назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfРоженко, М. В. Особливості поведінки шакала (Сanis aureus L., 1758) в зоні експансії на півдні України // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 80–85.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.080


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 80–85.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 80–85.

   

Peculiarities of the golden jackal’s (Сanis aureus L., 1758) behavior in its expansion zone in the South of Ukraine

Особливості поведінки шакала (Сanis aureus L., 1758) в зоні експансії на півдні України

   
Rozhenko, M. V. Роженко, М. В.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The current state of the golden jackal’s population density, population dynamics and trends were investigated in the Lower Dnister area. The results of marking of jackals with color labels are discussed and the results of observations of marked animals are summarized. Obtained results indicate the conservatism of the species in relation to the area of residence. Communication characteristics of the formed groups were analyzed. Observations of the jackal’s behavior in conditions of the Dnister’s delta were conducted. Mutual migration routes of the jackal and the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) were found. The ability of jackal to detect food over large distances was clarified. The use by the jackal of its residence area was investigated in details, and a scheme of trail allocation used by animals was built. The periodicity of settling in new territories and migration routes during expansion were revealed. The efficiency of using animals remains as baits were clarified in order to study some ethological characteristics of the species to test this approach in animal management in anthropogenic landscapes as well as in territories where the occurrence of jackals is not desirable.

Вивчено сучасний стан чисельності популяції шакала у дельті Дністра, динаміка чисельності та тенденції. Розглядаються результати мічення шакалів кольоровими нашийниками та узагальнюються результати спостережень за поміченими тваринами. Отримані результати свідчать про консервативність виду по відношенню до ділянки мешкання. Проаналізовані комунікаційні характеристики сформованих угруповань. Проведені спостереження за поведінкою шакала в умовах Дністровської дельти. Виявлено спільні міграційні шляхи розселення шакала з єнотом (Nyctereutes procyonoides). З’ясована здатність шакала виявляти їжу на значних відстанях. Детально вивчено використання ділянки мешкання шакала, складено схему розміщення стежок що використовуються звірами. Виявлено періодичність заселення нових територій та міграційні шляхи під час розселення. З’ясована ефективність використання принади у вигляді решток тварин з метою вивчення окремих характерних етологічних ознак виду та використання такого прийому для управління тваринами в умовах антропогенних ландшафтів та у межах територій, де знаходження шакалів не є бажаним.

Key words:
golden jackal, Dnister, Danube, expansion, behavior, the South of Ukraine.

Ключові слова:
шакал, Дністер, Дунай, експансія, поведінка, південь України.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page