назад на попередню сторінку

 

Праці Теріологічної Школи. Том 11

Мінливість та екологія ссавців

english versionВипуск присвячено дослідженням теріофауни України, опису й аналізу мінливості видових ознак, вікової мінливості та міжвидових відмінностей у близьких видів, аналізу «проблемних» видів та їх ідентифікації, моніторингу складу фауни та планам дій з охорони видів. Приділено увагу результатам дослідження та опису знахідок окремих рідкісних, вразливих та мало досліджених видів. Вміщено звіти про теріологічні школи-семінари 2009–2011 років. Загалом у випуску представлено 24 повідомлення, згруповані у п’ять розділів: «Дослідження мінливості», «Вивчення близьких видів», «Екологія та моніторинг», «Теріологічні нотатки», «Хроніка».


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 25 (2023)
том 24 (2022)
том 23 (2022)
том 22 (2021)
том 21 (2021)
том 20 (2020)
том 19 (2020)
том 18 (2019)
том 17 (2019)
том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
вип. 11 (2012)
вип. 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія

Праці Теріологічної Школи; 2012. Том 11. 168 с.
інливість та екологія ссавців. За ред. І. Загороднюка. Київ, 2012. 168 с.)

Proceedings of the Theriological School. l. 2012. Vol. 11. 168 pp.
(Variability and ecology of mammals. Ed. by I. Zagorodniuk. Kyiv, 2012, 168 pp.)

p-ISSN 2312–2749 e-ISSN 2074-2274
http://doi.org/10.15407/ptt2012.11
pdf всього тому 11.5 mb >>>


 

Титульна сторінка. Інформація про видання

1–2 >>>

   

Зміст. Передмова редактора

3–5 >>>

 

 

1. Дослідження мінливості

 

Делеган І. Особливості визначення віку окремих видів оленеподібних у процесі їх обліку

6–12 >>>

Дроботун Е. Определение возраста у землероек-белозубок (Crocidura: Soricidae)

13–15 >>>

Загороднюк І. Дослідження остеологічних зразків ссавців: ключові краніометричні ознаки

16–32 >>>

Саварин А. Могут ли в Белорусском Полесье обитать гибриды Erinaceus concolor roumanicus х Erinaceus concolor concolor?

33–40 >>>

Стецула Н. Вікова мінливість як фактор, що впливає на точність визначення морфологічно близьких видів мишовидих гризунів

41–49 >>>

 

 

2. Вивчення близьких видів

 

Антонець Н. Проблемні види мишовидих гризунів Дніпровсько-Орільського природного заповідника

50–57 >>>

Загороднюк І. Дистанційна діагностика великорозмірних коловодних ссавців України

58–62 >>>

Коробченко М. Мінливість та діагностична значимість краніальних ознак Spalax microphthalmus: порівняння з іншими видами Spalacidae зі Східної Європи

63–70 >>>

Полищук И. Курганчиковая мышь Mus spicilegus (Muridae, Rodentia) в Аскании-Нова и Херсонской области

71–76 >>>

Товпинець М. Териологические коллекции и вопросы морфологической диагностики белозубок рода Crocidura

77–88 >>>

 

 

3. Екологія та моніторинг

 

Годлевська О., Гхазалі М., Тищенко В. Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Поділля та Середнього Придністров’я (Україна) у 2010–2011 рр.

89–97 >>>

Жила С. Поліська популяція рисі (Lynx lynx) в Україні та план дій щодо її збереження

98–112 >>>

Наглов В. Особенности многолетней динамики случаев бешенства животных в Харьковской области

113–119 >>>

Редінов К. Ссавці в живленні канюка степового (Buteo rufinus) в умовах України

120–129 >>>

Скоробогатов Е., Атемасова Т. Особенности строительной деятельности бобров (Castor fiber L., 1758) на мелиорированных водоёмах северо-востока Украины

130–137 >>>

   

4. Теріологічні нотатки

 

Андрусенко А. Стан популяції видри річкової (Lutra lutra) на території НПП «Бузький Гард»

138–140 >>>

Козловський Ю. Про чисельність кандибки пустельного (Stylodipus telum) на території РЛП «Кінбурнська коса»

141–142 >>>

Тараненко Л. Гамбийская крыса (Cricetomys gambianus) — синантропный вид грызунов Западной Африки

143–144 >>>

Цюпка В. Нові знахідки хохулі руської (Desmana moschata) у басейні річки Сейм

145–147 >>>

   

5. Хроніка та інформація

 

Пархоменко В., Загороднюк І. XVІ Теріологічна школа-семінар «Динаміка популяцій та хижацтво» (Поліський заповідник, 2009)

148–153 >>>

Дикий І. XVII Теріологічна школа-семінар в Шацькому НПП «Ресурси фауни і фауна як ресурс» (2010 рік)

154–158 >>>

Товпинець М. XVIII Теріологічна школа-семінар «Морфологічна мінливість ссавців та збереження їх різноманіття» (Казантип, 2011)

159–163 >>>

Випуски «Праць Теріологічної школи» та правила для авторів

164–165 >>>

 

 

Contents

166–167 >>>

 


електронна адреса редакції mammalia@ukr.net


 

 

повернутся до журналу >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк

започатковано: 24.08.2014
поновлено: 07.11.2019

Locations of visitors to this page