Олександр Киселюк

Олександр
КИСЕЛЮК

(теріофауна Східних Карпат, охорона фауни)

english

Участь в роботі Школи: один зі співзасновників теріологічної школи (разом з І. Загороднюком, В. Покиньчередою та О. Федорченком), член Оргкомітету Першої Школи-семінару (Рахів, Карпатський біосферний заповідник), член Ради Теріологічної школи у перші 10 років її існування, активний учасник восьми теріологічних шкіл-семінарів: І (Рахів 1994), ІІ (Канів 1995), ІІІ (Ніжин-Ядути, 1996), IV (Овруч-Селезівка, 1997), V (Харків-Гайдари, 1998), VI (Тернопіль-Гутисько, 1999), VIІІ (Луганськ-Провалля, 2001), IX (Львів-Розточчя, 2002), X (Сімферополь-Прохладне, 2003). 2013 року був організатором ювілейної ХХ Теріошколи в Карпатському НПП (м. Яремче та смт Микуличин). У якості автора Олександр Іванович виступив у кількох щорічних збірних праць Теріологічної школи (див. нижче бібліографію).

Галузь наукових інтересів: ссавці заповідних територій Карпат, охорона фауни. Проводяться дослідження угруповань дрібних ссавців на постійних облікових ділянках Карпатського НПП, ведеться база даних знахідок раритетних видів хребетних тварин території Карпатського НПП та інших заповідних території північно-східної частини Карпат.

Кваліфікаційні праці:
1983 р. закінчив Ужгородський державний університет (нині Ужгородський національний університет);
1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук (кер. І. В. Загороднюк, захист на засіданні Спеціалізованої Ради при Інституті зоології НАН України):
Киселюк Олександр Іванович. Населення дрібних ссавців заповідних екосистем Східних Карпат: Дис... канд. біол. наук: 03.00.08 — зоологія / Карпатський національний природний парк. — Київ, 1998. — 107 с.

Поточна робота:
заступник директора Карпатського національного природного парку (КНПП) з наукової роботи (м. Яремче).

Наукові публікації: автор бл. 100 статей, найголовнішими з яких в галузі теріології є наступні:

Загороднюк І., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника / За ред. І. Ємельянова. — Київ: Інститут зоології НАНУ, 1997. — 60 с. — (Вестник зоологии. Додаток 5). (pdf 1,25 mb) >>>
Довганич Я. О., Киселюк О. І.
Копитні та хижі ссавці // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — К.: Інтерекоцентр, 1997. — С. 273–274.
Киселюк О.
Кажани Карпатського національного парку // Європейська ніч кажанів '98 в Україні: Збірник наукових праць / Під ред. І. Загороднюка. — Київ, 1998. — С. 84–86. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 1). (pdf 60 kb) >>>
Киселюк О.І., Годованець Б. Й.
Хребетні природного заповідника «Горгани» // Заповідна справа в Україні. — 2000. — Том 6, Випуск 1–2. — С. 35–41. >>> (pdf 172 кб)
Киселюк О.
Особливості угруповань дрібних ссавців високогірних лук Східних Карпат // Ссавці відкритих просторів / За ред. І. Загороднюка / Укр. теріол. тов-во НАН України. — Київ, 2001. — С. 28–30. — (Novitates Theriologicae. Pars 5).
Киселюк О.
Сезонні аспекти хіроптерофауни північно-східних макросхилів Карпат // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — 90–92. — (Novitates Theriologicae. Pars 6). >>> (pdf 68 кб)
Киселюк О. І.
Динаміка чисельності дрібних видів ссавців у мішаних лісах // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Біологія. Ужгород. — 2001. — № 9. — С. 273–276.
Киселюк О. І., Клапчук В. М., Тимчук О. В.
Сторінками Червоної книги / Міністерство екології та природних ресурсів України, Карпатський національний природний парк. — Яремче, 2001. — 137 с. (ISBN 966-7524-26-4).
Киселюк О. І. Стан популяції вовка (Canis lupus) в Картпатському національному природньому парку // Вестн. зоологии. — 2001. — Т. 35, № 4. — С. 97-101. >>> (pdf)
Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 8–17. >>> (pdf 152 kb)
Киселюк О. Особливості проведення обліку великих ссавців у гірських умовах // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 18–22. >>> (резюме)
Киселюк О. І. Населення дрібних ссавців лісових екосистем північно-східного макросхилу Українських Карпат // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — C. 15–18. >>> (pdf 217 kb)

Презентації:
Киселюк О. І.
Раритетна фауна високогірних екосистем верхів’я Прута >>>

Адреса робоча: Карпатський НПП, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. В.Стуса, 6
Тел. роб. (03434) 2-11-55, 2-22-59; тел. моб. (067) 903 75 98.

Дружні сайти: Раритетна фауна Карпат, Сайт Карпатського НПП 

на сторінку персоналії
автор сторінки: Ігор Загороднюк

створено 05.04.2011 (в день 50-ліття О. Киселюка),
поновлено 12.02.2014

 

Locations of visitors to this page