назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfРековець, Л. І. Дрібні ссавці місцезнаходження Меджибіж з плейстоцену України // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 35–48.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.035


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 35–48.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 35–48.

   

Pleistocene small mammals from the Medzhybizh locality in Ukraine

Дрібні ссавці місцезнаходження Меджибіж з плейстоцену України

   
Rekovets, L. І. Рековець, Л. І.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Results of detailed morphological description of the remains of small mammals (Lipotyphla, Lagomorpha, Rodentia) from the Middle Pleistocene locality Medzhybizh (MQR 3, MIS 11) in Ukraine are analyzed in the paper. Short geological data, quantitative and qualitative composition of mammals are presented here. The faunal checklist includes 30 small mammal species, mainly voles (Arvicolidae). Remains of Lagomorpha, Erinaceus, Lagurus, Micromys, Mimomys, Marmota are quite rare. The appearance of species Neomys newtoni and Microtus (Agricola) agrestis is noted for the first time in this region. Identified mammals existed during the Likhvin interglacial (Zawadiwka stage) in terms of mainly warm and humid climate with short cooling periods. It is also supported well by palynological data. Fauna of the Medzhybizh locality is stratigraphically belonged to the Babel’ association. It is more ancient than those of Gunky and Petersbuch 1 and somewhat younger than the fauna of small mammals from Ozerne 2, Rayhorod and Tarko.

В статті проаналізовано результати детального морфологічного опису решток дрібних ссавців (Lipotyphla, Lagomorpha, Rodentia) з місцезнаходження середнього плейстоцену України — Меджибіж (MQR 3, MIS 11). Подані також короткі геологічні відомості та загальний кількісний і якісний склад мікротері¬офауни, яка налічує 30 видів з домінуванням представників родини щурових — Arvicolidae (50 % видового складу). Досить рідкісними є рештки Lagomorpha, Erinaceus, Lagurus, Micromys, Mimomys, Marmota. Відмічена перша поява в історії регіону видів Neomys newtoni та Microtus (Agricola) agrestis. Теріофауна існувала в час ліхвінського міжльдовиков’я (завадівський етап) в умовах динаміки переважно теплого і вологого клімату з короткими періодами похолодання про що свідчать також і палінологічні дані. Стратиграфічно вона належить до бабельської асоціації та є древнішою від фауни Гуньки і Petersbuch 1 і дещо молодшою за фауни Озерне 2, Райгород та Tarko.

Key words:
Medzhybizh, Arvicolidae, Pleistocene, morphology, teeth, morphotype.

Ключові слова:
Меджибіж, Arvicolidae, плейстоцен, морфологія, зуби, морфотип.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page