назад на попередню сторінку

Дослідження ссавців степових регіонів

Novitates Theriologicae • Pars 9 • 2015

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

 

 

Дослідження ссавців степових регіонів: зб. наук. пр. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Луганськ; Українське теріологічне товариство НАН України, Київ, 2015. 200 с. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 9).
ISBN 978-617-7438-29-7

Mammal Research in the Steppe Regions: collection of articles. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk; Ukrainian Theriological Society, NAS of Ukraine, Kyiv, 2015. 200 pp. (Series: Novitates Theriologicae. Pars 9).
ISBN 978-617-7438-29-7

повна PDF-версія бюлетеню одним файлом >>> (поки недоступна)


 

Анотація

Дев’ятий випуск Бюлетеню Novitates Theriologicae (Теріологічні новини) присвячено теріологічним працям з архіву Теріологічної школи та Лабораторії «Корсак» (Луганський національний університет), що збереглися в упорядника та його колег після вимушеної евакуації з Луганська влітку 2014 р. У випуску вміщено матеріали доповідей і круглих столів на Теріологічних школах та суміжних конференціях (День Зоологічного музею, Динаміка біорізноманіття), організованих Лабораторією «Корсак», а також поточні доробки колег, присвячені вивченню ссавців степових регіонів України, а надто східних її теренів. Загалом у збірнику представлено 25 матеріалів, упорядкованих у п’ять розділів. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та редколегії видання Праці Теріологічної Школи.

Редколегія випуску: З. Баркасі, В. Бондаренко, А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, З. Селюніна, В. Тищенко, В. Токарський, П. Хоєцький.

Підготовлено у співпраці з видавничою агенцією ТОВ «Комубук»
https://komubook.com.ua/

 

Зміст

Передмова

 

 

 

 

 

Теріологічні дослідження в Україні довоєнного часу (передмова редактора)  

5–6

>>> 

 

 

 

Частина 1. Склад теріофауни

 

 

 

 

 

Загороднюк, І. Фауна заплави річки Деркул та біостанції Ново-Іллєнко: кажани та комахоїдні (Chiroptera et Eulipotyphla)  

8–31

>>> 

Литвиненко, С. П., Євтушенко, Г. О. До фауни родини Mustelidae Луганської області  

32–36

>>> 

Мельниченко, Б. Фауна мелких млекопитающих искусственных лесных массивов северного Приазовья: история изучения и современное состояние  

37–48

>>> 

Сахно, І. Зміни у складі фауни звірів Луганської області (станом на 1969 рік)  

49–57

>>> 

Ткач, Г., Зоря, О. Дрібні ссавці в пелетках сов: досвід виявлення домінантних та рідкісних видів і кормових біотопів сов  

58–63

>>> 

Харчук, Л., Харчук, С. Дикі ссавці Чернігівського району Запорізької області: до складу фауни та значення видів у культурному житті  

64–73

>>> 

 

 

 

Частина 2. Дослідження видів та популяцій

 

 

 

 

 

Боровик, Є. Материалы к изучению популяции байбака в Стрельцовской степи  

75–86

>>> 

Евстафьев,И. Л. Крыса, корабль, порт 

87–95

>>> 

Zagorodniuk, I., Kandaurov, A. Biogeography of  serotine bat Eptesicus lobatus: the hypothesis of Caucasian roots based on morphological data  

96–104

>>> 

Коробченко, М. Місцеві назви гризунів роду Spalax на сході України: зінське щеня, сліпець, сліпак, кріт  

105–111

>>> 

Селюніна, З. Динаміка згасання локальних поселень ховраха малого (Spermophilus pygmaeus) в регіоні Чорноморського біосферного заповідника  

112–118

>>> 

 

 

 

Частина 3. Знахідки рідкісних видів

 

 

 

 

 

Архипов, О. Повідомлення про рідкісних і нечисленних звірів околиць Кучурганського лиману Одеської області  

120–125

>>> 

Джос, А. Їжачок вухатий (Hemiechinus auritus) в балці Плоска на Луганщині: зустрічі, активність, поведінка

126–131

>>> 

Евстафьев, И. Л. Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus): случай необычного агрессивного поведения  

132–134

>>> 

Загороднюк, І. Мишівки (Sicista) у фауні України: оцінки колишньої і сучасної рясноти  

135–141

>>> 

Затушевський, А., Загороднюк, І., Питель, С., Шидловський, І. Тушканчик малий (Pygeretmus pumilio) у фондах Зоологічного музею Львівського університету: до теми поширення в Україні  

142–148

>>> 

Зоря, О. Виявлення Microtus agrestis (Rodentia) на Харківщині та південна межа його поширення в межиріччі Дніпра та Дону  

149–153

>>> 

Мележик, О. Рідкісні види середньорозмірних ссавців Придеркулля (Луганщина) та стан їхніх популяцій   

154–159

>>> 

 

 

 

Частина 4. Дослідження колекцій

 

 

 

 

 

Загороднюк, І., Філіпенко, С. Гризуни (Muriformes) в експозиції Зоологічного музею Луганського національного університету  

161–170

>>> 

Заїка, С. Зоологічні колекції на основі матеріалів з пелеток хижих птахів  

171–174

>>> 

Ільюхін, Ю. Хохуля руська, Desmata moschata L., в Музеї природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна  

175–179

>>> 

Філіпенко, С., Фурсова, Ю. Мінливість краніометричних ознак в роді Mustela: ласка і тхір степовий з Луганщини  

180–188

>>> 

 

 

 

Частина 5. Хроніка та інформація

 

 

 

 

 

Загороднюк, І. Зоологічні конференції на Луганщині 2000–2014 років

190–199

>>> 

 


на сторінки:
хроніка семінарів
>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено 27.09.2020

Locations of visitors to this page