Олександр Саварін

Алєксандр
САВАРІН

(екофізіологія ссавців, теріофауна Білорусі)

english

Коротко:
Саварін Алєксандр Алєксандровіч, народ. 13.04.1965 р., кандидат біологічних наук (2011); асистент кафедри екології Гомельського державного університету імені Ф. Скорини.

Участь в роботі Школи:
учасник теріологічних шкіл останніх 6-ти років:
XІV — "Моніторинг фауни та дистанційні дослідження ссавців" (Чорнобильська зона, 2007),
XV — "Проблемні види ссавців: діагностика, поширення, екологія" (Канівський заповідник, 2008),
XVI — "Динаміка популяцій та хижацтво" (Поліський заповідник, 2009),
XVІI — "Ресурси фауна та фауна як ресурс" (Шацький Нацпарк, 2010),
XIX — "Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів" (Залізний Порт, Чорноморський БЗ, 2012).

Галузь наукових інтересів:
екологія рідкісних видів ссавців, екофізіологія та краніологія ссавців, одонтологічна мінливість комахоїдних.

Освіта, кваліфікаційні праці:
Навчання: 1989 р. закінчив біологічний факультет Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини, за спеціальністю "Біологія", спеціалізація на кафедрі зоології.
Дисертація (канд. біол. наук за спеціальністю "зоологія", 2011): Саварин А. А. Морфо-биологическая и экологическая характеристика белогрудого ежа, Erinaceus concolor, (Erinaceidae, Insectivora) Беларуси: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.02.04 Зоология / НАН Беларуси, Гос. НПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам".

Робота:

1989 до 2004 — вчитель біології та хімії у СШ № 10, заступник директора з виховної роботи.
1994 до 1998 — аспірантура Інституту зоології НАНБ (м. Мінськ).
2004 (1.09) донині — асистент кафедри екології Гомельского державного університету ім. Ф. Скорини.

Наукові публікації:
автор і співавтор понад 30 наукових публікацій, у т.ч. на цьому сайті є такі:

Саварин А. О поимке белозубки малой в городской черте Гомеля // Фауна в антропогенному ландшафті / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 133–135. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). >>> (pdf 161 kb)
Саварин А. А. Патологические деформации черепа белогрудого ежа, Erinaceus concolor (Erinaceidae, Insectivora), из Белорусского Полесья // Вестник зоологии. — 2006. — Том 40, № 6. — С. 549–554. >>> (pdf 212 kb)
Саварин А. Об обитании Eptesicus serotinus на юго-востоке Беларуси // Раритетна теріофауна та її охорона / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2008. — С. 272–273. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 9). >>> (pdf 62 kb)
Саварин А. Одонтологическая изменчивость у крота обыкновенного (Talpa europaea Linnaeus) на юго-востоке Беларуси // Весці БДПУ. Серыя ІІІ. — Мінск, 2011. — № 3 (69). — С. 13–17. >>> (pdf 2,68 mb)
Саварин А. Патоморфологические изменения в нижней челюсти белогрудого ежа, Erinaceus concolor (Erinaceidae, Insectivora) на территории Республики Беларусь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2011. — Випуск 30. — С. 98–103. >>> (pdf 0,98 mb)
Саварин А. А., Гасанов Н. А. Добавочные кости в черепе ежей (Erinaceidae): диагностический признак или проявление патогенеза? // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців / Укр. теріол. тов-во НАН УКраїни. — Гола Пристань, 2012. — С. 31. — (Novitates Theriologicae. Pars 8). >>> (pdf 157 kb)
Саварин А. А. О морфологии внутренней поверхности свода черепа северного белогрудого ежа (Erinaceus Concolor Roumanicus Barrett-Hamilton, 1900) с территории Беларуси // Известия Смоленского гос. ун-та. — 2012. — № 3 (19). — С. 273–281. >>> (pdf 468 kb)

 

Адреса робоча:
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,
Геолого-географический факультет, кафедра экологии
ул. Советская, 104, г. Гомель, 246019, Беларусь.
E-mail: a_savarin@mail.ru

Дружні сайти:
Гомельский государственный университет
Мир животных 

на сторінку персоналії
підготував: Ігор Загороднюк

створено 1 грудня, 2012,
поновлено 3 грудня, 2012.

 

Locations of visitors to this page