назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfПархоменко, В. Загибель ссавців на автошляхах північно-східної України // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 139–149.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.139


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 139–149.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 139–149.

   

Death of mammals on the roads of northeastern Ukraine

Загибель ссавців на автошляхах північно-східної України

   
Parkhomenko, V. Пархоменко, В.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

During 2000–2009, 7468 km of roads in northeastern Ukraine were examined and 122 road-killed individuals of 16 mammal species were found. Among the victims, synanthropic species predominate (54.9 % are domestic cats and dogs), but rare species were also registered including 6 species listed in Appendix III of the Bern Convention. It was found that the most detrimental effect on mammals have the roads with high traffic, and the largest number of road-killed animals was revealed in June (3.05 ind. / 100 km per day). The key factors affecting the death of animals are the following: season, traffic intensity, habitat, biological characteristics of animals and their daily activity and trophic. The average number of road-killed mammals in the studied region during one day at 100 km of roads is 1.6 individuals, and the average number of all vertebrate victims is 20.6 individuals. However, research shows that these numbers are actually higher because some of the animals does not remain in place of collisions with vehicles, and they are dropped out of the road, got eaten by scavengers or die over some time far away from the road after getting crashed by vehicles.

Протягом 2000–2009 рр. обстежено 7468 км автошляхів у північно-східній Україні і виявлено загиблими 122 екз. ссавців 16 видів. Серед жертв переважають синантропні види (54,9 % — свійські коти та пси), проте відмічено і рідкісні види, у т. ч. 6 видів, що занесені до ІІІ додатку Бернської конвенції. Встановлено, що найбільш згубний вплив на ссавців мають дороги з середньою завантаженістю, а найбільша кількість тварин гине у червні (3,05 екз. / 100 км за добу). Провідними факторами, що впливають на загибель тварин, є: сезон, інтенсивність трафіку, біотоп, біологічні особливості тварин та їх добова активність та трофіка. У регіоні досліджень протягом доби на 100 км доріг середня кількість випадків загибелі ссавців становить 1,6 екз., а середня кількість усіх загиблих хребетних тварин — 20,6 екз. Проте дослідження показує, такі цифри в дійсності є більшими, оскільки частина тварин не залишається на місці зіткнення з транспортними засобами, а відкидаються за межі дороги, з’їдаються некрофагами або після наїзду автотранспорту гинуть з часом далеко за межами дороги.

Key words:
mammals, roadkill, monitoring, northeastern Ukraine.

Ключові слова:
ссавці, загибель на автошляхах, моніторинг, північно-східна Україна.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page