назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research 2017)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців 2017)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfYurchenko, O., Dubina, D., Sokolovskyi, D., Gaidash, O. Possible zoonotic viral threats associated with bats in southern Ukraine // Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 150–153.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.150


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 150–153

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 150–153

   

Possible zoonotic viral threats associated with bats in southern Ukraine

Можливі загрози, пов’язані з зоонозними вірусами кажанів на півдні України

   
Yurchenko, O., Dubina, D., Sokolovskyi, D., Gaidash, O. Юрченко, О., Дубина, Д., Соколовський, Д., Гайдаш, О.
   

Paper language: English

Мова статті: англійська

   

   

Abstract

Резюме

The paper is devoted to evaluation of some bat species inhabiting Ukraine as potential reservoir hosts of highly dangerous viruses including lyssaviruses, MERS-CoV-related coronaviruses, and arboviruses. Repeated catches of bats by a domestic cat were described. Laboratory examination of the caught bats did not detect infection with coronaviruses or arboviruses such as West Nile, tick-borne encephalitis, Crimean-Congo hemorrhagic fever, Tribec and Uukuniyemi viruses. The analysis of the literature showed the possibility of persistence of dangerous viruses among examined bat species. The fact that domestic cats may prey on bats that are potential reservoir hosts of dangerous viruses should be considered as a risk factor for infection of humans and cats with lyssaviruses causing rabies, and infection of humans with coronaviruses that may be associated with severe respiratory diseases.

Повідомлення присвячено оцінці ролі деяких видів кажанів, що населяють південь України, як потенційних резервуарів особливо небезпечних вірусів — ліссавірусів, коронавірусів, споріднених з вірусом близькосхідного респіраторного синдрому, та арбовірусів. Описано повторні випадки вилову кажанів свійським котом. Лабораторне обстеження відловлених котом кажанів не виявило наявності у них коронавірусів і таких арбовірусів, як віруси Західного Нілу, кліщового енцефаліту, Кримської-Конго геморагічної гарячки, Трибеч та Уукуніємі. Проведений аналіз даних з літератури свідчить про можливость персистенції небезпечних вірусів серед обстеженних видів кажанів. Той факт, що домашні коти можуть полювати на кажанів як потенційних резервуарів (носіїв) небезпечних вірусів, слід розглядати як фактор ризику для зараження людей та котів ліссавірусами, які викликають сказ, а людей — коронавірусами, що можуть спричиняти важкі респіраторні захворювання.

Key words:
Chiroptera, arboviruses, coronaviruses, lyssaviruses, pets, biological risk for humans.

Ключові слова:
Chiroptera, арбовіруси, коронавіруси, ліссавіруси, домашні тварини, біологічний ризик для людей.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14.11.2017 р.
поновлено: 14.11.2017

Locations of visitors to this page