назад на попередню сторінку

 

Theriologia Ukrainica 16 (2018)

(основна тема тому — дослідження кажанів)

українська версія Резюме. Том 16 наукових праць Українського теріологічного товариства є першим в серії наших видань під назвою Theriologia Ukrainica (підзаголовок -- Східноєвропейський теріологічний журнал). Тепер це основна назва і тематичних назв випусків надалі не буде. Це перший том із присвоєнням йому та всім його 28 статтям індексів DOI та оформленням бібліографій за стандартом chicago. Особливістю тому є значна частка статей про кажанів, що пов'язано з відзначенням в Європі 25-річчя Угоди про охорону популяцій кажанів в Європі (започаткована 4.12.1991). Обсяг тому — 200 сторінок. Всі статті супроводжені резюме англійською мовою.


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
вип. 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія

Theriologia Ukrainica. Київ, 2018. Том 16. 200 стор.
p-ISSN 2616-7379 e-ISSN 2617-1120
http://doi.org/10.15407/pts2018.16


 

Зміст

1–2

 

 
Загороднюк, І. Кажани України та їхні дослідники: 20 років інтенсиву та основні віхи (передмова редактора)
3–10
Домашлінець, В. Роль міжнародних договорів у збереженні рукокрилих
11–16

 

 
Фауна та угруповання  
   
Вікирчак, О. Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Середнього Придністер’я (Україна) у 1984–2000 рр.
17–24
Годлевська, Л., Ребров, С. Рукокрилі північної та центральної України на Лівобережжі Дніпра
25–50
Загороднюк, І. Близькі види кажанів у фауні України: відмінності та місце в структурі угруповань
51–76
Ільюхін, Ю. Представники ряду Chiroptera в колекції Музею природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
77–84
Шидловський, І., Затушевський, А., Кусьнеж, О. Рукокрилі (Chiroptera) у колекції Зоологічного музею Львівського університету
85–90
   

Ссавці заповідних територій

 

   
Домбровский, В. Материнська колонія Myotis brandtii у Поліському радіаційно-екологічному заповіднику
91–94
Капелюх, Я. І. Результати досліджень кажанів у природному заповіднику «Медобори»
95–98
Коваль, Н., Башта, А.-Т. Нові дані щодо фауни рукокрилих (Chiropterа) Ужанського національного природного парку
99–104
Чайка, Ю., Кусьнеж, О. Видове різноманіття рукокрилих (Chiroptera) НПП «Сколівські Бескиди»
105–110
   
Ссавці в антропогенному середовищі  
   
Загороднюк, І. Гра проти природного добору: випадки зимівлі видів-мігрантів кажанів в їхньому ареалі літування на сході України
111–119
Панченко, П., Годлевська, Л. Дані щодо хіроптерофауни Північного Причорномор’я за результатами роботи контакт-центрів
120–126
Пархоменко, В. Кажани лісостепу Сумської області: давні вказівки та нові знахідки
127–139
Селюніна, З. Загибель кажанів через антропогенні чинники в регіоні Чорноморського біосферного заповідника
140–144
   

Зміни та моніторинг фауни

 

   
Дребет, М. Моніторинг хіроптерофауни урболандшафтів Поділля за результатами роботи контакт-центру з рукокрилих
145–148
Манюк, В., Лагута, А. Вухань австрійський (Plecotus austriacus) у пониззі р. Кільчені (Лівобережне Подніпров’я)
149–151
Скубак, Є. Аналіз випадків загибелі кажанів на дорогах в НПП «Святі гори» за даними 10-річних досліджень
152–155
Шпак, О. Зимуючі види кажанів Білорусі: підсумки роботи Мінського контакт центру
156–162
   

Знахідки рідкісних видів

 

   
Башта, А.-Т., Івашків, І., Крохмаль, А. Нові спостереження Myotis alcathoe в Україні
163–165
Загороднюк, І., Глеба, В. Нічниця довговуха (Myotis bechsteinii) в Закарпатті
166–170
Мерзлікін, І. Перша зимова знахідка Nyctalus noctula на північному сході Україні
171–172
Ребров, С. Нічниця ставкова (Myotis dasycneme) у фауні Луганської області
173–174
Франчук, М. Перша знахідка нетопира Pipistrellus kuhlii у Рівненській області
175–176
   

Історія досліджень

 

   
Загороднюк, І. Вадим Негода (1979–2016) — дослідник фауни та охоронець природи України
177–186
Ковальчук, О. Леонід Рековець — видатний палеотеріолог та еволюціоніст
187–193
   
Хроніка  
   
Дребет, М., Загороднюк, І. Звіт про роботу XXІІ Теріологічної школи «Здобування тварин на заповідних територіях»
194–197
Брусєнцова, Н. Чужорідні та ключові види ссавців в екосистемах: звіт про роботу XXІII Теріологічної школи-семінару
198–200

 


Замовити випуск можна в редакції за адресою mammalia@ukr.net


 

 

до основної сторінки про журнал >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 01.09.2017
поновлено: 20.12.2018

Locations of visitors to this page