Микола Товпінець

Микола
ТОВПІНЕЦЬ

(медична зоологія, епізоотологія,
дрібні ссавці Криму)

english

Участь в роботі Школи:
учасник 6-ти теріологічних шкіл: VI (Тернопіль-Гутисько, 1999), VIІІ (Луганськ-Провалля, 2001), X (Сімферополь-Прохладне, 2003), XV (Канів, 2008), XVI (Поліський заповідник, 2009), XVIII (Крим, Казантип, 2011), XIX (Залізний Порт, Чорноморський заповідник, 2012). Член оргкомітету X, XVIII та ХІХ теріошкіл. Організатор круглих столів з обліку й діагностики дрібних ссавців на XV, XVI та XVIII та ХІХ теріошколах. Учасник двох теріологічних семінарів: "Кажани і сказ" (Київ, Пуща-Водиця, 2010) та "Мисливська фауна на заповідних територіях (Київ, Міжріченський РЛП, 2011).

Галузь наукових інтересів:
— фауна, екологія та роль дрібних ссавців в природно-осередкових екосистемах Криму;
— морфологічне різноманіття та морфологічна діагностика дрібних ссавців;
— дрібні ссавці в трофічних ланцюгах;
— синантропія дрібних ссавців.

Освіта, кваліфікаційні праці:
1980 р. закінчив Сімферопольський державний університет (нині — Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського), (вечірнє відділення, біологічний факультет) за спеціальністю "Біологія", спеціалізація на кафедрі зоології: біолог, викладач біології та хімії.
Дипломна робота — "Малый суслик Северо-Западного Крыма: биология, экология и паразитология".

Робота:
у 1981–1982 рр. — лаборант Кримської протичумної станції МЗ СССР,
з 1982 р і донині — біолог відділу особливо небезпечних інфекцій Кримської республіканської СЕС.

Наукові публікації:
автор і співавтор 75 наукових публікацій (весь список), найголовнішими з яких є наступні:

Товпинец Н. Н. Экология серого хомячка в Равнинном Крыму // Хомяковые фауны Украины. — Киев: Ин-т зоол. АНУ, 1987. — Препринт, Ч. 4. — С. 9–12.
Товпинец Н. Н., Алексеев А. Ф. Распространение и особенности экологии обыкновенного хомяка в Крыму // Синантропия грызунов и ограничение их численности. — М., 1992. — С. 393–407.
Товпинец Н. Н. Особенности распространения и биотопической приуроченности обыкновенной слепушонки в Крыму // Вестн. зоологии. —- Киев, 1993. — № 4. — С. 56–58.
Товпинец Н. Н. Первая находка полевки Microtus rossiaemeridionalis в Крыму и ее распространение // Вестн. зоологии. — Киев, 1996. — № 4-5. — С. 102.
Алексеев А. Ф., Чирний В. И., Богатырева Л. М., Товпинец Н. Н. и др. Особенности эпизоотий туляремии в Крыму // Журнал микробиол. —- 1996. — № 6. — С. 28–32.
Дулицкий А. И. Товпинец Н. Н. Аннотированный список млекопитающих Крыма // Памяти проф. А. А. Браунера (1857–1941): Сб. восп. и науч. тр., посв. 140-лет. со дня рождения А. А. Браунера. — Одесса: Астропринт, 1997. — С. 92–100. pdf >>>
Кондратенко А. В., Товпинец Н. Н. Млекопитающие в питании сов Донецко-Донских и Донецко-Приазовских степей // Вестн. зоологии. — 2001. — Том 35, № 6. — С. 95–98. pdf >>>
Дулицкий А. И., Товпинец Н. Н., Евстафьев И. Л. Большой тушканчик (Allactaga major) и малый суслик (Spermophilus pygmaeus) — обитатели открытых пространств Крыма // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту. — 2002. — № 1. — С. 43–52. pdf >>>
Товпинец Н. Н., Евстафьев И. Л. Первая находка клеща Rhipicephalus turanicus Pomerantzev, 1940 в Крыму // Вестн. зоологии. — Киев, 2002. — № 4–5. — С. 102.
Межжерин С. В., Лашкова Е. И., Товпинец Н. Н. Географическое распространение, численность и биотопическое распределение лесных мышей рода Sylvaemus (Rodentia, Muridae) на территории Украины // Вестн. зоологии. — Киев, 2002. — Том 36, № 6. — С. 39–49.
Товпінець М. М., Євстаф'єв І. Л. Сучасний стан гідрофільних та гігрофільних угруповань дрібних ссавців Криму // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 93–99. pdf >>>
Атамась Н., Товпинець М. Ссавці в живленні хижих птахів на Луганщині: загальний огляд даних // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 260–267. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 7). pdf >>>
Кондратенко О., Загороднюк І., Товпинець М. Нариси про рідкісні види степових ссавців для нового видання Червоної книги України // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 204–210. — (Пр. Теріол. школи. вип. 7). pdf >>>
Товпинец Н. Н., Евстафьев И. Л., Карасева Е. В. Склонность к синантропии обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus) по наблюдениям в Крыму // Фауна в антропогенному ландшафті / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 136–145. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). pdf >>>
Товпинець М., Євстаф'єв І. Раритетні види наземних ссавців Криму: сучасний стан і перспективи збереження. // Раритетна теріофауна та її охорона / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2008. — С. 199–208. — (Праці Теріологічної Школи. Випуск 9). pdf >>>

Адреса робоча: Кримська республіканська СЕС
вул. Набережна, 67, Сімферополь,95 034, Україна.
Тел.: роб. (0652) 27-34-24; моб. 066-166-1001
E-mail: niko_tovp@mail.ru

Дружні сайти: Мир животных, Український центр охорони кажанів 

на сторінку персоналії
підготував за матеріалами автора: Ігор Загороднюк

створено 19 серпня, 2012,
поновлено 2 грудня, 2012.

 

Locations of visitors to this page