назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЧеремних, Н. Колектори фонду ссавців Державного природознавчого музею НАН України 1900 1930-х років // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 175–180.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.175


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 175–180.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 175–180.

   

Collectors of mammalogical collections of the State Museum of Natural History, NAS of Ukraine in the 1900–1930s

Колектори фонду ссавців Державного природознавчого музею НАН України 1900 1930-х років

   
Cheremnykh, N. Черемних, Н.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Ways and sources of formation of the mammalogical collection in the State Museum of Natural History, NAS of Ukraine in the first few decades after the death of the museum’s founder Wlodzimierz Dzieduszycki have been analysed. Information about curators who played a significant role in formation of the collection of mammals during 1900–1939 has been summarized. Biographical information about Eufrozyn Sagan, Ostap Matsilynsky, Yuri Polansky, and Jan Grochmalicki is given as well. Some of these researchers, working mostly in other areas of science (paleobotany, geology, geography, archeology), simultaneously managed to accumulate significant museum materials on mammals of Ukraine and surrounding areas. Most of the curators were among the workers and stock managers of the Natural History Museum of Shevchenko Scientific Society. In January 1940, their collections within the stocks of the Natural History Museum of Shevchenko Scientific Society were transferred to the State Museum of Natural History.

Проаналізовано шляхи і джерела формування теріологічної колекції Державного природознавчого музею НАН України (ДПМ) у перші кілька десятиліть після смерті засновника музею графа Володимира Дідушицького. Узагальнено відомості про колекторів, які відіграли значну роль у формуванні музейної збірки ссавців за період 1900–1939 рр., та наведено біографічну інформацію щодо наступних персон — Евфрозин Саган, Остап Мацілинський, Юрій Полянський, Ян Грохмаліцький. Деякі з цих дослідників, працюючи здебільшого в інших галузях природничих наук (палеоботаніка, геологія, географія, археологія), паралельно зуміли накопичити значний музейний матеріал по ссавцях України та прилеглих територій. Більшість серед розглянутих колекторів були працівниками і комплектували фонди Природничого музею Наукового товариства ім. Шевченка. У січні 1940 р. їхні збірки у складі колекції природничого музею НТШ потрапили до фондів ДПМ.

Key words:
collectors, mammalogical collections, State Museum of Natural History, Ukraine.

Ключові слова:
колектори, теріологічні колекції, Державний природознавчий музей, Україна.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page