назад на попередню сторінку

 

Праці Теріологічної Школи, випуск 10

Моніторинг теріофауни

english version Резюме. Випуск присвячено дослідженням, що базуються на задачах моніторингу теріофауни в цілому або окремих облікових груп та видів ссавців. Матеріали випуску згруповано у чотири розділи: «Загальні питання» (4 праці), «Дослідження фауни та угруповань» (7 праць), «Дослідження окремих видів» (6 праць) і «Хроніка та інформація» (7 повідомлень), разом 24 матеріали. Цей обсяг включає праці, пов’язані з вивченням заповідних фаун, моніторингом угруповань у вогнищах зоонозів, дослідженням особливостей регіональних фаун, аналізом багаторічних рядів даних щодо чисельності популяцій та видового складу угруповань. У останньому розділі представлено матеріали про конференції та біографії колег.


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 24 (2022)
том 23 (2022)
том 22 (2021)
том 21 (2021)
том 20 (2020)
том 19 (2020)
том 18 (2019)
том 17 (2019)
том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
вип. 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія

Моніторинг теріофауни / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2010. — 180 с.
(Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 10). ISBN 978-966-02-4639-3.
pdf видання одним файлом >>>

Monitoring of mammal fauna / Edited by I. Zagorodniuk. Luhansk, 2010, 180 p.
(Series: Proceedings of the Theriological School. Volume 10). ISBN 978-966-02-4639-3.
pdf of whole issue >>>


 

Титульна сторінка, дані про видання
   

Зміст та Передмова редактора

5 >>>

 

 

Загальні питання

 

Евстафьев И. Методология системного анализа: теория и практика эколого-эпизоотологического прогноза

6-12 >>>

Загороднюк І. Криптичне різноманіття та зміни поглядів на склад теріофауни 

13-27 >>>

Заїка С. Моніторинг популяцій дрібних ссавців пелетковим методом

28-39 >>>

Придатко В., Коломицев Г., Макаренко В. Про масштаби історичного й очікуваного розповсюдження ссавців у Східній Євразії за моделлю EEBIO (GLOBIO)

40-46 >>>

 

 

Дослідження фауни та угруповань

 

Дребет М., Матвєєв М., Тарасенко М. Результати обліку кажанів Національного природного парку «Подільські Товтри», на зимівлі 2008 року

47-52 >>>

Дулицкий А. Реальные и виртуальные элементы в динамике фаунистического списка млекопитающих Крыма

53-64 >>>

Зоря О. Моніторинг мікротеріофауни Харківської області: підсумки 20-річного циклу спостережень

65-72 >>>

Наглов В. Участие разных видов мелких млекопитающих в циркуляции разных серогрупп лептоспир на Харьковщине

73-83 >>>

Підірка І. Динаміка епізоотії сказу 1998–2009 років у Черкаській області

84-87 >>>

Рошко В., Крон А. Угруповання дрібних ссавців (Micromammalia) в умовах хронічного електромагнітного стресу

88-95 >>>

Товпинец Н., Евстафьев И. Распространение и динамика численности Micromammalia Крыма

95-106 >>>

 

 

Дослідження окремих видів

 

Бронсков А., Тимошенков В. Распространение и численность суслика малого (Spermophilus pygmaeus) в Донецкой области

107-114 >>>

Зізда Ю. Прижиттєві методи дослідження екології тварин та їх значення у дослідженнях на прикладі Sciurus vulgaris

115-127 >>>

Ковальчук О. Лось (Alces alces L.) у складі минулої та сучасної теріофауни Сумської області: зміни чисельності та їх причини

128-134 >>>

Мерзлікін І., Шевердюкова Г. Нові зустрічі кутори малої, Neomys anomalus Cabrera (Insectivora, Soriicidae), у Сумській області

135-136 >>>

Парнікоза І., Сесін В., Борейко В. Зубр (Bison bonasus L.) в Україні: історія, сьогодення та перспективи збереження

137-149 >>>

Хоєцький П. Моніторинг ситуацій «людина — ведмідь»

150-154 >>>

 

 

Хроніка та інформація

 

Гащак С. XIV Теріологічна школа-семінар: аналіз підсумків роботи (Чорнобиль 2007)

155-158 >>>

Коробченко М. XV Теріологічна школа-семінар «Проблемні види ссавців» (Канів, 2008): звіт про роботу

159-164 >>>

Парнікоза І. Підсумки Року зубра 2009 в Україні

165-167 >>>

Селюніна З. Інформація про XI нараду «Гризуни і середовище» у м. Мишкін (2008)

168-169 >>>

Скільський І., Смірнов Н., Мелещук Л. Всеукраїнська конференція «Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність»: теріологічний аспект

170-172 >>>

Наглова Г. Жизненный путь Владимира Александровича Наглова (1930–2009)

173-174 >>>

Голенко А. Діяльність Центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку в 1999–2009 роках

175-178 >>>

   

Contents
Вихідні дані про видання та видавництво

179-180 >>>

 


Замовити книгу можна в редакції за адресою mammalia@ukr.net


 

повернутся до журналу >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк

започатковано: 11.04.2014 р.
поновлено: 27.01.2018

Locations of visitors to this page