назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfБронсков, О. Знахідка нічниці степової (Myotis aurascens Kuzyakin, 1935) на південному сході України // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 154–155.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.154


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 154–155.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 154–155.

   

Finding of the steppe whiskered bat (Myotis aurascens Kuzyakin, 1935) in the Southeast of Ukraine

Знахідка нічниці степової (Myotis aurascens Kuzyakin, 1935) на південному сході України

   
Bronskov, A. Бронсков, О.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The record of the steppe whiskered bat near Huselschikove village, Novoazovsky district, Donetsk region (Ukraine) has been described. Earlier this species was recorded using ultrasonic heterodyne detector in the area west of the village Bezimenne in late July 2008. Now bats are found on the right bank of the Hruzky Yelanchyk river, in a natural cave of karst origin. We found 2 individuals on 15 March, 2013, and 4 individuals on both 22 and 30 March, 2013. In the previous period (from the 21st of February, 2013) the average daily temperature does not drop below 00C. We suppose the wintering of the bats in this cave.

Описано знахідки нічниці степової поблизу сел. Гусельщікове Новоазовського району Донецької області (Україна). Раніше вид вже реєстрували за допомогою ультразвукового гетеродинного детектору в цьому районі на захід від с. Безіменного наприкінці липня 2008 р. Тепер кажанів виявлено в природній печері, яка має карстове походження, на правому березі р. Грузький Єланчик. 15 березня 2013 р. було виявлено 2 особини, а 22 та 30 — по 4 особини. В попередній період (з 21 лютого) середньодобова температура не опускалася нижче 00С. Робиться припущення, що кажани використовували цю печеру для зимівлі.

Key words:
bats, Myotis aurascens, spring records, southeastern Ukraine.

Ключові слова:
кажани, Myotis aurascens, весняні знахідки, Південно-Східна Україна.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page