назад на попередню сторінку

Novitates Theriologicae

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України
Бюлетень видається з 2000 року; всі випуски NT є тематичними


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

Редколегія

У значної частини випусків Novitates Theriologicae склад редколегії залежав від того, матеріали якого зібрання або дослідницького проекту чи дослідницької ідеї впорядковувалися. Ініціатор видання серії Novitates Theriologicae та, відповідно, упорядник та редактор всіх випусків — заступник голови УТТ Ігор Загороднюк.

Перші редколегії (випуски 1–2) складалися з Президії Українського теріологічного товариства. Надалі до складу редколегій входили організатори та найбільш активні учасники відповідних теріологічних шкіл (випуски 3–8). Видання останнього часу (вип. 9–11) мають відносно сталий склад редколегій, до яких входить актив товариства, переважно члени Ради Теріологічної школи.

(Рада Теріошколи за рішенням Вченої ради ННПМ як головної установи, при якій діє товариство і голова якого є одночасно головою Ради ННПМ, з 2019 року прирівнюється до Ради УТТ, тобто нею і є).

 

Поточний склад редколегії

Головний редактор серії NT — Ігор Загороднюк, заступник головного редактора — Золтан Баркасі; члени редколегії — поточний склад Ради Українського теріологічного товариства НАН України та запрошені іноземні колеги з числа тих, хто відвідував щорічні зібрання УТТ протягом останніх кількох років.

 

Архів редколегій різних випусків NT

Pars 11 (Хорологія ссавців та знахідки раритетів): упорядник та науковий редактор: І. Загороднюк; редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, П. Хоєцький.

Pars 10 (Облік ссавців: збір та обробка даних): упорядник та науковий редактор: І. Загороднюк; редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), В. Бондаренко, А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, В. Токарський, П. Хоєцький.

Pars 9 (Дослідження ссавців степових регіонів): упорядник та редактор: І. Загороднюк; Редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), В. Бондаренко, А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, В. Токарський, П. Хоєцький.

Pars 8 (Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців): упорядники: Ігор Загороднюк та Зоя Селюніна; редколегія: Л. І. Бахтіарова, О. В. Годлевська, А. І. Дулицький, І. Г. Ємельянов (голова), І. В. Загороднюк (науковий редактор), О. І. Киселюк, З. В. Селюніна (відповідальна за випуск), В. М. Тищенко, В. А. Токарський.

Pars 7 (Методики обліку теріофауни): упорядники: І. Загороднюк та І. Дикий; редколегія: І. В. Дикий, І. Г. Ємельянов (голова), І. В. Загороднюк (редактор), О. І. Киселюк, О. В. Кондратенко, В. М. Тищенко.

Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні): редактор І. Загороднюк; ухвалено до друку Радою Українського теріологічного товариства [голова Ради акад. В. О. Топачевський, чл. ради І. Г. Ємельянов, І. В. Загороднюк, М. Ф. Ковтун, Т. В. Крахмальна, Ю. І. Крочко, Л. І. Рековець].

Pars 5 (Ссавці відкритих просторів): редактор І. Загороднюк; редколегія випуску: Ігор Загороднюк (гол. ред., Київ), Андрій-Тарас Башта (Львів), Лєна Годлевська (Київ), Олександр Киселюк (Яремче), Олександр Кондратенко (Луганськ), Ярослав Петрушенко (Київ), Василь Покиньчереда (Рахів), Зоя Селюніна (Гола Пристань), Володимир Тищенко (Київ), Віталій Форощук (Луганськ).

Pars 4 (Великі хижі ссавці України та прилеглих країн): редактор І. Загороднюк; редколегія випуску: А. Волох, І. Делеган, І. Дикий, С. Жила, І. Загороднюк (голова), О. Киселюк, В. Покиньчереда, В. Токарський, В. Тищенко.

Pars 3 (Кажани Карпатського регіону): редактор І. Загороднюк; редколегія випуску: Ігор Загороднюк (гол. ред., Київ), Андрій-Тарас Башта (Львів), Лєна Годлевська (Київ), Пітер Ліна (Лейден), Василь Покиньчереда (Рахів), Томаш Постава (Краків), Володимир Тищенко (Київ), Броніслав В. Волошин (Краків).

Pars 2 (Використання ультразвукових детекторів у дослідженнях кажанів): редактор І. Загороднюк; редакційна рада: голова – академік НАН України Вадим Топачевський, заступник голови – професор Ігор Ємельянов, відповідальний редактор – Ігор Загороднюк, члени ради – професор Михайло Ковтун, професор Юлій Крочко, професор Леонід Рековець.

Pars 1 (Теріологія в Україні 2000: крок у нове століття): редактор І. Загороднюк; редакційна рада: голова – академік НАН України Вадим Топачевський, заступник голови – професор Ігор Ємельянов, відповідальний редактор – старший науковий співробітник Ігор Загороднюк, члени ради – професор Михайло Ковтун, професор Юлій Крочко, професор Леонід Рековець.

 

Редактори та члени редколегії NT, які пішли з життя:

Бондаренко Володимир Данилович, канд. біол. наук, професор (23.04.2019)
Ковтун Михайло Фотійович, докт. біол. наук, член Ради УТТ, професор (9.10.2020)
Кондратенко Олександр Вікторович, канд. біол. наук, член Ради ТШ (30.12.2004)
Крочко Юлій Іванович, докт. біол. наук, член Ради УТТ, професор (1.12.2007)
Токарський Віктор Арсентійович, докт. біол. наук, член Ради ТШ, професор (14.02.2020)
Топачевський Вадим Олександрович, докт. біол. наук, академік НАНУ (9.11.2004)

 

на сторінки:
хроніка семінарів
>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 23 жовтня 2020 р.
поновлено 23.10.2020

Locations of visitors to this page