назад на сторінку 'наша фауна'

Список ссавців України

види, відомі за останні три століття

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

фауна на
terioshkola.org.ua:

родини ссавців
синопсис родів
список видів
види-двійники
види-символи
 ссавці в пелетках
ссавці-землериї
назви ссавців
фотогалерея
огляди фауни

головна сторінка

Google

 

english version Повний список родів та їх видів

Повний список ссавців України включає 35 родин 9-ти рядів 5-ти надрядів. Вони представлені 86 родами і 152 видами, рахуючи 22 адвентивні види (інтродуковані, інвазійні і свійські тварин), а також 5 фантомних видів (позначені у списку знаком "?"), статус або присутність яких у фауні України докладно не доведено, а також 14 видів, вимерлих у літописні часи.
(всі ці цифри можуть змінюватися залежно від обліку вимерлих, фантомних і свійських видів, а також людини. напр., чи рахувати пискуху, росомаху, смугача, пса тощо. напр., час зникнення пискухи і тура (середина 17 ст.) формально виходить за межі цього огляду).

Перелік видів впорядковано на основі огляду фауни, представленого у зведенні "Ссавці України під охороною Бернської конвенції" (1999: с. 202–210). Перелік ухвалено 9 Теріологічною школою (Розточчя, 2001: Загороднюк 2007) і подано тут з деякими корективами відповідно до нових таксономічних рішень. Останні поновлення переліку (вкл. порядок наведення таксонів, написання і авторство назв, синоніми) зроблено відповідно до оглядів "Наукові назви рядів ссавців" (Загороднюк 2008), "Таксономія та номенклатура немишовидних гризунів фауни України" (Загороднюк 2009). Корекції реєстрових назв зроблено відповідно до статті "Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи" (Загороднюк &Харчук 2011: назви родин і родів) та "Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви" (Загороднюк & Дикий 2012).

Отже, на цій сторінці наведено повний контрольний список (checklist) видів і надвидових таксонів (родів, родин, рядів) ссавців, відомих у складі фауни України. У цей обсяг включено тільки види, які можуть зустрічатися у природі, без тих представників теріофауни, які в Україні відомі тільки за утриманням у штучних умовах (живі колекції, зоологічні парки тощо) [щодо них впорядковано окремий перелік 2011 р., анонсований на 18-й теріошколі]. Список затверджено щорічним зібранням Українського теріологічного товариства НАН України в рамках роботи 18 Теріологічної школи (2011: звіт з резолюцією тут >).

цитування

цитування цієї сторінки (версія 2021 р.):
Список ссавців України. Види, відомі за останні три століття / Упорядник І. Загороднюк. Теріологічна школа: Вебсайт Українського теріологічного товариства НАН України. Київ, 2021. http://terioshkola.org.ua/ua/fauna/taxalist.htm (версія 29.07.2021).

опублікована версія 2012 р.:
Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. 2012. Таксономія і номенклатура ссавців України. Вісник Національного науково-природничого музею, 10: 5–30. >>> pdf

доповнення і уточнення 2020 року:
Загороднюк, І., С. Харчук. 2020. Список ссавців України 2020: доповнення та уточнення. Theriologia Ukrainica, 20: 10–28. >>> pdf
(зміни позначено в таблиці зірочкою*)

 

Позначення в таблиці перед назвами видів і в колонці статус:

"†" (Ex) — види, відомі у складі фауни України в історичні часи, проте вимерли на території України;
"•" (Ad) — види, що з'явилися у складі фауни України в історичні часи (інвазії, інтродукції);
"?" (Fa) — фантомні види, тобто види, присутність (або правильність ідентифікації) яких не доведена;
"Uk" — види, які включено до третього видання "Червоної книги України" (2009).

Спеціальні питання щодо реєстрових назв таксонів, видів-двійників, видів-символів, оглядів фауни тощо див. в окремих розділах, перелічених в меню ліворуч.

рекомендація: при вжитку назв видів, видові означення яких є іменниками (напр., нетопир карлик, кінь тарпан, мустела ласка, лис корсак) родові назви опускаються (їх, як правило, наведено у квадратних дужках).


Euarchontoglires

Leporiformes (Lagomorpha) — зайцеподібні гризуни

2 fam., 3 gen., 4 spp. *

 

Muriformes (Rodentia) — мишоподібні гризуни

10 fam., 22 gen., 55 spp.

 

    Muriformes 1: (Sciuromorpha) — підряд вивірковиді

2 fam., 8 gen., 13 spp.

 

    Muriformes 2: (Castorimorpha) — підряд бобровиді

1 fam., 1 gen., 1 spp.

 

    Muriformes 3: (Murimorpha) — підряд мишовиді

5 fam., 21 gen., 39 spp.

 

    Muriformes 4: (Hystricomorpha) — підряд їжатцевиді

2 fam., 2 gen., 2 spp.

 

Lemuriformes (Primates) — мавпоподібні

1 fam., 1 gen., 1 spp.

Eulipotyphla

Soriciformes — ряд мідицеподібні

3 fam., 7 gen., 14 spp.

Chiroptera

Vespertilioniformes (Chiroptera) — лиликоподібні

4 fam., 11 gen., 32 spp.

 

    Vespertilioniformes 1 (Pteropodimorpha) — крилановиді

1 fam., 1 gen., 4 spp.

 

    Vespertilioniformes 2 (Vespertilionimorpha) — лиликовиді

3 fam., 10 gen., 28 spp.

Ferae

Caniformes (Carnivora) — псоподібні

6 fam., 15 gen., 24 spp.

 

    Caniformes (Felimorpha) — підряд котовиді

1 fam., 2 gen., 2 spp.

 

    Caniformes (Canimorpha ) — підряд псовиді

5 fam., 13 gen., 22 spp.

Ungulata

Equiformes (Perissodactyla) — конеподібні

1 fam., 1 gen., 2 spp.

 

Balaeniformes (Cetacea) — китоподібні

3 fam., 4 gen., 4 spp.

 

    Balaeniformes 1 (Delphinomorpha) — дельфіновиді

2 fam., 3 gen., 3 spp.

 

    Balaeniformes 2 (Balaenimorpha) — китовиді

1 fam., 1 gen., 1 spp.

 

Cerviformes (Artiodactyla) — оленеподібні

3 fam., 12 gen., 16 spp.

 

    Cerviformes 1 (Suimorpha) — свиновиді

1 fam., 1 gen., 1 spp.

 

    Cerviformes 2 (Cervomorpha) — оленевиді

2 fam., 11 gen., 15 spp.

  .   * статистика наводиться для всього переліку (вкл. вимерлі і фантомні види)

контрольний список — checklist

латинська (наукова) назва
українська назва
статуси
english names
       

надряд І. EUARCHONTOGLIRES


надряд Евархонтогліри

   
       
Leporiformes, seu Lagomorpha
ряд Зайцеподібні
Lagomorphs
       
Leporidae Fischer, 1817
родина Зайцеві
Lagomorphs
       
   Oryctolagus Lilljeborg, 1871
Кріль
Common Rabbit
   • Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
кріль європейський
Ad
European Rabbit
   Lepus Linnaeus, 1758
Заєць
Hare
   Lepus europaeus Pallas, 1778
заєць сірий
European hare
   Lepus timidus Linnaeus, 1758
заєць білий
Uk
Mountain hare
       
Ochotonidae Thomas, 1896
родина Пискухові
Pika
       
   Ochotona Link, 1795
Пискуха
Pika
   † Ochotona pusilla Pallas, 1769
пискуха степова
Ex
Steppe Pika
       
Muriformes, seu Rodentia
ряд Мишоподібні
Rodents
       

Sciuromorpha

підряд Вивірковиді
Sciuromorphs
       
Sciuridae Fischer, 1817
родина Вивіркові
Squirrels
       
Sciurinae (s. str.) підродина вивіркові    
   Sciurus Linnaeus, 1758
Вивірка
Squirrel
   Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
вивірка лісова
Red squirrel
   Pteromys Cuvier, 1800
Політуха
Old World flying squirrel
   † Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
політуха сибірська
Ex
Siberian Flying Squirrel
       
Xerinae Osborn, 1910 підродина ксерусові    
   Spermophilus Cuvier, 1825
Ховрах
Susliks
   † Spermophilus major (Pallas, 1779)
ховрах великий
Ex
Russet ground squirrel
   Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)
ховрах європейський
Uk
European ground squirrel
   Spermophilus odessanus Nordmann, 1842
ховрах подільський
Uk
Podolian ground squirrel
   Spermophilus suslicus (Gueldenstaedt, 1770)
ховрах крапчастий
Uk
Speckled ground squirrel
   Spermophilus planicola (Satunin, 1908)*
ховрах сірий
Little ground squirrel
   Marmota Blumenbach, 1779
Бабак
Marmot
   † Marmota marmota (Linnaeus, 1758)
бабак гірський
Ex
Alpine marmot
   Marmota bobak (Muller, 1776)
бабак степовий
Bobak marmot
       
Gliridae Muirhead, 1819
родина Вовчкові
Dormouse
       
Glirinae (s. str.) підродина вовчкові    
   Glis Brisson, 1762
Вовчок
Edible dormouse
   Glis glis (Linnaeus, 1766)
вовчок сірий
Edible dormouse
       
Leithiinae Lydekker, 1896 підродина лейтієві    
   Muscardinus Kaup, 1829
Ліскулька
Hazel Dormouse
   Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
ліскулька руда
Hazel Dormouse
   Dryomys Thomas, 1906
Соня
Forest dormouse
   Dryomys nitedula (Pallas, 1779)
соня лісова
Forest dormouse
   Eliomys Wagner, 1843
Жолудниця
Garden Dormouse
   †? Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
жолудниця європейська
Ex? (Fa) Uk
Garden Dormouse
       

Castorimorpha

підряд Бобровиді
Castorimorphs
       
Castoridae Hemprich, 1820
родина Боброві
Beavers
       
   Castor Linnaeus, 1758
Бобер
Beaver
   Castor fiber Linnaeus, 1758
бобер європейський
Eurasian Beaver
       

Murimorpha, seu Myomorpha

підряд Мишовиді
Myomorph
       
Dipodoidea
надродина Стрибакуваті
Dipodoidea
       
Sminthidae Brandt, 1855*
родина Мишівкові
Birch Mouse
       
   Sicista Gray, 1827
Мишівка
Birch mouse
   Sicista betulina (Pallas, 1779)
мишівка лісова
Uk
Northern Birch Mouse
   Sicista strandi (Formosov, 1931)
мишівка донська
Uk
Strand's Birch Mouse
   Sicista loriger (Nathusius, 1840)
мишівка південна
Uk
Southern Birch Mouse
   Sicista severtzovi Ognev, 1935
мишівка темна
Uk
Severtzov's Birch Mouse
       
Dipodidae (s. l.) Fischer, 1817
родина Стрибакові
Jerboa
       
Allactaginae Vinogradov, 1925*
підродина Тушканові
Jerboa
   Allactaga Cuvier, 1837
Тушкан
Five-toed Jerboa
   Allactaga major (Kerr, 1792)
тушкан великий
Uk
Great Jerboa
   Pygeretmus Gloger, 1841
Тушканчик
Fat-tailed Jerboa
   † Pygeretmus pumilio Kerr, 1792
тушканчик малий
Ex
Dwarf Fat-tailed Jerboa
       
Dipodinae (s. str.) Fischer, 1817
підродина Стрибакові
Jerboa
   Stylodipus Allen, 1925
Кандибка
Three-toed Jerboa
   Stylodipus telum (Lichtenstein, 1823)
кандибка пустельний
Uk
Thick-tailed Three-toed Jerboa
       
Muroidea
надродина Мишуваті
Muroids
       
Spalacidae Gray, 1821
родина Сліпакові
Spalacids
       
   Nannospalax Palmer, 1903
Сліпець
Lesser Mole Rat
   Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)
сліпець понтичний
Uk
Lesser Mole Rat
   Spalax Gueldenstaedt, 1770
Сліпак
Blind mole rats
   Spalax arenarius Reshetnik, 1939
сліпак піщаний
Uk
Sandy Mole Rat
   Spalax graecus Nehring, 1898
сліпак буковинський
Uk
Balkan Mole Rat
   Spalax zemni Erxleben, 1777
сліпак подільський
Uk
Podolsk Mole Rat
   Spalax microphthalmus Gueldenstaedt, 1770
сліпак східний
Greater Mole Rat
       
Muridae Illiger, 1811
родина Мишеві
Murids
Micromys Dehne, 1841
Мишка
Old World Harvest Mouse
Micromys minutus (Pallas, 1771)
мишка лучна
Harvest Mouse
Apodemus Kaup, 1829
Житник
Field Mouse
Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
житник пасистий
Striped Field Mouse
Sylvaemus Ognev, 1924
Мишак
Wood Mouse
Sylvaemus tauricus (Pallas, 1811)
мишак жовтогрудий
Yellow-necked Mouse

Sylvaemus witherbyi (Thomas, 1902)

мишак степовий
Steppe Field Mouse
Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
мишак європейський
Western Wood Mouse
Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811)
мишак уральський
Pygmy Field Mouse
Mus Linnaeus, 1758
Миша
Mouse
Mus musculus Linnaeus, 1758
миша хатня
Ad
House mouse
Mus spicilegus Petenyi, 1882
миша курганцева
Steppe Mouse
Rattus Fischer, 1803
Пацюк
Rat
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
пацюк чорний
Ad
Black rat
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
пацюк мандрівний
Ad
Brown rat
       
Cricetidae (s. l.) Fischer, 1817
родина Хом'якові
Hamsters & Voles
       
Cricetinae (s.str.) Fischer, 1817
підродина Хом'якові
Hamsters
   Cricetulus Milne-Edwards, 1867
Хом'ячок
Dwarf hamster
   Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)
хом'ячок сірий
Uk
Gray dwarf hamster
   Cricetus Leske, 1779
Хом'як
Common Hamster
   Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
хом'як звичайний
Uk
European hamster
       
Arvicolinae Gray, 1821*
підродина Щурові
Arvicolins
   Ellobius Fischer, 1814
Сліпачок
Mole Vole
   Ellobius talpinus Pallas, 1770
сліпачок степовий
Uk
Northern Mole Vole
   Ondatra Link, 1795
Ондатра
Muskrats
   • Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
ондатра мускусна
Ad
Muskrat
   Lagurus Gloger, 1841
Строкатка
Steppe Lemmings
   • Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
строкатка степова
Ad Uk
Steppe Lemming
   Myodes Pallas, 1811
Нориця
Red-backed Vole
   Myodes glareolus (Schreber, 1780)
нориця руда
Bank Vole
   Chionomys Miller, 1908
Снігурка
Snow Vole
   Chionomys syriacus (Brants, 1827)*
снігурка альпійська
Uk
European Snow Vole
   Arvicola Lacepede, 1799
Щур
Water Voles
   Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758)
щур водяний
European Water Vole
   Arvicola scherman (Shaw, 1801)
щур гірський
Montane Water Vole
   Microtus (s. l.) Schrank, 1798
Полівка
Gray Voles (?)
   (subgen. Terricola Fatio, 1867)* (Норик)   Pine Vole
   Microtus tatricus (Kratochvil, 1952)*
полівка татринська
Uk
Tatra Pine Vole
   Microtus subterraneus (Selys-Longchamps, 1836)*
полівка підземна
European Pine Vole
   (subgen. Microtus (s. str.) Schrank, 1798)
(Полівка)
Gray Voles (?)
   Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)
полівка темна
Field Vole
   Microtus socialis (Pallas, 1773)
полівка гуртова
Social Vole
   Microtus levis Miller, 1908
полівка лучна
Southern Vole
   Microtus obscurus (Eversmann, 1845)
полівка алтайська
Altai Vole
   Microtus arvalis (Pallas, 1779)
полівка європейська
Common Vole
   Alexandromys Ognev, 1914 Шапарка   Tundra Vole (?)
   Alexandromys oeconomus (Pallas, 1776)
шапарка сибірська
Tundra Vole
       

Hystricomorpha

підряд Їжатцевиді
Hystricomorphs
       
Echimyidae Gray, 1825*
родина Щетинцеві*
Coypu
       
   Myocastor Kerr, 1792
Нутрія
Coypu
   • Myocastor coypus (Molina, 1782)
нутрія болотяна
Ad (Do)
Coypu
       
Caviidae Waterhause, 1839
родина Кавієві
Caviids
       
   Cavia Pallas, 1766
Кавія
Guinea Pig
   • Cavia porcellus (Linnaeus, 1758)
кавія свійська
Ad (Do)
Domestic Guinea Pig
       
Lemuriformes, seu Primates
ряд Лемуроподібні 
Primates
       
Hominidae Gray, 1825
родина Людинові
Hominids
       
   Homo Linnaeus, 1758
Людина
Humans
   • Homo sapiens Linnaeus, 1758
людина розумна
Ad
Human
       

надряд ІІ. EULIPOTYPHLA

надряд Комахоїдні    
       
Soriciformes, seu Soricomorpha
ряд Мідицеподібні
Insectivora
       
Erinaceidae Fischer, 1814
родина Їжакові
Hedgehogs
       
   Erinaceus Linnaeus, 1758
Їжак
Hedgehog
   Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900
їжак білочеревий
White-breasted Hedgehog
   Hemiechinus Fitzinger, 1866
Їжачок
Long-eared Hedgehog
   †? Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)
їжачок вухатий
Ex? Uk
Long-eared Hedgehog
       
Talpidae Fischer, 1814
родина Кротові
Talpids
       
Talpinae (s. str.) підродина кротові    
       
   Desmana Gueldenstaedt, 1777
Хохуля
Russian desman
   † • Desmana moschata (Linnaeus, 1758)
хохуля руська
Ex/Re Uk
Russian desman
   Talpa Linnaeus, 1758
Кріт
Mole
   Talpa europaea Linnaeus, 1758
кріт європейський
European Mole
       
Soricidae Fischer, 1814
родина Мідицеві
Shrew
       
Crocidurinae Milne-Edwards, 1872 підродина білозубкові    
   Crocidura Wagler, 1832
Білозубка
White-toothed shrews

   Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)

білозубка мала
Lesser White-toothed Shrew

   Crocidura leucodon (Hermann, 1780)

білозубка білочерева
Uk
Bicolored Shrew
       
Soricinae (s. str.) підродина мідицеві    
   Neomys Kaup, 1829
Рясоніжка
Water Shrew

   Neomys fodiens (Pennant, 1771)

рясоніжка велика
Eurasian Water Shrew

   Neomys anomalus Cabrera, 1907

рясоніжка мала
Uk
Mediterranean Water Shrew
   Sorex Linnaeus, 1758
Мідиця
Common shrews

   Sorex alpinus Schinz, 1837

мідиця альпійська
Uk
Alpine Shrew

   Sorex minutus Linnaeus, 1766

мідиця мала
Eurasian Pygmy Shrew

   ? Sorex cf. pusillus Gmelin, 1774

мідиця понтична
Caucasian Pygmy Shrew

   Sorex caecutiens Laxmann, 1788

мідиця середня
Laxmann's Shrew

   Sorex araneus Linnaeus, 1758

мідиця звичайна
Common Shrew
   ? Sorex satunini Ognev, 1922
мідиця кавказька
Fa (Ex?)
Caucasian Shrew
       

надряд ІІІ. CHIROPTERA


надряд Рукокрилих

   
       
       
Vespertilioniformes, seu Chiroptera
ряд Лиликоподібні
Bats
       

Pteropodimorpha (Yinpterochiroptera)

підряд Крилановиді
Yinpterochiropteras(?)
       
Rhinolophidae Gray, 1825
родина Підковикові
Horseshoe bats
       
   Rhinolophus Lacepede, 1799
Підковик
Horseshoe bat

   Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

підковик малий
Uk
Lesser horseshoe bat

   Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

підковик великий
Uk
Greater Horseshoe Bat

   ? Rhinolophus euryale Blasius, 1853

підковик південний
Fa
Mediterranean Horseshoe Bat

   ? Rhinolophus mehelyi Matschie, 1910

підковик масковий
Fa
Mehely's Horseshoe Bat
       

Vespertilionimorpha (Yangochiroptera)

підряд Лиликовиді
(Yangochiropteras?)
       
Miniopteridae Dobson, 1875
родина Довгокрилові
Long-winged bat
       
   Miniopterus Bonaparte, 1837
Довгокрил
Long-Winged Bat

   † Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

довгокрил європейський
Ex Uk
Common Bent-wing Bat
       
Molossidae Gervais, 1855
родина Молосові*
Free-tailed bat
       
Tadarida Rafinesque, 1814
Тадарида
Free-tailed Bat

? Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

тадарида європейська
Fa
European Free-tailed Bat
       
Vespertilionidae Gray, 1821
родина Лиликові
Vesper bat
       
Myotinae Tate, 1942 підродина нічницеві    
   Myotis Kaup, 1829
Нічниця
Mouse-eared Bat

   Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885)

нічниця гостровуха
Uk
Lesser Mouse-eared Bat

   Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

нічниця велика
Uk
Greater mouse-eared bat

   Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

нічниця довговуха
Uk
Bechstein's Bat

   Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

нічниця війчаста
Uk
Natterer's bat

   Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

нічниця триколірна
Uk
Geoffroy's Bat

   Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

нічниця північна
Uk
Brandt's Bat

   Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

нічниця вусата
Uk
Whiskered Bat
   Myotis aurascens Kuzyakin, 1935
нічниця степова
Steppe Whiskered Bat

   Myotis alcathoe Helversen, Heller, 2001

нічниця мала
Alcathous' Whiskered Bat

   Myotis dasycneme (Boie, 1825)

нічниця ставкова
Uk
Pond Bat

   Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

нічниця водяна
Uk
Daubenton's Bat
       
Vespertilioninae (s. str.) підродина лиликові    
   Plecotus Geoffroy, 1818
Вухань
Long-eared Bat
   Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
вухань бурий
Uk
Brown Long-eared Bat
   • Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
вухань австрійський
Ad Uk
Grey Long-eared Bat
   Barbastella Gray, 1821
Широковух
Barbastelle
   Barbastella barbastellus Schreber, 1774
широковух європейський
Uk
Western Barbastelle
   Nyctalus Bowdich, 1825
Вечірниця
Noctule
   Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
вечірниця мала
Uk
Lesser Noctule
   Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
вечірниця дозірна
Uk
Common Noctule
   Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
вечірниця велетенська
Uk
Greater Noctule bat
   Pipistrellus Kaup, 1829
Нетопир
Pipistrelle
   • Pipistrellus lepidus Blyth, 1845*
нетопир білосмугий
Ad Uk
Blyth's Pipistrelle
   Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839)
нетопир лісовий
Uk
Nathusius's pipistrelle
   Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
нетопир карлик
Uk
Common pipistrelle
   Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
нетопир пігмей
Uk
Soprano Pipistrelle
   Hypsugo Kolenati, 1856
Гіпсуг
[Pipistrelle]
   Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
гіпсуг гірський
Uk
Savi's pipistrelle
   Vespertilio Linnaeus, 1758
Лилик
Parti-coloured bat
   Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
лилик двоколірний
Uk
Parti-coloured bat
   Eptesicus Rafinesque, 1820
Пергач
Serotine
   Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
пергач пізній
Uk
Serotine bat
   Eptesicus lobatus (Zagorodniuk, 2009)
пергач донецький
Donets Serotine
   Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839)
пергач північний
Uk
Northern Bat
       

надряд IV. FERAE

надряд Хижих    
       
Caniformes, seu Carnivora
ряд Псоподібні
Carnivorans
       

Felimorpha (Feliformia auct.)

підряд Котовиді
Feliforms
       
Felidae Fischer, 1817
родина Котові
Felids
       
   Felis Linnaeus, 1758
Кіт
Cat
   Felis silvestris Schreber, 1777
кіт лісовий
Uk
Wildcat
   • Felis catus Linnaeus, 1758
кіт свійський
Ad (Do)
Domestic cat
   Lynx Kerr, 1792
Рись
Lynx
   Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
рись євразійська
Uk
Eurasian lynx
       

Canimorpha (Caniformia auct.)

підряд Псовиді
Caniforms
       
Canidae Fischer, 1817
родина Псові
Dogs et al.
       
Caninae (s. str.) підродина псові    
   Canis Linnaeus, 1758
Пес
Dogs
   • Canis familiaris Linnaeus, 1758
пес свійський
Ad (Do)
Dog
   Canis lupus Linnaeus, 1758
[пес] вовк
Gray wolf
   • Canis aureus Linnaeus, 1758
[пес] шакал
Ad
Golden jackal
   Nyctereutes Temminck, 1839
Єнот
Raccoon Dogs
   • Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)
єнот уссурійський
Ad
Raccoon Dog
   Vulpes Frisch, 1775
Лис
Fox
   Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
лиc рудий
Red fox
   Vulpes corsac (Linnaeus, 1768)
лис корсак (степовий)
Uk
Corsac fox
       
Ursidae Fischer, 1817
родина Ведмедеві
Bears
       
   Ursus Linnaeus, 1758
Ведмідь
Bear
   Ursus arctos Linnaeus, 1758
ведмідь бурий
Uk
Brown bear
       
Phocidae Gray, 1821
родина Тюленеві
Earless seal
       
   Monachus Fleming, 1822
Монах
Monk Seal
   † Monachus monachus (Hermann, 1779)
монах середземний
Ex Uk
Mediterranean Monk Seal
       
Procyonidae Gray, 1825
родина Ракунові
Procyonids
       
   Procyon Storr, 1780
Ракун
Raccoons
   • Procyon lotor Linnaeus, 1758
ракун північний
Fa (Ad)
Raccoon
       
Mustelidae Fischer, 1817
родина Мустелові
Weasel family
       
Mustelinae (s. str.) підродина мустелові    
   Mustela Linnaeus, 1758
Мустела
Stoats
   Mustela erminea Linnaeus, 1758
[мустела] горностай
Uk
Ermine (stoat)
   Mustela nivalis Linnaeus, 1766
[мустела] ласиця
Least weasel
   Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
[мустела] норка
Uk
European mink
   Mustela putorius Linnaeus, 1758
тхір темний
Uk
European polecat
   • Mustela eversmanni Lesson, 1827
тхір степовий
Ad Uk
Steppe polecat
   Neogale Gray, 1865*
Візон
American mink
   • Neogale vison (Schreber, 1777)*
візон річковий
Ad
American mink
       
Guloninae Gray, 1825 підродина росомахові    
   Martes Pinel, 1792
Куниця (куна)
Marten
   Martes martes (Linnaeus, 1758)
куниця лісова
Pine Marten
   Martes foina (Erxleben, 1777)
куниця кам'яна
Beech Marten
   Gulo Storr, 1780
Росомаха
Wolverine
   † Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
росомаха тайгова
Ex
Common Wolverine
       
Ictonychinae Pocock, 1921 підродина зорилові    
   Vormela Blasius, 1884
Перегузня
Marbled polecat
   Vormela peregusna (Gueldenstaedt, 1770)
перегузня степова
Uk
Marbled polecat
       
Melinae Linnaeus, 1758 підродина борсукові    
   Meles Boddaert, 1785
Борсук
Badger
   Meles meles (Linnaeus, 1758)
борсук європейський
European badger
       
Lutrinae Bonaparte, 1838 підродина видрові    
   Lutra Brunnich, 1771
Видра
Otter
   Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
видра річкова
Uk
European otter
       

надряд V. UNGULATA

надряд Унгуляти    
       
Equiformes, seu Perissodactyla
ряд Конеподібні
Odd-toed ungulate
       
Equidae Gray, 1821
родина Коневі
Horse family
       
Equus Linnaeus, 1758
Кінь
Equine
   † • Equus ferus (Boddaert, 1785)
кінь тарпан (дикий)
Ex/Re Uk
Tarpan
   † • Equus hemionus Pallas, 1775
кінь кулан
Ex/Re
Onager
       
Balaeniformes, seu Cetacea
ряд Китоподібні
Cetaceans
       

Delphinomorpha (Odontoceti auct.)

підряд Дельфіновиді
Toothed whale
       
Delphinidae Gray, 1821
родина Дельфінові
Oceanic dolphins
       
   Delphinus Linnaeus, 1758
Дельфін
Common dolphin
    Delphinus delphis Linnaeus, 1758
дельфін білобочка
Uk
Short-beaked common dolphin
   Tursiops Gervais, 1855
Афаліна
Bottlenose dolphins
   Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
афаліна звичайна
Uk
Common bottlenose dolphin
       
Phocoenidae Gray, 1825
родина Фоценові
Porpoises
       
   Phocoena Gray, 1825
Фоцена
Porpoise
   Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
фоцена звичайна
Uk
Harbour porpoise
       

Balaenimorpha (Mysticeti auct.)

підряд Китовиді
Baleen whale
Balaenopteridae Gray, 1864
родина Смугачеві
Rorquals
       
   Balaenoptera Lacepede, 1804
Смугач
Rorqual
   †? Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804
смугач малий
Ex (Fa)
Common minke whale
       
Cerviformes, seu Artiodactyla
ряд Оленеподібні
Even-toed ungulate
       

Suimorpha (Suiformes auct.)

підряд Свиновиді
Suina
       
Suidae Gray, 1821
родина Свиневі
Suids
       
   Sus Linnaeus, 1758
Свиня
Pig
   Sus scrofa Linnaeus, 1758
свиня лісова (дик)
Wild boar
       

Cervomorpha (Ruminantia auct.)

підряд Оленевиді
Ruminants
       
Cervidae Goldfuss, 1820
родина Оленеві
Deers
       
Cervinae (s. str.) підродина оленеві    
   Dama Frisch, 1775
Лань
Fallow Deers
   • Dama dama (Linnaeus, 1758)
лань звичайна
Ad
Fallow Deer
   Cervus Linnaeus, 1758
Олень
Deer
   Cervus elaphus Linnaeus, 1758
олень шляхетний
Red deer
   • Cervus nippon Temminck, 1838
олень японський
Ad
Sika deer
       
Capreolinae Brookes, 1828 підродина сарнові    
   Capreolus Gray, 1821
Сарна
Roe Deers
   Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
сарна європейська
European Roe Deer
   †? Capreolus pygargus (Pallas, 1771)
сарна азійська
Ex?
Siberian Roe Deer
   Alces Gray, 1821
Лось
Elk
   Alces alces (Linnaeus, 1758)
лось європейський
Ex/RE
Eurasian elk
       
Bovidae Gray, 1821
родина Бикові
Bovid
       
Bovinae (s. str.) підродина бикові    
   Bos Linnaeus, 1758
Бик
Bos
   † Bos primigenius Bojanus, 1827
бик первісний
Ex
Aurochs
   • Bos taurus Linnaeus, 1758
бик свійський
Ad? (Do)
Cattle
   (subgen. Bison Smith, 1827)*
(підрід Бізон)
Bison
   Bos bonasus Linnaeus, 1758*
[бик] зубр
Ex/RE Uk
European bison
   Bubalus Smith, 1827
Буйвіл
Buffalo
   • Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)
буйвіл індійський
Ad (Do)
Water Buffalo
       
Antilopinae Gray, 1821 підродина антилопові    
   Saiga Gray, 1843
Сайга
Saiga Antelope
   † Saiga tatarica (Linnaeus, 1766)
сайга татарська
Ex
Saiga Antelope
       
Caprinae Gray, 1821 підродина козлові    
   Rupicapra Blainville, 1816
Скельниця
Chamois
   † Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)
скельниця гірська
Ex
Chamois
   Capra Linnaeus, 1758
Козел
Goat
   • Capra hircus Linnaeus, 1758
козел свійський
Ad (Do)
Domestic goat
   Ovis Linnaeus, 1758
Баран
Sheep
   • Ovis gmelini Blyth, 1841*
[баран] муфлон
Ad
Mouflon
   • Ovis aries Linnaeus, 1758
баран свійський
Ad (Do)
Domestic sheep

хроніка головних змін

01.01.2006. створено розділ "наша фауна", в основу якого покладено цей список теріофауни України, перенесений з розділу дискусій ("hotdog"), список переведено у табличну форму, створено колонку синонімів (для укр. назв).

12.08.2008. виправлено частину видових назв, і всі види проіндексовано за статусами "вимерлий", адвентивний" (ліворуч від назви) та "занесений до Червоної книги України" (окрема колонка).

14.01.2009. для всіх видів і надвидових таксонів групи немишовидних гризунів (non-Muroidea) уточнено (вписано і вивірено за довідниками) латинські назви, їхніх авторів і роки опису. до переліку додано види, що зникли в історичні часи. [впорядковано згідно з оглядом "Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України" >>> [pdf].

18.08.2009. поновлено перелік видів, що включені до Червоної книги України, відповідно до видання ЧКУ 2009 року. Для всіх видів і надвидових таксонів вписано імена авторів і роки опису.

07.04.2011. змінено кілька назв родин з метою уніфікації суфіксів (мишині — мишеві, бичачі — бикові, кабанячі — кабанові, собачі — псові). [зміни внесено за підсумками обговорень з колегами. власне зміна між "пес" і "собака" поки дискутується на "нашому форумі" та мовному форумі r2u. Змінено порядок наведення підродів Microtus s. lato (Terricola та Alexandromys поки включено у обсяг цього роду, хоча, найімовірніше, це окремі роди).

30.07.2011. (нередаговано) уточнення суперечливих назв на підсумками дискусій на конф. щодо "мисливських звірів": Cavia porcellus — кавія свійська (була "звич."), Pteromys volans — політуха сибірська (було "летяга звичайна", і варіант "літяга"), Nannospalax — сліпець (не "сліпачок", оскільки "сліпачок" — суперечлива назва, яку вживають також для Ellobius), Myodes = нориця, укр. назву фіксовано за цим родом), Рись тайгова (уточн. означення, замість "європ.", "звич." і "євраз." [поки залишено "євразійська"]), Neovison vison — візон річковий (окремий від Mustela рід), свиня лісова (S. scrofa, уточн. назви роду і означення з метою уникнення "дикий"; було "кабан дикий"), Rupicapra rupicapra — Скельниця гірська (було "козиця гірська", уточнення родової назви і уникнення означення "звичайний").

27.10.2011. За обговореннями на 18 теріошколі і узгодженнях після неї затверджено і внесено наступні зміни: 1) обмежити вживання назви "нориця" родом Myodes (= Clethrionomys), залишивши за Arvicola традиційну назву "щур", а за родом Microtus — назву "полівка"; 2) "вечірниця руда" на "вечірниця дозірна" (виходячи з поширення назви "дозірна і слідуючи основоположним оглядам Шарлеманя та Мигуліна), 3) для роду Canis рекомендувати назву "пес"; 4) відповідником роду Mustela (типовий вид - горностай) не є тхір чи норка) і домовлено називати рід українізованою латиною "Мустела"; за родом Neovizon закріпити назву "візон" (вид — "візон річковий"), 5) для роду Rupicapra застосовувати назву "скельниця" (козиця є варіантом назви Capra), 6) за родом Sus залишити назву "свиня" ("кабан" розглядати як одну з назв виду Sus scrofa), 7) назви "корова", "коза", "вівця" не використовувати як родові назви (recte "бик", "козел", баран") і поширювати тільки на свійські форми відповідних одомашнених видів. Всі інші назви, наведені у поточній версії переліку, прийнято без змін. Окрім того, домовлено уникати в назвах родин формантів "-ачі" (напр., "бичачі", "мишачі") як невідповідних традиції називництва і послуговуватися тільки морфемою "-ові/-еві" (напр., "вивіркові", "їжатцеві").

17.07.2012. Розпочато формування переліку англійських назв таксонів (остання колонка переліку), для початку на основі англомовної версії Вікіпедії. Змінено видові означення двох видів дельфінів — афаліни (Tursiops truncatus) й власне дельфіна (Delphinus delphis) на "білобочка" і "звичайний", відповідно (на вимогу й відповідно до аргументації П. Гольдіна). Відповідно до дискусій на останній теріошколі і у зв'язку з відсутністю інших пропозицій змінено українську видову назву спіпака Spalax microphthalmus (s. str.) зі "звичайний" (часто вживається для всієї видової групи) на "східний" (пропоз. М. Коробченко). Для виду Sylvaemus sylvaticus (s. str.) видове означення змінено з "лісовий" на "європейський" у зв'язку з плутаниною назв виду і групи видів "лісові миші", а також тим, що у суміжній рос. мові назву "лісова" часто використовують для S. uralensis, виокремленого зі складу S. sylvaticus (s. l.) (пропоз. М. Товпинця та І. Загороднюка, аналогічно до означення Microtus arvalis s. str.). Для виду "нічниця мала" (Myotis alcathoe) пропонується вживати також назву "алкатоєва" (пропоз. Л. Годлевської).

8.08.2012. Уточнено статуси низки видів (зокрема статус чужорідності). Змінено статуси жолудниці (Eliomys quercinus) й смугача (Balaenoptera acutorostrata) з фаномних на вимерлі (Ex? (Fa)) Прибрано статус окремого ряду для їжаків (відновлено єдиний ряд Lipotyphla). Вказано відсутні у попередньому переліку назви підрядів у рядах кажанів та унгулят (китоподібних та оленеподібних), ранг довгокрилів піднято з підродини до родини.

10.11.2017. Уточнено написання окремих видів, зокрема відповіно до останнього огляду, цитованого вище (Загороднюк, Ємельянов, 2012), повернуто означення "звичайний" для виду Cricetus cricetus (було "хом'як європейський" як аналог англійської вернакулярної назви) та для виду полівка сибірська" піднято ранг з підроду Microtus (Alexandromys) до окремого роду Alexandromys (що тепер прийнято також у більшості інших оглядів).

29.07.2021. У перелік видів, родів та надродових груп внесено узагальнено низку уточнень і доповнень, що накопичилися з часу публікації огляду 2012 року. Їх викладено в огляді "Список ссавців України 2020: доповнення та уточнення" (Загороднюк & Харчук 2020), підсумки якого адаптовано у поточну таблицю. Загалом у цитованому огляді 24 коментарі й уточнення, проте не всі вони стосуються змін назв чи рангів, хоча майже 2/3 є саме такими. Окрім того, тут в таблиці внесено одне уточнення, що опубліковане після 2020 року, -- щодо валідної назви Chinomys nivalis auct. = Chionomys syriacus (Krystufek et al. 2021).

05.12.2021. До таблиці додано назви підродин. В тастині випадків, коли у фауні присутні 1-2 роки номінативної підродини, такі назви не подаються, щоби не переобтяжувати таблицю. В окремих випадках змінено порядок наведення родів, відповідно до сучасних класифікацій..

 

рисунок Формозова

Обґрунтування змін списку видів у частині проблемних видів, аловидів і видів-двійників представлено у спеціальних публікаціях, представлених в розділі "бібліотека" на сторінці "криптичне різноманіття фауни"

Коментарі щодо українських назв ссавців та бібліографію
подано у розділі сайту "Українські назви ссавців"

 

  

<<< на сторінку "наша фауна"

упорядник сторінки: Ігор Загороднюк

створено 11.08.2003,
поновлено 28.12.2021.

 

Locations of visitors to this page