назад на попередню сторінку

Теріофауна заповідних територій
та збереження ссавців

Novitates Theriologicae • Pars 8 • 2001

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців
: Матеріали XIX Теріологічної школи-семінару. Упорядники: І. Загороднюк та З. Селюніна. Гола Пристань: Українське теріологічне товариство, 2012. 76 с. (Novitates Theriologicae. Pars 8).
ISBN 978-966-1510-81-3

Theriofauna of protected areas and mammal protection. Compiled by I. Zagorodniuk and Z. Selyunina. Hola Prystan', Ukrainian Theriological Society, 2012. 76 pp. (Novitates Theriologicae. Pars 8).
ISBN 978-966-1510-81-3

повна PDF-версія одним файлом >>> (0,77 мб)
повний звіт про XIX теріошколу у pdf-форматі >>>

 


 

Анотація

Восьмий випуск Бюлетеню "Теріологічні новини" (Novitates Theriologicae) присвячено матеріалам XIX Міжнародної теріологічної школи-семінару, що проходила 24-29 вересня 2012 року в с. Залізний Порт (Херсонська обл.). У випуску вміщено головні документи школи (програма, звіт про роботу та резолюція), тези доповідей і круглих столів на школі-семінарі 2012 року та поточні повідомлення колег про підсумки нових теріологічних досліджень. Загалом представлено 62 інформаційних матеріали, упорядкованих у п'яти розділах. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та ухвалено резолюцією XIX Теріологічної школи-семінару.


 

ЗМІСТ

Передмова

   
     

Титульна сторінка, вихідні дані та зміст

0-5

Загороднюк, І. Теріологічна школа-семінар «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів»

6

>>>

 

 

 

Частина 1. Офіційні матеріали XIX Теріошколи

 

 

     

Загороднюк, І., Селюніна, З. Загальна інформація про XIX Міжнародну теріологічну школу-семінар та її Програма (2012)

8–9

>>>

Юрченко, А. Чорноморському біосферному заповіднику 85 років (Вітальне слово учасникам ХІХ Теріошколи)

10

>>>

Загороднюк, І. Базові поняття і терміни у галузі вивчення та охорони теріофауни на заповідних територіях та поза ними

11

>>>

 

 

 

Частина 2. Тези доповідей на XIX Теріошколі

 

 

     

Антонець, Н. В. Динаміка видового складу фауністичних комплексів дрібних ссавців Дніпровсько-Орільського заповідника

13

>>>

Бахтіарова, Л. І. Еколого-освітня робота в Чорноморському біосферному заповіднику

14

>>>

Біатов, А. П., Брусенцова, Н. О. Досвід накопичення наукових даних, адаптованих для візуалізації у ГІС, на територіях природно-заповідного фонду

15

>>>

Брусенцова, Н. О. Щодо вивченості фауністичних комплексів Національного природного парку «Слобожанський»

16

>>>

Годлевская, Е. В. Контакт-центр по рукокрылым: результаты работы

17

>>>

Загороднюк, І. Криптичне різноманіття ссавців заповідних територій України

18

>>>

Заїка, С. Стан популяції строкатки степової (Lagurus lagurus) в околицях м. Сватове Луганської області

19

>>>

Зайцева-Анциферова, Г. Ю., Затушевський, А. Т., Лисачук, Т. І. Вовчки на заповідних територіях Волинської області

20

>>>

Зізда, Ю., Крон, А., Маркович, М. Огляд зимових знахідок кажанів-мігрантів у м. Ужгород

21

>>>

Зітенюк, А., Зітенюк, П. Природні комплекси та теріофауна НПП «Верховинський»

22

>>>

Кириченко, В. Е. Современное распространение степной мышовки (Sicista loriger) в Николаевской области

23

>>>

Киселюк, О. Фауністичні комплекси дрібних ссавців на території Карпатського НПП

24

>>>

Книга, О. Урбанофауна міста Херсона

25

>>>

Коваль, Н. П., Башта, А.-Т. Раритетні види ссавців на території Ужанського національного природного парку

26

>>>

Коробченко, М. Роль підземних гризунів-землериїв у функціонуванні степових екосистем

27

>>>

Кусьнеж, О. В., Домбровський, В. Ч., Скирпан, М. В. Знахідки Barbastellabarbastellus та Myotisbrandtii у Природному парку «Прип’ятський» (Білорусь)

28

>>>

Мерзликин, И. Р. Млекопитающие в добыче домашнего кота (Felis catus)

29

>>>

>Мудрак, Т. О. Використання можливостей природно-заповідного фонду Херсонщини при організації дослідницької діяльності юннатів

30

>>>

Саварин, А. А., Гасанов, Н. А. Добавочные кости в черепе ежей (Erinaceidae): диагностический признак или проявление патогенеза?

31

>>>

Селюнина, З. В. Природні комплекси Чорноморського біосферного заповідника

32

>>>

Сикорский, И. А. Современное состояние фауны млекопитающих в Опукском природном заповеднике

33

>>>

Скубак, Е. Распространение и численность крота европейского в НПП «Святые Горы»

34

>>>

Скубак, Е. Встреча перевязки (Vormelaperegusna) на севере Донецкой области

34

>>>

Стекленьов, Є. П., Смаголь, В. О. Оцінка стану асканійської популяції сайгака (Saigatatarica) за показниками розвитку рогів

35

>>>

Товпінець, М. Мишівка південна (Sicista loriger) у Криму як індикатор незайманого степу

36

>>>

Токарский, В. А., Волох, А. М., Токарская, Н. В. Возрождение популяции речного бобра (Castorfiber L.) на левобережной Украине

37

>>>

Хоєцький, П. Використання кластерного аналізу в окресленні меж популяцій мисливських звірів

38

>>>

Шепітько, В. Теріофауна перспективних для заповідання степових ділянок на півночі Луганщини

39

>>>

Шпак, А. Детекторные учеты рукокрылых на территории Национального парка «Нарочанский»

40

>>>

 

 

 

Частина 3. Матеріали круглих столів на XIX Теріошколі

 

 

     

Бахтіарова, Л. І. Вплив гідромеліоративного будівництва на природне середовище південних районів України

42

>>>

Годлевская, Е. В. Зоо-популяризация – просто и необходимо

43

>>>

Загороднюк, І. Дистанційна діагностика великорозмірних водних ссавців внутрішніх водойм України

44

>>>

Коробченко, М. Можливості діагностики видів сліпаків за екстер’єрними ознаками

45

>>>

Лобков, В. А. Особенности функционирования изолированных (островных) популяций млекопитающих

46

>>>

Москаленко, Ю. О. Концептуальна модель таксономічного блоку реляційних баз даних, призначених для зберігання результатів обліків тварин

47

>>>

Товпінець, М. Безпека досліджень при роботі в потенційних осередках зоонозів

48

>>>

 

 

 

Частина 4. Повідомлення від заочних учасників XIX Теріошколи

 

 

     

Боровик, Є. Вплив пожежі на популяцію бабака в заповіднику «Стрільцівський степ»

50

>>>

Волох, А. М. Динаміка чисельності кулана на півострові Бірючому (Азово-Сиваський НПП)

51

>>>

Гольдин, П. Е. Перспективы охраны китообразных в заповедных акваториях Черного моря

52

>>>

Дулицкий, А. О репрезентативности природоохранных территорий для сохранения биоразнообразия млекопитающих в Крыму

53

>>>

Евстафьев, И. Горно-лесной Крым как резерват изолированных популяций млекопитающих

54

>>>

Зыков, А. Е. О таксономическом статусе горных популяций кротов (Eulipotyphla: Talpidae, Talpa) из Украинских Карпат

55

>>>

Каштальян, А. П., Спрингер, А. М. Территориальное распределение Myodes glareolusи Sylvaemusflavicollis в припойменной дубраве Березинского заповедника

56

>>>

Овчаров, А., Евстафьев, И. Заповедные территории, как центры очаговости природно-очаговых экосистем

57

>>>

Парнікоза, І. Ю., Борейко, В. Є. Фосфід цинку – загроза для фауни України

58

>>>

Поліщук, І. К. Стан популяцій «червонокнижних» видів ссавців у природному ядрі Біосферного заповідника «Асканія-Нова»

59

>>>

Ребров, С. Знахідки нетопирів (Pipistrellus) на Луганщині у сховищах антропогенного походження

60

>>>

Сагайдак, А. Хижі ссавці регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський»

61

>>>

Тищенко, В., Сагайдак, А. До фауни кажанів РЛП «Міжрічинський»

62

>>>

Шейгас, І. М. Особливості організації та ведення мисливського господарства за сучасних умов

63

>>>

 

 

 

Частина 5. Хроніка та інформація

 

 

     

Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів» та резолюція (Упорядкували Селюніна, З., Зізда, Ю., Загороднюк, І.)

65–70

>>>

Список учасників XIX Теріологічної школи-семінару (Упорядкували Селюніна, З., Загороднюк, І.)

71–72

>>>

Загороднюк, І. Ємельянов, І. Українському теріологічному товариству — 30 років

73

>>>

Загороднюк, І. Види-символи та тематичні роки звірів в Україні

74

>>>

Інформація про випуски Novitates Theriologicae

75–76

>>>

 


на сторінки: хроніка семінарів >>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 2 грудня 2012 р., поновлено 31.08.2020

Locations of visitors to this page