назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfКоваль, Н. Кіт лісовий (Felis silvestris) в Ужанському національному природному парку (Східні Карпати) // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 105–110.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.105


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 105–110.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 105–110.

   

The wildcat (Felis silvestris) in the Uzhansky National Nature Park (Eastern Carpathians)

Кіт лісовий (Felis silvestris) в Ужанському національному природному парку (Східні Карпати)

   
Koval, N. Коваль, Н.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Data on dynamics of population and distribution of the wildcat and in the Uzhansky National Nature Park from since its creation (2001–2016) are presented. Results of census of this species are analysed. The abundance of the wildcat became critical on the territory of the park in the beginning of the 20th century. Significant increase in its abundance has been noticed since 2007. The most important factors threatening the existence of species were analysed and it was established that the greatest threats for the species are poaching and conflicts with the locals. The creation of the national park improved conditions for the existence of the wildcat in the territory and for conservation of the species in general. There are favourable natural conditions and rich feeding base for existence of this mammal in the park.

Наведено дані про зміну чисельності кота лісового та його поширення на території Ужанського НПП від початку його створення (2001–2016 рр.). Проаналізовано результати обліків даного виду. Чисельність кота лісового на території Парку стала критичною на початку ХХ ст. Значне збільшення його чисельності відзначено з 2007 р. Проаналізовано найбільш вагомі фактори, які становлять загрозу існування виду і встановлено, що найбільшу загрозу завдає браконьєрство та конфлікт з місцевим населенням. Створення Парку покращило умови існування кота лісового на даній території та загалом збереження виду. На території Парку існують сприятливі природні умови та багата кормова база для проживання цих звірів.

Key words:
wildcat, state of population, abundance, current distribution, habitats, existence threats.

Ключові слова:
кіт лісовий, стан популяції, чисельність, сучасне поширення, біотопи, загрози існуванню.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page