назад на попередню сторінку

 

Фауна в антропогенному середовищі

Праці Теріологічної Школи, випуск 8

english versionРезюме. Випуск присвячено питанням існування та виживання фауни у антропогенно змінному середовищі. Розглянуто різні аспекти вивчення фауни: методологічні питання, огляди адвентивної фауни, поняття синантропів та урбофілів, рівні адаптованості видів до дії антропогенного фактору, тенденції історичних змін фауни, структури і динаміки популяцій, особливості існування видів в урболандшафті та в умовах заповідного режиму, біота яких зазнає опосередкованого антропогенного впливу. В основу випуску покладено статті, підготовлені за результатами роботи XII Теріологічної школи-семінару "Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем".


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 25 (2023)
том 24 (2022)
том 23 (2022)
том 22 (2021)
том 21 (2021)
том 20 (2020)
том 19 (2020)
том 18 (2019)
том 17 (2019)
том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
вип. 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія. Фауна в антропогенному середовищі / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — 245 с. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). ISBN 966-02-3986-6.
pdf одним файлом 7,3 mb >>>

Bibliography. Fauna in anthropogenic environments / Edited by I. Zagorodniuk. Luhansk, 2006, 245 p. (Series: Proceedings of the Theriological School, volume 8).
pdf (full volume, 7.3 mb) >>>


 

Передмова редактора. С. 5. >>> (титул, зміст, вступ: pdf)


Загальна частина

Годлевская Е., Вишневский Д., Атамась Н. Синантропизация фауны: вопросы терминологии. С. 6–13. >>> (pdf)

Гулай В. Класифікація тварин за рівнем їх адаптованості до антропогенної трансформації середовища. С. 14–17. >>> (pdf)

Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань. С. 18–47. >>> (pdf)

Селюніна З., Уманець О. Зміни природних комплексів Північного Причорномор’я під впливом природних та антропо­генних гідрологічних чинників. С. 48–51. >>> (pdf)

Скороход О., Русіна Л. Поліморфізм забарвлення тварин у місті: огляд теми. С. 52–55. >>> (pdf)


Популяції

Вишневский Д. Половая структура популяций мелких млекопитающих зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. С. 56–58. >>> (pdf)

Волох А., Кашкарёва А. Некоторые особенности эмбрионального развития асканийского благородного оленя (Cervus elaphus). С. 59–64. >>> (pdf)

Волох А., Янушевская Ю. О сибирском лемминге (Lemmus sibiricus) — обитателе нетрансформированных ландшафтов на Гыданском полуострове. С. 65–70. >>> (pdf)

Дулицький А., Дулицька О. Білка-телеутка та її теперішній статус у Криму. С. 71–74. >>> (pdf)

Жила С. Вовки і дикі собаки: порівняльна екологія, поведінка, менеджмент. С. 75–80. >>> (pdf)

Ковалева О., Бурдо Е., Кобозева Н., Глазко Т. Разнообразие меж- и внутривидовых мутационных спектров у некоторых видов мышевидных грызунов. С. 81–85. >>> (pdf)

Мякушко С., Степаненко М. Зміни вікової структури популяцій двох видів лісових гризунів під час багаторічної динаміки чисельності. С. 86–90. >>> (pdf)

Наглов В. Полевая мышь Apodemus agrarius (Mammalia, Muridae) в Харьковской области. С. 91–99. >>> (pdf)

Ткачук Ю. Современное состояние популяции рыси (Lynx lynx) на Буковине и её зависимость от влияния антропогенного фактора. С. 100–105. >>> (pdf)


Синантропи і свійські ссавці

Городна О., Маріуца А., Глазко В. Популяційно-генетичні характеристики вівці свійської та барану сніжного за молекулярними маркерами. С. 106–110. >>> (pdf)

Евстафьев И. Мелкие млекопитающие в населенных пунктах Крыма: эколого-фаунистические аспекты. С. 111–119. >>> (pdf)

Загороднюк І. Загибель тварин на дорогах: оцінка впливу автотранспорту на популяції диких і свійських тварин. С. 120–125. >>> (pdf)

Зізда Ю. Оцінки різноманіття кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у синантропних і природних місцезнаход­женнях Закарпаття. С. 126–132. >>> (pdf)

Саварин А. О поимке белозубки малой в городской черте Гомеля. С. 133–135. >>> (pdf)

Товпинец Н., Евстафьев И., Карасева Е. Склонность к синантропии обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus) по наблюдениям в Крыму. С. 136–145. >>> (pdf)

Турчанінова В., Майборода Л. Поширення гельмінтозів у місті Лисичанську та вміст овоцидів у відходах хімічного виробництва. С. 146–150. >>> (pdf)

Черемних Н. Зміни щільності популяцій трьох видів мишоподібних гризунів в урбаністичному градієнті. С. 151–156. >>> (pdf)


Фауна та угруповання

Евстафьев И., Товпинец Н., Леженцев Б., Альянаки Л., Овдиенко Н., Костенко А., Леженцев В. Териофауна и природно-очаговые инфекции в Крыму. С. 157–159. >>> (pdf)

Жила С. Вовк, дикі копитні та велика рогата худоба на півночі Житомирщини: вибірковість хижацтва. С. 160–164. >>> (pdf)

Зенина И. Мелкие млекопитающие трансформированных территорий Центрального Полесья. С. 165–174. >>> (pdf)

Наглов В., Ткач Г., Зоря А. Землеройки Харьковской области, их эктопаразиты и эпизоотическое значение. С. 175–185. >>> (pdf)

Резник А. Питание орлана-белохвоста в Луганской области и роль млекопитающих в спектре его жертв. С. 186–190. >>> (pdf 166 kb)

Роженко М. Живлення деяких хижих ссавців у антропогенному ландшафті Причорномор'я. С. 191–200. >>> (pdf)

Ружіленко Н. Антропогенний вплив на популяції хижих ссавців в межах території Середнього Придніпров’я. С. 201–205. >>> (pdf)

Сагайдак А., Самчук М. Вплив пірогенних сукцесій на мисливську теріофауну боліт РЛП "Міжрічинський". С. 206–209. >>> (pdf)

Шпак А. Новые данные относительно фауны рукокрылых Белорусского Поозерья. С. 210–211. >>> (pdf)


Проблеми охорони

Боровик Е. Динамика численности сурка (Marmota bobac Muller, 1776) на территории заповедника «Стрельцовская степь». С. 212–216. >>> (pdf)

Дулицький А. О некоторых терминах, проблемах и практике заповедного дела. С. 217–222. >>> (pdf)

Каштальян А., Сипко Т., Медведев И. О роли антропогенных факторов в формировании пространственно-временной и поведенческой структуры вольноживущей борисовской популяции зубров. С. 223–231. >>> (pdf)

Парнікоза І. Основні можливості науковців в практичній природоохороні. С. 232–233. >>> (pdf)

Русин М. О некоторых особенностях резерватогенных сукцессий в степных заповедниках (на примере териофауны). С. 234–239. >>> (pdf)

Тимошенков В. Редкие наземные млекопитающие заповедника Хомутовская степь в условиях антропогенного пресса. С. 240–244. >>> (pdf)

 


Замовити книгу можна в редакції за адресою mammalia@ukr.net


 

 

повернутся до журналу >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк

започатковано: 15.11.2006
поновлено: 31.10.2017

Locations of visitors to this page