назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfКоробченко, М. Пастка Голова та досвід її використання при дослідженнях гризунів-землериїв // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 75–79.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.075


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 75–79.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 75–79.

   

Golov trap and the experience of its use in research on burrowing rodents

Пастка Голова та досвід її використання при дослідженнях гризунів-землериїв

   
Korobchenko, M. Коробченко, М.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Described here are the structural features and operation principles of Golov trap. It is a tool used in studies of underground rodents in vivo, including mole voles (Ellobius), associated with the capture of live animals from their burrow systems directly in their natural habitat. The full-text Ukrainian translation of B. Golov’s original work (1954) is presented, as well as the description of the author’s experience on using this trap in studies of the northern mole vole on sands of the Siversky Donets river’s basin (Luhansk region). The technique of trapping and of temporary keeping of caught animals are reported. The trap is a bottle-shaped spiral construction made of steel wire and set into a tunnel of an inhabited burrow system, previously opened and checked for signs of vital activities of rodents.

Описано особливості будови та принцип дії пастки Голова як знаряддя для прижиттєвих досліджень гризунів-землериїв, зокрема сліпачків (Ellobius), які пов’язані з відловом живих тварин у місцях їх мешкання з їхніх норових систем. Наведено повний текст первинної статті Б. Голова (1954) в українському перекладі, описано авторський досвід у використанні цієї пастки при дослідженні сліпачків на піщаних аренах у басейні Сіверського Дінця (Луганська обл.). Описано техніку лову та тимчасового утримання зловлених пастками тварин. Пастка являє собою спіральну конструкцію, виготовлену зі сталевого дроту, яка має пляшко-подібну форму і встановлюється в жилий хідник гризуна, попередньо відкритий і перевірений на життєву активність гризуна в цьому ході.

Key words:
Golov trap, burrowing rodents, mole vole, live trap, non-fatal research.

Ключові слова:
пастка Голова, гризуни-землериї, сліпачки, живоловка, прижиттєві дослідження.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page