назад на попередню сторінку

Облік ссавців: збір та обробка даних

Novitates Theriologicae • Pars 10 • 2017

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

 

 

Облік ссавців: збір та обробка даних: зб. наук. пр. / Упорядник та редактор: І. Загороднюк. — Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2017. 230 с. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 10).

Mammal census: data collection and processing. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine. Kyiv, 2017. 230 pp. (Series: Novitates Theriologicae; Pars 10).

ISBN 978-617-7438-30-3

повна PDF-версія бюлетеню одним файлом >>> (поки недоступна)


 

Анотація

Десятий випуск Бюлетеню Novitates Theriologicae («Теріологічні новини») присвячено матеріалам і розробкам низки теріологічних шкіл-семінарів, присвяченим методикам обліку фауни. Основу збірника праць склали доробки та ідеї, сформульовані на IX Теріологічній школі, що проходила в Природному заповіднику «Розточчя». Закладені тоді ідеї підготовки всеосяжного зведення з методик теренових досліджень були послаблені тривалим процесом скорочення зоологічних спеціалізацій по всій Україні і суттєвим звуженням сфери попиту на такі методики. Проте окремі доробки були вже зроблені, а інші започатковані та передані в різній стадії готовності до редакції Бюлетеню. Тому метою цього зтірника стало впорядкування, редпідготовка та публікація таких доробків, що і стало основою 10-го випуску. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та ухвалено резолюцією IX Теріошколи.

Редколегія випуску: З. Баркасі, В. Бондаренко, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, З. Селюніна, В. Тищенко, В. Токарський, П. Хоєцький.

Підготовлено у співпраці з видавничою агенцією ТОВ «Комубук»
https://komubook.com.ua/

 


на сторінки:
хроніка семінарів
>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2017 р.
поновлено 18.08.2020

Locations of visitors to this page