17 (2019)
том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
том 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

Google

 

 

english version  Праці Теріологічної школи — центральне видання Українського теріологічного товариства НАН України. Відповідно, редакція ставить високі вимоги до тематики публікацій та змісту статей, а також редакційної підготовки тексту, таблиць та ілюстрацій.

Кожна стаття, що надійшла до редакції, проходить реєстрацію та попередню оцінку головним редактором. Як правило, стаття відразу повертається автору на виправлення первинних зауважень. Після цього стаття проходить рецензування одним із членів редколегії та одним зовнішнім рецензентом.

 

Подача рукописів

Для публікації у виданні «Праці Теріологічної школи» приймають наукові праці в галузі вивчення ссавців, а також короткі повідомлення та хроніку, які не були опубліковані раніше і на даний час не подані для публікації в інші журнали.

Приймаються статті українською або англійською мовою в електронному вигляді (rtf, doc, docx). Файл для редакції надсилає відповідальний автор на електронну адресу редакції: mammalia@ukr.net, з яким і ведеться вся кореспонденція під час розгляду статті та її підготовки до друку. Перед тим, як надіслати рукопис редакції, автори повинні перевірити, чи відповідає зміст статті, а також її оформлення, вимогам журналу.

Кожен автор повинен заповнити Авторську декларацію та надіслати її до редакції не пізніше дати повідомлення про вміщення статті у поточний том.

 

Вимоги до оформлення рукопису

Рукопис повинен бути оформлений відповідно до вимог журналу. Автори також можуть користуватися підготовленим редакцією шаблоном, який можна завантажити тут (rtf).

Формат. Аркуш — 19х27 см, поля — верхнє 2,5, інші 2 см. Текст набирати гарнітурою Times New Roman (11 pt) у форматі rtf, doc або docx з міжрядковим інтервалом 1,0. Текст набирають без застосування елементів автомаркування та автонумерації абзаців. Допускаються виділення фрагментів тексту масним або курсивом.

Рекомендований обсяг статті — 10–30 тис. знаків (5–15 стор.), включаючи таблиці, рисунки, список літератури та резюме. Обсяг коротких повідомлень — 5–7 тис. знаків (2–3 стор.), оглядових статей — до 20 стор. у зазначеному форматі. Бажаний обсяг електронного варіанту статті — до 2 Мб, включаючи обсяг ілюстрацій.

Інформаційний блок розміщують на першій сторінці в наступному порядку (окремими абзацами): шифр УДК, назва статті, ім’я і прізвище автора (авторів) повністю, назва установи, поштова й електронна адреси автора, резюме (1800 зн. для статті і 800 для короткої інформації), ключові слова (5-6). Якщо авторів більше одного, то відповідність прізвищ і назв установ позначають цифрами (напр., «І. Дикий1, І. Делеган2»), а повну адресу подають тільки для автора, з яким ведеться листування. Резюме має розкривати головні результати дослідження і не містити загальних фраз та посилань. Інформаційний блок подають двома мовами: англійською та українською.

Вступ. Ця частина рукопису має бути не більше 20 % обсягу статті і в ній рекомендуємо стисло подавати наступну інформацію: формулювання і стан проблеми, посилання на ключові праці, позначення мети дослідження та його новизни.

Матеріал і методи. Цей розділ є рекомендованим, проте його зміст може бути включено до вступу. Важливим є викладення основної методики здобування первинного матеріалу та методики його опрацювання, або посилання на раніше опубліковані методики. Це стосується усіх етапів роботи: від збору первинного матеріалу і методик його опрацювання до техніки накопичення і статистичної обробки даних. В усіх випадках вимагається стисле обґрунтування доцільності застосування обраних автором методик або посилання на методичні праці. Обсяг опрацьованого матеріалу також має бути зазначений.

Рубрикація статті. Рубрикація матеріалу є довільною, проте обов’язковою. Основний текст може бути названий «Результати та їх обговорення» або містити власні назви розділів. Рекомендується робити підрозділи обсягом не більше 4000 знаків (1–1,5 сторінки). Внутрішньоабзацні назви підрозділів набирають масним курсивом (як в цих правилах). Перед кожним розділом або підрозділом вміщують вільний (без тексту) рядок.

Таблиці. Таблиці (створені в MS Word або MS Excel) розміщують безпосередньо у тексті статті. Кожна таблиця повинна мати заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Всі таблиці повинні мати суцільну нумерацію і відповідні посилання в тексті. Згадані в заголовках величини супроводжують відповідними одиницями вимірювання у скороченій формі (напр., «мм»). Розмір цифр і тексту в таблицях — 9 pt. Назви таблиць треба подавати двома мовами — українською та англійською.

Рисунки. Рисунки нумерують у порядку їх згадування в тексті. Кожен рисунок подавати в окремому файлі (формати gif, tif або jpg зі стисканням не менше 10) з урахуванням того, що їхня роздільна здатність у реальному розмірі має становити 300 dpi. Розмір цифр і тексту на рисунку — 9 pt. Підписи до рисунків розміщують під ними, у формі «Рис. 1. Назва... .» і дублюють англійською (або українською, відповідно).

Формули, терміни, одиниці вимірювання. Формули наводять у тексті, використовуючи редактор формул MS Equation. Біологічні, фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці вимірювання та їхні умовні позначення, що використані у статті, повинні бути загальноприйнятими. Скорочені позначення одиниць вимірювання наводять відповідно до транскрипції міжнародної системи одиниць. При описах складу фауни рекомендується в розділі «матеріали і методика» наводити джерело ключового систематичного огляду.

Посилання на літературу. В тексті статті роблять прямі посилання на літературу у форматі «(Мигулін, 1938; Огляд..., 2012)», а після тексту подають список цитованих джерел за алфавітом, без нумерації, спочатку кирилицею, потім латиницею. Бібліографію кириличних джерел дублюють англійською після основного опису [у квадратних дужках].

Деталі оформлення бібліографії, включаючи пунктуацію, повинні відповідати вимогам ДАК України. Прохання уникати цитувань «сірої» літератури (тези доповідей, маловідомі збірники, студентські збірники, «книги» LAP LAMBERT тощо). Зразки оформлення бібліографії див. у поточному томі журналу.

Документи і листування. Оригінальні файли потрібно називати прізвищем відповідального автора, латиною (напр., shkvyrya-text.rtf, shkvyrya-fig1.jpg). У подальшому редакція до цих назв додає поточний номер версії (напр. shkvyrya-text-ver3.rtf). До статті необхідно додати лист від автора зі зверненням до редколегії про розгляд статті та стислими даними про автора (у довільній формі). Листування ведеться тільки електронною поштою зі скриньки mammalia(#)ukr.net


повернутися >>>

автори сторінки:
Ігор Загороднюк
, Золтан Баркасі

створено 05.10.2016,
поновлено 29.07.2019

 

Locations of visitors to this page